Sunteți pe pagina 1din 2

CLARIFICARI

Privind punerea in aplicare a prevederilor Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normelor
privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea
obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui
nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere
şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau
retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi
condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în
vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi
vizarea anuală a acesteia

Clarificări cu caracter general

1. Avizele psihologice se vor elibera in 2 exemplare: un exemplar pentru persoana


examinată, şi un exemplar rămâne la psihologul examinator.
2. Avizele emise fi inregistrate astfel:
i. Seria avizului va cuprinde indicativul judeţului in care se află unitatea
psihologică;
ii. Numărul avizului va avea 2 componente:
1. Prima componentă va fi identică cu numărul autorizaţiei deţinute
(până la obtinerea Certificatului de autorizare); după obţinerea
Certificatului de Autorizare, prima componentă va fi identică cu
numărul Certificatului de Autorizare.
2. A doua componentă va fi identică cu numărul current al avizului.
3. Modelul avizului se regăseşte ȋn Ordinul nr. 513/2019.

Clarificări cu caracter specific

1. Pentru unităţile care sunt agreate de legislaţia în vigoare în vederea examinării


personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

a. In vederea emiterii Certificatului de Autorizare unităţile care sunt agreate de


legislaţia în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa transporturilor, au obligaţia de a inainta solicitare in acest
sens Ministerului Transporturilor – Serviciul Medical, precum şi programul de
lucru al psihologului examinator pentru indeplinirea prevederilor Ordinului nr.
513/2019.

b. De la data inregistrării solicitării Certificatului de Autorizare până la momentul


emiterii acestuia, unităţile vor funcţiona in baza autorizaţiilor deţinute.

c. In vederea avizării, unităţile care sunt agreate de legislaţia în vigoare în vederea


examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor,
au obligaţia de a inainta solicitare şi de a depune documentele necesare,
Ministerului Transporturilor – Serviciul Medical

d. Program de lucru săptămânal al psihologului cu drept de liberă practică care


desfăşoară activitatea în vederea examinării personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa transporturilor este diferit de Programul de lucru
săptămânal solicitat de prevederile Ordinului nr. 513/2019.

2. Pentru unităţile care nu sunt agreate de legislaţia în vigoare în vederea


examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

a. In vederea emiterii Certificatului de Autorizare unităţile care nu sunt agreate


de legislaţia în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa transporturilor, au obligaţia de a inainta solicitare şi de a
depune documentele necesare in vederea autorizării, Ministerului
Transporturilor – Serviciul Medical.

b. De la data inregistrării solicitării şi a depunerii documentelor in vederea obţinerii


Certificatului de Autorizare până la momentul emiterii acestuia, unităţile vor
funcţiona in baza autorizaţiilor deţinute.