Sunteți pe pagina 1din 7

OBIECTIV: AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E

BENEFICIAR: OLARU COSTICĂ


AMPLASAMENT: JOIȚA, JUD. GIURGIU, T51, P 299/1, NC 32434, CF 32434
PROIECTANT: BIA SANDU ŞTIURCĂ
FAZA PROIECT: D.T.A.C.

MEMORIU ARHITECTURA
Faza: DTAC
1. Date generale:

Obiectul proiectului: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER + 1 ETAJ

Amplasament SAT JOIȚA, COM. JOIȚA, T51, P 299/1, NC 32434, CF 32434

Proiectant general: BIA Sandu Ştiurcă


Nr. Proiect: 116 / 2019
Faza de proiectare: DTAC

2.1. Caracteristicile amplasamentului, regim tehnic:

Terenul are suprafața 493 mp, fiind în intravilanul arabil al loc. Joița jud. Giurgiu,
în zona L2 cf. prevederi PUG Joița aprobat cu HCL nr.54 / 25.11.2010.
Terenul este liber de construcții și are formă rectangulară, cu acces carosabil prin
lot învecinat la nord,cu funcțiunea de drum acces. Terenul are conformație aproximativ
plană.
Terenul are următoarele vecinătăţi :
- la N - drum de acces lot 30015;
- la E - lot 32439;
- la S - lot învecinat;
- la V - lot 32432;

2.2 Proprietar şi regim juridic:


Terenul se află în proprietatea lui Olaru Costică și a dnei Velea Alina-Maria, cf.
CVC nr. 2083 din 12/10/2018 emis de BNP Mone Gabriela Olga.

2.3. Temei urbanistic:


- Certificat de urbanism 299 din 05.12.2018 anexat la documentaţie;
- Documentație de urbanism : PUG Joița, jud. Giurgiu nr. 10/2008 aprobat prin
HCL nr. 54 / 25.11.2010 și însușit de CTATU - CJ Giurgiu prin Aviz Unic nr.
2/12667/19.10.2010 și legalizat prin Aviz Nr. 13069 / 27.01.2011 emis de Inst. Prefect
Giurgiu;

2.4. Coeficienti urbanistici propunere:

S teren = 493 mp

S construita = 105,00 mp
S construita desfasurata = 221,55 mp
POT = 21,3 %
CUT = 0,45

Regim h : P+1E
Inaltime cornisa / maxima: 5,76 / 9,30 m

Retragerile față de limitele de proprietate : conform plan anexat.


Se respectă retragerile minime precizate în CU.

2.5. Descriere proiect:

Clădirea propusă va avea funcţiunea de locuinţă unifamilială, având regimul de


înălţime P+1E. Zonele de zi ( living, bucătărie cu loc de luat masa) şi camera tehnică
sunt dispuse la parter, iar zonele de noapte (dormitoare) şi băi la etajul 1. Accesul în
clădire se va realiza pe latura de nord.
Parcarea autovehiculelor se va realiza în incintă, respectându-se o distanţă de
minim 5m între locul de parcare şi orice fereastră.
Accesul se va realiza din lot cu funcţiunea drum, lot cu care terenul se
învecinează pe latura de nord;
Clădirea va fi asigurată cu utilităţi conform cap. 3 al prezentului memoriu.

2.6. Împrejmuiri şi parcaje:

Se prevăd împrejmuiri ale terenului astfel:


 Gard confectie transparentă H=0.60 - 2.00 m cu soclu opac H=0.60 m + poartă
pe aliniament (limita proprietate N);
 Gard opac H=2.00 m pe laturile E,S,V;
Locurile de parcare se realizează în cadrul incintei astfel (2 în total):
 2 locuri de parcare în exterior la min. 5m de orice fereastră a casei;

2.7. Funcţiuni Propuse:


Locuință
Parter
P01 C.T. 4.29 m²
P02 G.S. 2.37 m²
P03 HOL CASA SCARII 17.21 m²
P04 BUCATARIE SI LOC LUAT MASA 25.15 m²
P05 LIVING 24.83 m²
P06 TERASA 22.56 m²
P07 DEBARA 2.07 m²
Etaj 1
E01 BAIE 6.05 m²
E02 BAIE 5.74 m²
E03 DORMITOR MASTER 27.87 m²
E04 DRESSING 12.03 m²
E05 DORMITOR 20.72 m²
E06 CASA SCARII 15.66 m²

2.8. Soluţii constructive şi de finisaj

2.8.1. Structura de rezistenta


Structura cladirii va fi realizata din cadre din beton armat cu grinzi şi planşee din
beton armat, cu zidării de umplutură şi cu fundaţii din beton armat continue. Învelitoarea
se va realiza în şarpantă din lemn. Suportul şarpantei va fi constituit din grinzi / centuri
din beton armat din structura principală.

