Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

FINANȚE - ASIGURĂRI

PROIECT FISCALITATE ȘI STRATEGII DE


AFACERI
MedLife S.A.

Coordonator: Studenți:
Conf. Univ. Dr. LAZĂR Sebastian
Cuprins

Prezentarea Societătii Med Life S.A. ...................................................................................................... 2


1. Care este cota efectivă de impozitare suportată de întreprindere în fiecare din cei 7 ani (impozit
pe profit plătit/profit brut)?...................................................................................................................... 4
2. Care este ponderea tuturor obligațiilor fiscale în cifra de afaceri a companiei?.............................. 5
3. Care sunt elementele care au determinat diferențe între profitul impozabil si profitul brut
(contabil) in fiecare din cei 7 ani? ........................................................................................................... 6
4. Există pierderi fiscale pe care întreprinderea le-a utilizat de-a lungul timpului? În caz afirmativ,
cum au influențat aceste pierderi fiscale cota efectivă de impozitare? ............................................... 11
5. Verificați dacă compania a utilizat modalități alternative de remunerare a salariaților în scopul
reducerii taxelor (employee stock options, scheme de pensii si asigurări private, tichete de masă) și, în
caz afirmativ, calculați economiile fiscale rezultate. ............................................................................. 11
6. Evaluați economiile fiscale pe care întreprinderea le-a obținut prin apelul la fonduri împrumutate
(dacă este cazul). ................................................................................................................................... 13
Bibliografie :.......................................................................................................................................... 15

1
Introducere
Prezentarea Societătii Med Life S.A.

MedLife este o societate românească privată , ce are ca și obiect principal de activitate


asistenţă medicală specializată , de asemenea aceasta poate să desfăşoare şi alte activităti
secundare ce ajută la împlinirea scopului principal al societăţii Med Life , acela fiind
posibilitatea de a oferi oportunitatea de a avea acces la servicii medicale profesionale la cele
mai ridicate standarde ,astfel că : MedLife oferă asistenţă spitalicească , asistenţă medicală
generală , asistentă stomatologică , asistenţă în centrele specializate pentru recuperare psihică
şi dezintoxicare , asistenţă pentru îngrijirea persoanelor în varstă sau aflate în incapacite de a
se îngrijii singure , etc.

De asemenea Med Life investeşte în cercetare şi dezvoltare în domenii precum


:biotehnologia , stiinţe naturale şi inginerie şi ştiinţe sociale şi umaniste .Efectuează investitii
şi în aparatură tehnică de ultima generaţie .

Med Life activează şi pe servicii în domeniul imobiliar , în comertul cu amănuntul al


produselor farmaceutice, serviciilor de brokeraj şi asigurări şi fabricării de dispozitive, aparate
şi instrumente medicale şi stomatologice1

Societatea MedLife a fost înfiinţată în anul 1996 , prima clinică fiind dedicată pentru
servicii de tip suport medical cuplurilor tinere şi familiilor , astfel că specializările medicale
constatau în Pediatrie , Obstetrică-Ginecologie,Oftalmologie şi medicină internă .

Aceasta a ajuns în prezent să deţină 155 de puncte de recoltare , 33 de laboratoare , 50 de


clinici ,20 hyperclinici, 10 spitale ,10 farmacii, 9 centre de stomatologie ,4 maternităti şi o
bancă de celule stem 2

Principalii concurenţi privaţi ai MedLife sunt :Regina Maria,Medicover:Medsana şi


Sanador

Sistemul serviciilor medicale din România ,atât cele private ,cât şi cele de stat ,a
înregistrat câştiguri în valoare de 5,5 miliarde de euro , din această sumă ,aproximativ 600
milioane de euro este câştigat de către sistemul medical privat , drept urmare , cea mai mare
parte din câştiguri este atrasă către sistemul de stat , însă domeniul medical , reprezintă ce-l
mai profitabil domeniu, deoarece , acesta înregistrează câştiguri şi în perioada de criză .

