Sunteți pe pagina 1din 4

Precizări referitoare la evaluarea initială pentru

clasa a XI-a, domeniul MECANIC

Evaluarea initială pentru domeniul mecanic are drept scop cunoasterea potentialului de
învătare al elevului la începutul clasei a XI-a , după studierea în anul anterior a modulelor de
specialitate si dobândirea unor competente în domeniu.
Matricea de specificatii realizează corespondenta dintre competentele corespunzătoare
nivelurilor taxonomice si unităti de învătare/concepte-cheie/continuturi/teme:

COMPETENTE / 1 2 3 4 5
CONTINUTURI

Identificarea solicitarilor x
organelor de masini

Stabilirea etapelor de x
montare a mecanismelor

Precizarea modului de x
intretinere a mecanismelor

Selectarea mijloacelor de x
masurare in functie de
marimea de masurat

Extragerea informatiilor x
necesare din documentatia
tehnica

Competentele avute în vedere pentru alcătuirea acestui test predictiv sunt

1. Analizeaza rolul functional al organelor de masini


2. Executa si verifica lucrarile de montaj a mecanismelor
3. Intretine si regleaza organe de masini si mecanisme;
4. Selecteaza si utilizeaza mijloace de masurare;
5. Citeste documentatia tehnica

Testul de evaluare initială este alcătuit din două părti.

Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte.

Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.

TEST DE EVALUARE INITIALĂ


Clasa a XI-a, domeniul MECANIC
Anul scolar 2019 - 2020

Numele si prenumele elevului:_______________________________________________

Data sustinerii testului:__________________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se
acordă 90 depuncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

 Timpul efectiv de lucru este de 40 minute.


PARTEA I (40 de puncte)

1. Faceti asocierile corecte intre coloana A si coloana B: ( 10 puncte)

Coloana A Coloana B
1. densitate a. alama
2. duritate b. HB
3. OLC 60 c. 0.60% C
4. Cu-Zn d. g/cm3
5. Cu-Sn e. 60 daN/mm2
f. bronz

2.Descrieti procesul tehnologic de executare a unui filet interior M10. ( 20


puncte)

3.Stabiliti prin sageti corespondenta dintre elementele coloanei A si elementele coloanei B .(10 puncte)

A- Marime fizica B- Unitate de masura

1- suprafata a- Watt

2- temperatura b- metru patrat

3-putere electrica c- grade Celsius

4-greutate d- kilogram

5-masa e-Newton

f- secunda

PARTEA a II-a (50 de puncte)

1. O bară de oţel de secţiune pătrată având latura a = 50 mm este supusă acţiunii unei forţe axiale N
= 1750 daN. Să se calculeze efortul unitar σ care ia naştere într- o secţiune oarecare. .

(10puncte)
2 Cititi cu atentie enunturile. Daca sunt adevarate incercuiti litera A, daca nu sunt adevarate litera F:
(10puncte)
A F 1.Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalice de a nu se topi.

A F 2.Grinzile de la podurile rulante sunt solicitate la forfecare.

A F 3. Materialele electroizolante au conductivitatea electrica foarte mica si rezistivitatea foarte mare.

A F 4. Punctul de fierbere al apei este 100 grade Kelvin

A F 5. Pentru filetarea exterioara se foloseste filiera .

3.Caracterizati micrometrul din imagine ( 20 puncte )

a.Tipul micrometrului ,unitatea de masura si intervalul de masurare

b.Valoarea diviziunilor scarilor gradate

c.Partile componente

4. Raspundeti prin completare sau incercuire a raspunsului corect ( 10 puncte)

a.Enumeraţi elementele cotării ..........................................................................................


..................................................................................................................................................
b.Diametrul unui cerc cu valoarea de 30 mm se notează : a) S  30 ; b) R30 ; c)  30 .
c.Un format A3 are trei formate A4 ( A sau F ).
d. Specificati unde se utilizeaza linia continua
subtire ...................................................................................................................................................
e. Scara notata cu 2 : 1 este o scara de marire ( A sau F).
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

clasa a XI-a, domeniul MECANIC

Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


-Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fractiuni de punct.
-Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total
acordat la 10.
Partea I 40 puncte

1. 1-d; 2-b; 3-c; 4-a; 5-f. (10 puncte)


2. Pentru o descriere corecta in care sa se atinga etapele in ordinea logica ( pregatire , calcul
pozitie , punctare , gaurire – alegerea diametrului de gaurire , trecerea succesiva cu tarozii din set
–executare miscarilor de aschiere ,verificare cu calibrul pentru filete ) (20 puncte) ;
3. 1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d (10 puncte)

PARTEA a II-a (50 de puncte)

1. A = a2 = 50 x 50 = 2500 mm2

1750daN=17500N

σ= N / A = 17500 N/ 2500 mm2 = 7 N / mm2 = 7 MPa (10puncte)

2. Fals ; Fals; Adevarat; Fals ; Adevarat (10puncte)


3. a. –exterior ; mm; 0-25 .(5 puncte)

b. 8,60 mm (5 puncte )

c . potcoava ;nicovala;tija surub micrometric ; bucsa gradate ; tambur ; surub micrometric ; dispozitiv
de limitare a fortei de masurare ; dispozitiv de blocare a tijei surubului micrometric (10 puncte)

4. a. - cota .linia ajutatoare , linia de cota - 2 puncte

b. c) - 2 puncte ; c. F- 2 puncte

d. linii de hasur , linii de cota ajutatore si de indicatie , muchii fictive reprezentate in vedere sau in
sectiune … 2 puncte

e. A - 2 puncte