2.8.2. Finisaje exterioare si inchideri


Finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative pe termosistem si placaje
exterioare din lemn/ceramică pentru pereti, plăci din ciment pentru pazii şi tavanele
exterioare, tencuieli hidrofuge pentru soclu.
Invelitoarea şarpantă se va finisa cu tablă profilată sau tablă plană fălțuită pe
suport continuu. Colectarea apei pluviale se va realiza cu jgheaburi şi burlane din tablă
prevopsită montate aparent pe faţadă sau ingropate in grosimea termoizolatiei.
Învelitoarea şarpanta va fi conform prevederilor NP 069-2002.
Se vor prevedea în mod obligatoriu parazăpezi/tăietoare de zăpadă pe
învelitoare la cca 40 cm de marginea acoperiș.
Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereţi zidărie neportantă cu grosime de
30 cm, termoizolate cu polistiren expandat 10 cm,.Tamplariile vor fi realizate din profile
cu rupere de punte termica din PVC, fiind prevazute cu geam izolant tip Low-E..
Învelitoarea şarpantă va fi izolată cu 20 cm de vată minerală. Planseul peste sol va fi
prevazut cu termoizolatie min. 10 cm polistiren extrudat la partea inferioara. Elevaţiile
fundaţiei vor fi izolate cu 10 cm polistiren extrudat.
Pardoselile de la podestul de acces şi balcoane vor fi realizate din gresie si
tratate impotriva acumularii apei si a ghetii,conform proiectului tehnic. Amenajarile din
incinta vor fi realizate din pavele sau dale cu textura rugoasa, pentru impiedicarea
alunecarii.

2.8.3. Finisaje interioare si compartimentari:


Finisajele interioare cuprind :
 vopsitorii pe tencuieli umede la tavane şi pereţi.
 vopsitorii pe tavan fals gipscarton la tavane.
 placaje faianţă la băi, bucătării;
 pardoseli parchet laminat la camere de locuit;
 pardoseli gresie ceramică la băi şi bucătării;
 pardoseli gresie antiderapantă la exterior.

3. Asigurarea utilitatilor:
Proiectul va fi prevăzut cu instalații:
3.1. termice – Încălzirea se va realiza în sistem local ( microcentrală termică
amplasată în camerei tehnice de la parter.). Camera tehnică va fi utiliza combustibilul
solid ( lemn sau peleţi) , asigurându-i-se suprafaţă de explozie geam 5% din vol.
încăperii, echipare cu detector de gaze cu prag sensibilitate minim 2% concentrație CH4
în încăpere cu acționare automată asupra alimentării cu gaze. Se vor respecta
normativele de securitate la incendiu şi cele specifice microcentralelor termice.

3.2. sanitare
 alimentare cu apă: alimentare din puţ forat amplasat în incintă.
 evacuarea ape uzate: ministaţie epurare;
 apele meteorice se vor evacua la teren. Permeabilitatea terenului se va menţine
prin spaţii verzi, spaţii pietruite,etc.
 Se asigură distanţa minimă de 30 m între puţul de captare a apei şi ministaţia de
epurare.
 Se asigură distanța minimă de 10 m între ministația de epurare și alte locuințe,
respectiv locuința propusă (acoperitor pt. minimul de 5 m);
Eventualele branşamente la reţeaua de apă şi canalizare vor fi realizate ulterior
în baza unui proiect specific autorizat de către deţinătorul de reţele. Se va urmări
asigurarea calităţii apei potabile la nivelul utilizatorilor.
Alimentarea cu apă şi canalizarea se va realiza prin conducte de polipropilenă
respectiv PVC conform normelor tehnice specifice.

3.3. electrice - instalaţia electrică cuprinde instalaţia de forţă, de iluminat, de priză


de pământ, instalaţia de curenţi slabi, branşament Electrica.
Instalaţia se va realiza cu avizul de racord Electrica.
În eventualitatea în care branşamentul se va realiza ulterior investiţiei, se va
prevedea într-un proiect separat alimentare electrică provizorie ( grup generator, panouri
solare).

3.4. gaze naturale – se va realiza o instalaţie de gaze pentru punctele de consum


conform unui proiect de specialitate avizat Distrigaz.
Instalatiile vor fi descrise detaliat in memoriile de specialitate.