1
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13213/decizia_12_2018.pdf
2
https://www.medlife.ro/despre-noi

2
Structura acţionariatului la Medlife se prezintă în felul următor:

Actionar Actiuni Procent


Pers. Juridice 11.135.649 50,2850 %
Marcu Mihail 4.219.320 19,0531 %
Cristescu Mihaela Gabriela 3.243.892 14,6484 %
Marcu Nicolae 3.013.800 13,6093 %
Pers. Fizice 532.421 2,4042 %
TOTAL 22.145.082 100 %
Sursă: http://www.bvb.ro

Conform structurii acţionariatului , putem deduce faptul că 47,3108% din acţiuni sunt
deţinute de către familia Marcu , iar diferenţa de 52,6892% este deţinută de persoane juridice
şi persoane fizice , printre persoanele juridice ce deţin acţiuni la MedLife se numără: NN
Group N.V. cu 6.42%; FIERA CAPITAL (IOM) LIMITED (anterior CHARLEMAGNE
CAPITAL (IOM) LIMITED)cu 2.97%; Charlemagne Capital (IOM) Limited cu 7.2168%;
Allianz-Tiriac Pensii Private 5.31%.3

Graficul nr.1 Evoluţia cifrei de afaceri penru perioada analizată (2011-2017)

Evolutia cifrei de afaceri


700000000

600000000

500000000

400000000

cifra de afaceri
300000000

200000000

100000000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sursă : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

Putem observa în grafic faptul că , Medlife a înregistrat o creştere continuă a cifrei de


afaceri de la an la an , creşterea a fost în medie de 19.42%, iar în 2013 s-a înregistrat cea mai
mare creştere din perioada analizată , fiind o creştere cu 31,92%.

3
http://www.bvb.ro
3
1. Care este cota efectivă de impozitare suportată de întreprindere în
fiecare din cei 7 ani (impozit pe profit plătit/profit brut)?

Tabel nr.1 Cota de impozitare în perioada 2011-2017

Denumire indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


profit brut - - - 9,964,481 12,998,763 1,169,112 14,276,545
impozit - 2,308,529 3,093,994 2,411,102 5,544,920
Cota efectiva de impozitare % - - - 23.17 23.80 206.23 38.83

Sursa: Prelucrare proprie din contul de profit și pierdere


După cum se poate observa în tabelul numărul 1, cota efectivă de impozitare a fost
plătită de compania MedLife, doar în perioada 2014-2017 deoarece aceasta se calculează ca
raport între impozitul plătit și profitul impozabil iar în perioada 2011-2013 compania a
înregistrat pierderi, prin urmare nu se poate calcula cota efectivă de impozitare în lipsa bazei
impozabile.

Grafic nr. 2 Evoluția cotei de impozitare la MedLife în perioada 2011-2017

După cum se poate observa în grafic, cota are un trend ascendent ajungând de la
23,17% în 2014 până la 38,83% în 2017, această creștere datorându-se modificării legislative
cu privire la impozitul pe profit. Ca urmare a factorilor prezentați mai sus, Grupul a înregistrat
un profit net în 2017 de 8.731.625 RON, comparativ cu o pierdere netă de 1.241.990 RON în
2016, în principal, din cauza unui provizion punctual în valoare de 7.365.835 RON
înregistrat în 2016, cu privire la o creanță înregistrată față de CNAS pentru perioada 2008-

4
2010, acesta fiind motivul pentru care cota efectivă de impozitare în anul 2016 înregistrează o
valoare excepțională.

Impozitul pe profit a crescut în 2017 cu 3.133.818 RON, sau 130,0%, de la 2.411.102


RON în 2016, la 5.544.920 RON în 2017, ca rezultat al creșterii profitului operational într-
un ritm mai alert decât celalte elemente ale performanței financiare.

2. Care este ponderea tuturor obligațiilor fiscale în cifra de afaceri a


companiei?

Conform datelor înregistrate în perioada 2011-2017 ce ţin de Cheltuieli cu personal, Cifra


de afaceri ;cheltuieli aferente impozitului pe profit; Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unoracte
normative speciale , astfel folosind aceste date , putem să aflam poderea tuturor obligaţiilor
fiscale în cifra de afaceri şi avem următoarea evoluţie :

Tabelul nr2 Ponderea tuturor obligaţiilor fiscale în cifra de afaceri

An Cifra de afaceri Obligații fiscal Ponderea obligațiilor fiscale totale în


(lei) totale (lei) cifra de afaceri (%)
2011 166457784 19054920
11,44
2012 201636884 43073056
21,36
2013 296187022 65845931
22,23
2014 332602460 79546326
23,91
2015 390978897 119084386
30,45
2016 526816210 139964033
26,56
2017 623219949 200697371
32,20
Sursă : prelucrare proprie din contul de profit şi pierdere

Obligaţiile totale fiscale sunt compuse din mai multe elemente , cum ar fi :Cheltuielile
cu personalul , Cheltuielile aferente impozitului pe profit , cheltuieli privind alte impozite ,
taxe şi alte vărsăminte asimilate , etc.

Observăm în tabel faptul că obligaţiile fiscale totale cresc odată cu creşterea cifrei de
afacere , astfel că , o întreprindere în dezvoltare , va fi influenţată în sens crescător de către
obligatiile fiscale , odată ce întreprinderea va avea o activitate mai sporită .

