Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: Avizat director:


Clasa: a VI a L1
Manualul: .............. (Student’s Book)

PLANIFICARE ANUALĂ LIMBA ENGLEZĂ 2019-2020


SEM.I SI II

Nr. UNITATEA DE NR.


Crt ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE DE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES) ORE
WELCOME - Countries/Nationalities- to 1.2.Identificarea semnificaţiei generale
BACK be a mesajelor orale curente, clar și rar
- Subject/ object pronouns articulate
- Family members, can/
can’t
- Clothes/ Accessories- has
got/ hasn’t got
- Footwear
- Days of the week
- There is/ there are
- Months/ Seasons
- School subjects
- Question words
1. MY WORLD - Daily rountines 1.2.Identificarea semnificaţiei generale
- Free-time activities a mesajelor orale curente, clar și rar
- Appearance articulate
1.3.Identificarea unor elemente
- Character
culturale specifice limbii studiate
- Present simple 2.1.Realizarea unei expuneri scurte,
- Adverbs of frequency exersate, asupra unui subiect familiar
- Present continuous 2.2.Participarea la scurte interacţiuni
- Present simple vs present verbale cu sprijin din partea
continuous interlocutorilor
- Stative verbs 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură
cu un subiect familiar/o situaţie
- CLIL- (citizenchip)- Good
cunoscuta
Students 2.4.Manifestarea interesului pentru
participarea la schimbul verbal
3.3 Identificarea unor informaţii de
detaliu dintr-un document web
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de mesaje
scrise

2. ROUND WE - Means of transport 1.2.Identificarea semnificaţiei generale


GO - Signs in a city a mesajelor orale curente, clar și rar
- Shops and services articulate
1.3.Identificarea unor elemente
- Materials
culturale specifice limbii studiate
- Comparative 2.2.Participarea la scurte interacţiuni
- Prepositions of place verbale cu sprijin din partea
- Superlative interlocutorilor
- CLIL-Landmarks 2.3.Exprimarea unei păreri în legătură
cu un subiect familiar/o situaţie
- Presentation skills
cunoscuta
2.4.Manifestarea interesului pentru
participarea la schimbul verbal
3.1.Identificarea informaţiilor necesare
din liste sau din texte funcţionale
simple (pliante, meniuri, orare, reclame
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un
text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol
important
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de mesaje
scrise

3. BACK IN - Famous people 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale


TIME - Landmarks din fragmente scurte
- Places in a city înregistrate,referitoare la aspecte
cotidiene previzibile, atunci când se
- Past simple of ”to be” and
vorbește rar
’’ have got’’ și clar
- CLIL- Great Queens 1.3.Identificarea unor elemente
culturale specifice limbii studiate
2.1.Realizarea unei expuneri scurte,
exersate, asupra unui subiect familiar
2.2.Participarea la scurte interacţiuni
verbale cu sprijin din partea
interlocutorilor
2.3.Exprimarea unei păreri în legătură
cu un subiect familiar/o situaţie
cunoscuta
3.1.Identificarea informaţiilor necesare
din liste sau din texte funcţionale
simple (pliante, meniuri, orare, reclame
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un
text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol
important
3.3 Identificarea unor informaţii de
detaliu dintr-un document web
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.3 Participarea la schimbul de mesaje
scrise

4. CELEBRITIES - Celebrities 1.2.Identificarea semnificaţiei generale


- Jobs a mesajelor orale curente, clar și rar
- Types of entertainment articulate
- Past simple of regular and 1.3.Identificarea unor elemente
irregular verbs, affirmative culturale specifice limbii studiate
and negative 2.2.Participarea la scurte interacţiuni
- CLIL- Musical Instruments verbale cu sprijin din partea
- Project-A poster A interlocutorilor
traditional musical 2.4.Manifestarea interesului pentru
instrument and dance participarea la schimbul verbal
3.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură
4.1 Completarea unui formular cu
informaţii de identificare (educaţie,
interese, competenţe)
4.2 Prezentarea unei activităţi în scris,
utilizând cuvinte de legătură
(„și”, „dar”, „pentru că”)

5. WHAT AN - Holiday activities 1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale


ADVENTURE! - Sports/ Extreme Sports din fragmente scurte
- Weather înregistrate,referitoare la aspecte
- Endangered species cotidiene previzibile, atunci când se
- Feelings vorbește rar
- Past Simple/ interogative și clar
and short answers 1.2.Identificarea semnificaţiei generale
- Question tags a mesajelor orale curente, clar și rar
- Connectors articulate
- Adverbs ending in -ly, -ily 2.1.Realizarea unei expuneri scurte,
- CLIL- Travel with Care exersate, asupra unui subiect familiar
- Project- Leaflet 2.2.Participarea la scurte interacţiuni
verbale cu sprijin din partea
Interlocutorilor
2.3.Exprimarea unei păreri în legătură
cu un subiect familiar/o situaţie
cunoscuta
3.2.Extragerea informaţiilor dintr-un
text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în care
numerele și numele joacă un rol
important
3.3 Identificarea unor informaţii de
detaliu dintr-un document web
.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
informare prin lectură

6. SPECIAL - Celebrities and festivities 1 Identificarea informaţiilor esenţiale


DAYS - Phrases with Do/ Make din fragmente scurte înregistrate,
- Food and food categories referitoare la aspecte cotidiene
previzibile, atunci când se vorbește rar
- Future simple
și clar
- Can/ can’t 1.2.Identificarea semnificaţiei generale
- May/ may not a mesajelor orale curente, clar și rar
- Adverbs of manner articulate
- Quantifiers 1.3.Identificarea unor elemente
culturale specifice limbii studiate
2.1.Realizarea unei expuneri scurte,
exersate, asupra unui subiect familiar
2.2.Participarea la scurte interacţiuni
verbale cu sprijin din partea
interlocutorilor
3.1.Identificarea informaţiilor necesare
din liste sau din texte funcţionale
simple (pliante, meniuri, orare, reclame
4.2 Prezentarea unei activităţi în scris,
utilizând cuvinte de legătură
(„și”, „dar”, „pentru că”)

4.3 Participarea la schimbul de mesaje


scrise
CLIL (History): The story behind
Thanksgiving in the USA
World Tales
Evaluation (Modules1-6)