4. Asigurarea cerintelor esentiale CONFORM LEGII nr. 10/1995 si ORDIN MLPAT


77/1996:

4.1. Cerinta A – rezistenta si stabilitate – conform memoriu rezistenta.


4.2. Cerinta B – securitatea la incendiu – Clădirea alcătuieşte un singur compartiment
incendiu cu Gr. III rezistenţă foc.
- Cadre beton armat clasa A1 R 60 min.
- Planșee beton armat clasa A1 REI 45 min.
- Pereții de zidărie exterioară neportantă vor avea A1 EI 15 min.
- Pereții interiori vor avea A1/A2s1d0 EI 15 min.
- Șarpantă lemn obligatoriu ignifugată protejată cu gipscarton şi vată minerală;
- Rampele de scări vor fi din beton armat, REI 60 min.
- Peretele dintre camera tehnică şi restul locuinţei va fi EI 180 min. cu uşă
rezistentă foc EI 60-c.
4.3. Cerinta C – igiena si sanatatea oamenilor, refacerea mediului.
4.3.1. Igiena şi sănătatea oamenilor. Se vor respecta prevederile OMS nr.
331/1991,OMS 119/2014, STAS 6472, NP 008, STAS 6221, STAS 6646.
În locuinta va fi asigurat microclimatul corespunzator sub aspectul puritatii
aerului, temperatura si umiditate. Prin finisajele propuse, usor de intretinut si curatat, se
impiedica depunerea prafului. Finisajele interioare se vor realiza cu vopsitorii lavabile şi
placaje ceramice, care permit cu uşurinţă curăţarea. Se vor respecta conditiile normate
pentru calitatea apei, trecerea conductelor de apa potabila realizandu-se in camin in
deasupra conductelor menajere și evitându-se pe cât posibil căminele comune de
utilități;
 Suprafeţele camerelor vor respecta minimul prevăzut prin legea locuinţei 114/1996.
 Se va asigura înălţimea liberă minimă de 2,60 m în toate încăperile.
 Se va asigura în toate anotimpurile o temperatură ambiantă de +20 gr. C in
incaperile de locuit, +22 gr. C. in dormitoare.
 Suprafetele vitrate vor fi dimensionate conform normativului de locuinte, cu suprafete
de minim 1/8 din suprafata incaperilor pentru a asigura igiena prin insorire.
 Aerisirea se va realiza prin ventilaţie naturală ( ferestre). Se vor prevedea tâmplării
care asigură schimbul minim de aer pentru realizarea confortului higrotermic.
 Se asigură dotarea cu instalaţii sanitare : 3 toalete dintre care 1 parter, 1 în baie
matrimonială etaj, 1 în baie etaj , 3 puncte de apă-lavoare ( baie matrimonială, baie
etaj, grup sanitar parter). Toate grupurile sanitare sunt prevăzute atât cu toalete, cât
şi cu lavoare. Bucătăria este prevăzută cu spălător cu apă caldă şi rece.
 Gunoiul menajer va fi depozitat pe o platformă betonată în apropierea accesului, şi
va fi evacuat periodic de către serviciul comunal de salubritate. Platforma va fi
amplasata la min. 10 m distanţă de locuinţă;
 Considerând alimentarea cu apă din puţ respectiv canalizarea în sistem de ministaţie
epurare, se va asigura o distanţă minimă de 30 m între puţul de captare şi bazinul
ministaţiei Se asigură distanța minimă de 10 m între ministația de epurare și alte
locuințe, respectiv locuința propusă (acoperitor pt. minimul de 5 m);
 Locurile de parcare se vor amplasa la distanță peste 5 m de ferestre camerelor
locuit;

4.3.2. Refacerea mediului. Clădirea respectă prevederile L265/2006, 107/1996, OG


243 / 2000, HGR 188/2002. Se evită perturbarea vecinătăţilor şi a mediului înconjurător.
Funcţiunile nu generează noxe iar centralele termice sunt prevăzute cu kituri de gaze
arse şi filtre la coş.
Cladirea va fi realizata din materiale agrementate care nu prezinta riscuri de
mediu.
Evacuarea deseurilor se va realiza in pubele inchise asezate pe o platforma
betonata in apropierea accesului in incinta, acestea vor fi evacuate periodic de catre o
firma specializata.

3.4. Cerinta D – siguranta in exploatare.


Se vor respecta prevederile NP 057-2002, NP 068-2002, STAS 6131, STAS
2965, NP051-2001.