5
Putem să observăm conform graficului următor faptul că ,în perioada analizată (2011-
2017) obligaţiile fiscale au crescut în medie cu 3.45%, cea mai mare creştere a cheltuielilor cu
obligaţiile fiscale s-a înregistrat în anul 2017 , iar cea mai mica fiind în anul 2011.

Aceste modificări pot aduce schimbări notabile în modul de perforrmanţă al


întreprinderii , astfel că societatea trebuie să menţină pasul cu aceste cheltuieili pentru a creşte
în continuare .

Graficul nr.3 Evouţia ponderii obligatiilor fiscale totale în cifra de afaceri

Ponderea obligatiilor fiscale totale in cifra de


afaceri
35

30

25

20
Ponderea obligatiilor fiscale
15 totale in cifra de afaceri

10

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sursă:Prelucrare proprie conform datelor.

3. Care sunt elementele care au determinat diferențe între profitul


impozabil si profitul brut (contabil) in fiecare din cei 7 ani?

Tabelul nr. 3 Calculul diferențelor între rezultatul contabil și rezultatul fiscal


în cadrul SC MedLife SA, în perioada 2011-2017
Nr.crt Denumire indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Venituri totale 174.237.136 212.213.696 305.780.220 337.225.813 395.570.723 508.455.380 630.716.630
2 Cheltuieli totale mai putin impozit 177.464.475 221.909.083 307.887.515 327.261.332 382.571.960 507.286.268 616.440.085
3 Rezultat contabil (3.227.339) (9.695.387) (2.107.295) 9.964.481 12.998.763 1.169.112 14.276.545
4 Cheltuieli nedeductibile - - 22.184.880 16.347.275 15.992.713 18.385.241 20.582.240
5 Rezultat fiscal - - 20.077.585 26.311.756 28.991.476 19.554.353 34.858.780
6 Impozit pe profit 16% - - 3.212.414 4.209.881 4.638.636 3.128.697 5.577.405
7 Reduceri de impozit calculate potrivit legislatiei - - 997.389 1.901.352 1.544.642 717.595 32.485
8 Total impozit pe profit - - 2.215.025 2.308.529 3.093.994 2.411.102 5.544.920

6
A.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2011

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o bază de
calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel că în anul 2011 compania nu a înregistrat
profit,prin urmare nu a plătit impozit pe profit.
- lei –
Venituri totale: 174.237.136
Cheltuieli totale: 177.464.475
Pierdere: 3.227.339

B.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2012

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o bază de
calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel că nici în anul 2012 compania nu a înregistrat
profit.
- lei –
Venituri totale: 212.213.696
Cheltuieli totale: 221.909.083
Pierdere: 9.695.387

C.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2013

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o
bază de calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 305.780.220
Cheltuieli totale: 307.887.515
Pierdere: 2.107.295
Cheltuieli nedeductibile: 22.184.880
Profit impozabil: 20.077.585
Impozit pe profit calculate cu 16%: 3.212.414

7
Reduceri de impozit: 997.389
Total impozit pe profit: 2.215.025

Diferența dintre profitul impozabil și piederea contabilă este justificată prin


cheltuielile nedeductibile în valoare de 22.184.880 de lei.

D.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2014

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplica la o
bază de calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 337.225.813
Cheltuieli totale: 327.261.332
Profit contabil: 9.964.481
Cheltuieli nedeductibile: 16.347.275
Profit impozabil: 26.311.756
Impozit pe profit calculate cu 16%: 4.209.881
Reduceri de impozit: 1.901.352
Total impozit pe profit: 2.308.529

Cota reală de impozit pe profit a fost de 23,16% și este aferentă activității curente.
Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată prin elementul cheltuieli
nedeductibile în valoare de 16.347.275.

E.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2015

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o
bază de calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 395.570.723
Cheltuieli totale: 382.571.960
Profit contabil: 12.998.763

8
Cheltuieli nedeductibile:15.992.713
Profit impozabil: 28.991.476
Impozit pe profit calculate cu 16%: 4.638.636
Reduceri de impozit: 1.544.642
Total impozit pe profit: 3.093.994

Cota reală de impozit pe profit a fost de 23,8% și este aferentă activității curente.
Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată prin cheltuielile
nedeductibile în valoare de 15.992.713.

F.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2016

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT


Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o
bază de calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 508.455.380
Cheltuieli totale: 507.286.268
Profit contabil: 1.169.112
Cheltuieli nedeductibile: 18.385.241
Profit impozabil: 19.554.353
Impozit pe profit calculate cu 16%: 3.128.697
Reduceri de impozit: 717.595
Total impozit pe profit: 2.411.102

Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată prin cheltuielile
nedeductibile realizate de companie în valoare de 18.385.241 de lei, aceasta înregistrând
pierdere pe anul 2016.

