Sunteți pe pagina 1din 1

INGINER DE SISTEM cat.

I A ;
Cerinţe specifice:

 studii superioare de lungă durată în domeniul științelor inginerești (diplomă inginer), preferabil în una
din specializările: Electronică, Calculatoare, Tehnologia Informației, Telecomunicații, Automatică,
Informatică;
 minimum 7 ani vechime în specialitatea postului
 minimum 3 ani experiență în instalarea/ monitorizarea/ administrarea/ depanarea reţelelor de
calculatoare şi a sistemelor de operare Linux/Windows;
 minimum 3 ani experiență în administrarea rețelelor de calculatoare de mari dimensiuni (peste 10
switch-uri, peste 100 utilizatori);
 cunoştinţe avansate de instalare, configurare și operare a sistemelor Linux și Windows Server;
 cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele de
calculatoare (LAN, WAN);
 experienţă cu tehnologiile: VLAN, routare, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, RADIUS,
PPPOE, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID etc.
 experienţă în monitorizare de servere şi reţele de calculatoare mari dimensiuni;
 cerințe cu caracter dezirabil: cunoașterea unor limbaje scriptice: bash, PERL, Python; deținerea unor
certificări Linux, Cisco, Microsoft; experiență cu echipamente de rețea Cisco, Fortinet, HP.

INGINER DE SISTEM DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE;

studii universitare de lungă durată finalizate, în una din specializările: Informatică, Informatică
Economică, Matematică, Calculatoare,Tehnologia Informaţiei, Automatică, Inginerie Electrică,
Electronică, Telecomunicaţii;

Cunoştinţe privind:
o administrarea reţelelor de calculatoare
o administrarea sistemelor de operare Windows/Linux
o instalarea şi configurarea de echipamente de calcul şi de reţea
o constituie un avantaj cunoaşterea limbajelor de programare web (HTML, CSS, PHP)
o utilizare pachet de programe Office.