3.4.1. Siguranţa privind schimbările de nivel:


- toate căderile de nivel mai mari de 45 cm (balcoane, balustrade scara
interioară ) se vor prevedea cu balustrade parapeţi; terasa exterioară este
bordată cu o jardinieră în acelaşi scop.
- ferestrele cu parapet mai mic de 90 cm se vor prevedea obligatoriu cu
traversă la 90 cm, respectiv cu bare orizontale cu pas de 10 cm dispuse la
exterior între cota parapetului şi cota +90 cm din pardoseală.
- Balustradele de la balcoane nu vor avea elemente orizontale între h=10 cm şi
h=60 cm care să permită căţararea copiilor mici,
3.4.2. Siguranţa privind circulaţia verticală şi orizontală:
- Toate căile de circulaţie vor fi prevăzute cu finisaje antiderapante. Spaţiile
prevăzute cu pardoseli de gresie vor folosi gresie antiderapantă;
- Scările interioare vor fi dimensionate după regula 2h+l = 62-64 cm şi va avea
lăţimea rampei de 0,90 m;dimensiunile treptelor vor fi de 27 x 17.94 cm.
- Toate căile de circulaţie vor avea înălţimea minimă de 2,15 m şi lăţimea
minim 0,90 m;
- Pe căile de evacuare nu vor exista denivelări (praguri) mai mari de 2,5 cm;
- Poziţionarea uşilor se va face în aşa fel încât să nu existe pericol de lovire;
3.4.3. Siguranţa la şoc direct:
- Uşile şi vitrajele cu parapet ≤ 0,90 m vor fi din sticlă securizată sau de
siguranţă;
3.4.4. Siguranţa cu privire la instalaţii:
- Se va realiza protectia la atingere a contactelor electrice prin legarea la nul
pentru prevenirea electrocutarii.
- Se va asigura protectia impotriva atingerii suprafetelor fierbinti sau tăioase;
3.4.5. Siguranţa împotriva efracţiei:
- Accesul in locuinta va fi corespunzator luminat pe timp de noapte.
- Închiderile vor oferi un grad de securitate – normal.

3.5. Cerinta E – izolare la zgomot.


Inchiderile exterioare si tamplariile vor avea prin tip si grosime un indice
corespunzator de atenuare a zgomotului exterior. Pardoselile vor fi realizate pentru
reducerea zgomotului de impact. Peretii ( gipscarton cu vata minerala, zidarie caramida
sau blocuri ceramice) vor izola la zgomot aerian. Se vor respecta prevederile
normativului C 125-2005. Se asigură un coeficient izolare pereți minim Rw-51 db.

3.6. Cerinta F – izolarea termica si hidrofuga.


Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidărie grosime minim 30 cm,
termoizolate cu polistiren expandat 10 cm cu rezistenţa termică min. R=2.864 mpxK/W.
Tamplariile vor fi realizate din profile din PVC cu rupere de punte termica din aluminiu
sau PVC, fiind prevazute cu geam izolant cu R=0.9 mpxK/W . Învelitoarea şarpantă
peste etajul 1 va fi termoizolată cu 20 cm vata minerala/polistiren la partea superioară cu
R=5,059 mpxK/W.
Izolarea hidrofuga va fi realizata pe conturul elevatiilor fundatiei si sub peretii
exteriori. Acoperisul sarpanta va contine o hidroizolatie orizontala.
Conductele de apa calda vor fi izolate corespunzator pentru evitarea pierderilor
termice.

4. EXECUŢIE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER


Lucrările se vor executa numai în baza proiectului tehnic de execuţie.
Amenajările şi organizarea de şantier se vor realiza numai în cadrul incintei şi nu vor
afecta domeniul public.
Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarele:
- Legea 90 / 1996 privind protecţia muncii;
- Norme generale de protecţia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
înălţime:
- Ord. MMPS 225/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protecţie individuală:
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin
OMI nr. 775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;
- Alte acte normative în domeniu.

5. CONCLUZII
Prin conceptia arhitecturala si conformarea generala, cladirea asigura un nivel de
confort corespunzator si va imbunatati caracterul zonei.
Cladirea se incadreaza in:

– categoria de importanta „D - redusă conform HGR 766/97;


– clasa de importanta „IV conform P 100/2013;
– grad de rezistenta la foc – III conform P118/99;
– risc de incendiu - mic

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia de construire, este


un extras din proiectul tehnic şi a fost elaborată cu respectarea prevederilor legii
50/1991 republicată , ale legii 10/1995 cu completările ulterioare şi a normativelor
tehnice în vigoare.

Verificat, Întocmit,
Şef proiect - arh. Sandu Ştiurcă arh. Dan Stroescu

S-ar putea să vă placă și