9
G.CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT LA 31.12.2017
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT
Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislației în vigoare și se aplică la o
bază de calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel:
- lei –
Venituri totale: 630.716.630
Cheltuieli totale: 616.440.085
Profit contabil: 14.276.545
Cheltuieli nedeductibile: 20.582.240
Profit impozabil:34.858.780
Impozit pe profit calculate cu 16%: 5.577.405
Reduceri de impozit:32.485
Total impozit pe profit: 5.544.920
Cota reală de impozit pe profit a fost de 38.8% și este aferentă activității curente.
Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată prin cheltuielile
nedeductibile în valoare de 20.582.240 de lei.

10
4. Există pierderi fiscale pe care întreprinderea le-a utilizat de-a lungul
timpului? În caz afirmativ, cum au influențat aceste pierderi fiscale
cota efectivă de impozitare?

Graficul nr. 4 Determinarea rezultatului fiscal în perioada 2011-2017

Conform Graficului nr. 4 și pe baza calclelor efectuate la cerința 2 s-a înregistrat profit
fiscal doar în anii 2013-2017, ceea ce înseamnă că au existat pierderi fiscale în anul 2011 și în
anul 2012 când au fost înregistrate pierderi și nu a fost plătit impozit pe profit. Aceste pierderi
au influențat negativ cota efectivă de impozitare și au fost raportate în anii urmatori.

5. Verificați dacă compania a utilizat modalități alternative de


remunerare a salariaților în scopul reducerii taxelor (employee stock
options, scheme de pensii si asigurări private, tichete de masă) și, în
caz afirmativ, calculați economiile fiscale rezultate.

Conform datelor din rapoartele contabile anuale , angajaţii medlife beneficieaza de


tichete de masa.

Perioada în care a recurs societatea la aceasta modalitate de a remunera angajaţii şi de a


obţine economii fiscale este din anul 2013-2016, astfel putem observa din tabelul următor o
evoluţie crescătoare a contravaloarii tichetelor de masă .4

Tabel nr.4 Date financiare cu privire la valoarea tichetelor de masă , salarii şi


îndemnizatiile

4
http://www.bvb.ro/Bilanturi/M/M_A_2016.pdf

11
An 2013 2014 2015 2016 2017
Contravaloarea 1334678 1264735 2854431 3433785 0
tichetelor RON RON RON RON
Salarii şi 63549139 65346280 62831839 80966844 96227329
îndemnizaţii
Sursă: http://www.bvb.ro/Bilanturi+https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-
investitori/anuale

Societatea recurge la această modalitate de a remunera angajaţii deoarece , din punct de


vedere contabil , societatea beneficiează de o economie fiscală , aceasta nu achită impozit şi
nici cotă de contribuţii sociale pentru echivalentul valorii tichetelor de masă , drept urmare ,
conform graficului următor , putem observa o creştere a valorii tichetelor de masă .

Grafic nr. 5 Evoluţia contravalorii tichetelor de masă pentru perioda studiată (2013-2016)

Valoarea tichetelor
4000000.00

3500000.00

3000000.00

2500000.00

2000000.00
Contravaloarea tichetelor
1500000.00

1000000.00

500000.00

0.00
2013 2014 2015 2016

Sursă : prelucrare proprie

În următorul tabel putem observa contribuţiile ce societatea le achită la bugetul de stat în


funcţie de modificările aduse asupra legii în cei 4 ani urmăriţi :

Tabel nr.5 Cotele contribuțiilor sociale plătite de Medlife S.A.

An C.A.S C.A.SS Şomaj A.C.C CCI FGCS TOTAL


2016 15.8% 5.2% 0.5% 0.15% 0.85% 0.25% 22.75%
2015 15.8% 5.2% 0.5% 0.15% 0.85% 0.25% 22.75%
2014 19.55% 5.2% 0.5% 0.15% 0.85% 0.25% 26.5%
2013 20.8% 5.2% 0.5% 0.15% 0.85% 0.25% 27.75%
Sursă: Codul Fiscal , art 296; art. 9 (6) lit. a) din Legea 5/2013; art. 296^18 (3) lit. c) din
Codul fiscal

12
C.A.S-contribuţia de asigurări sociale, C.A.S.S.- contribuţia de asigurări sociale de
sănătate A.C.C-contributia pentru accidente de munca si boli profesionale, C.C.I-contributia
pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate FGCS-fondul de garantare
pentru creante salariale

Pentru a putea vedea cu exactitate impactul pozitiv adus asupra cheltuielilor cu personalul
prin folosirea tichetelor de masă va trebuii să folosim următoare formulă :

Economia fiscala = Contribuții sociale totale angajator * Valoare tichete masa * (1-cota de
impozit pe profit)

Tabel nr. 6 Calculul economiilor fiscale înregistrate de societatea Medlife

An 2013 2014 2015 2016


Valoarea TM 1334678 RON 1264735 RON 2854431 RON 3433785 RON
Procente de 27.75% 26.5% 22.75% 22.75%
contribuţie
socială
Cota de impozit 16% 16% 16% 16%
pe profit
Salariaţi 1424 1249 1822 2184
Economia 218,478 RON 225,40 RON 299,386 RON 300,456 RON
fiscală
Sursă :prelucrare proprie pe baza situaţilor financiare ale societăţii

Conform tabelului , putem observa o creştere a economiei fiscale , datorită alocării unei
sume mai mari la valoarea tichetelor de masă , această analiză poate fi influenţată de către
relaxarea procentelor de contribuţie socială dar şi de cota de impozit pe profit .

6. Evaluați economiile fiscale pe care întreprinderea le-a obținut prin


apelul la fonduri împrumutate (dacă este cazul).

Fondurile împrumutate reprezintă o sursă de investiţie rapidă , aceasta este recomandată


atunci când randamentul depăşteşte costurile aferente acestui fond împrumutat .De asemenea
există avantajul în anumite cazuri , în care cheltuieleile cu dobânde sunt integral deductibile ,
de exemplu imprumuturile bancare , leasingul financiar împrumutul obligatar , etc

Medlife nu a înregistrat cheltuieli cu dobânzi privind entitătilor afiliate , aceasta a


înregistrat în perioada analizată , doar cheltuieli cu dobânda deductibilă intergral , ceea ce
înseamnă că societatea beneficiează de o economie fiscala la nivelul impozitului în perioada
analizată şi putem să verificăm exact cât este impactul economiei fiscale în situaţia dată cu
următoarele înformaţii şi folosind formula urmatoare:

Economia Fiscală = Cheltuieli cu Dobânzile Deductibile x (1 – Cota de Impozitare)

Tabel nr. 7 Economia fiscală aferentă dobânzilor la Medlife S.A.

13
Sume AN 2013 2014 2015 2016 2017
datorate Datorii 1211206 1255341 7032056 11214325 25782427
institutiilor pe TS
de credit Datorii 65263 1666461 12294667 142653683 184328369
RON pe
TML
Total 1276469 2921802 19326723 153868008 210110796
Cheltuieli privind 12792946 12674545 11270696 6501601 8002234
dobânzile
Cota de impozitare 16% 16% 16% 16% 16%
Economie de 10746074.64 10646617.8 9467384.64 5461344.84 6721876.56
impozit
Sursă: prelucrare proprie utilizând informaţii fianciare contabile

Graficul nr. 5 Evoluţia economiei de impozit pe perioada analizată

Series 1
12000000

10000000

8000000

6000000
Series 1

4000000

2000000

0
2013 2014 2015 2016 2017

Sursă : prelucrare proprie conform datelor din tabel

Conform graficului , identificăm o scadere până în anul 2016 al economiei şi se datorează


diminuării treptate al cheltuielilor cu dobânzile , astfel această evoluţie urmează impactul
cheltuielilor cu dobânzile , fiind deductibile integral, observăm în 2017 o creştere a economiei
, urmând să se poziţioneze aprope de punctul cel mai mare , acela fiind în 2013 .

14
Bibliografie :

1. Covrig Alina Andreea, Analiza cotei efective de impozitare a profitului, Colecția de


working papers ABC-UL Lumii Financiare, 2016
2. Vintila G. s.a. – Economie teoretică şi aplicată,Volumul XVIII (2011)
3. Lazăr Sebastian, Incidenţa bugetelor publice asupra gestiunii financiare a
întreprinderii, Edit. Univ. Al. I. Cuza, Iași 2009
4. Lazăr Sebastian, Sisteme fiscale comparate, Editura Wolters Kluwer România,
București, 2010
5. http://www.bvb.ro/
6. http://www.cnvmr.ro/
7. http://www.anaf.ro/
8. https://www.brkfinancialgroup.ro/uploads/tx_itanalizacalitativa/Despre_MedLife_S.A
._si_listarea_la_BVB.pdf
9. http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13213/decizia_12_
2018.pdf
10. www.medlife.ro
11. http://www.mfinante.gov.ro

15