Sunteți pe pagina 1din 6

Ceata Crestinilor

Ceata Crestinilor, dulce Fecioarã,


Plinã de dragoste azi te ‘nconjoarã;
Cu dragã inimã vin deci si eu:
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

În rândul fiilor ce te-onoreazã,


S-a ta medalie la piept pãstreazã,
Cu mare evlavie voi fi si eu:
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

Plini de încredere, cu totii te cheamã


Numai cu dulcele nume de: Mamã;
Acesta-i numele ce-ti dau si eu:
Maicã primeste-mã sub scutul tãu!

Blânda ta inimã, îndurãtoare,


E a pãcãtosilor dulce scãpare;
Fii milostivã cu sufletul meu:
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

Pe a oceanului noapte fioroasã


Tu îmi esti singura stea luminoasã;
Tu, deci, îndreaptã-mã spre port mereu
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

Cãci de-a prãpastiei oarbã pieire


Scutit e sufletul l’ a ta lucire;
Deci lumineazã-mã pe drumul meu:
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

Voios aratã-ne fata-ti seninã,


A paradisului mare Reginã;
Esti preaputernicã la Dumnezeu;
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!

Iar, în cea groaznicã, luptã din urmã


Tu a dusmanului curse le curmi;
Tu îmi înduplecã pe Fiul tãu:
Maicã, primeste-mã sub scutul tãu!
Frati Crestini

Frati crestini din lumea-ntreagã,


Tresãriti în cânt voios,
Intonati un imn de slavã,
Toti car’ credeti în Cristos.
Înfrãtiti-vã popoare
De la Rãsãrit si Apus
Si plecându-vã genunchii,
Cântati Regelui Isus!

Refren: O, Cristoase-n sfânta Tainã,


Ce doresti sã ne iubim,
Dã ne nouã a Ta pace,
Dorul Tãu sã-l împlinim.

Pentru noi venind pe lume,


S-a fãcut copil plãpând
Pentru noi murind pe cruce,
S-a jerfit ca Mielul blând;
Iar acum sub chipul pâinii
Din nou vine pe altar
Si se dã cu totul nouã,
S-avem viatã s-avem har.
Refren

Te rugãm, Isuse Doamne,


Sã ne ierti cã am gresit,
Pentru cã strãini de Tine,
Pân-acum nu Te-am iubit;
Miscã inimile noastre
Ca plângându-si vina lor,
Strânse-n juru-Ti sã rãmânã

În toti vecii vecilor.

Cât de mãrit

Cât de mãrit
Este Domnul în Sion
Nu poate limba a tâlcui
Mare e Domnul în cer pe tron
Si pânã-ntr-un fir de
Iarbã pe pãmânt
Mare este Domnul pretutindeni,
Pretutindenea
Esti mãrit, mãrit
În zi, în noapte
Cu strãlucire!

Cerurile spun mãrirea lui Dumnezeu

Cerurile spun mãrirea lui Dumnezeu,


Cerurile spun mãrirea lui Dumnezeu
Si facerea mâinilor Lui
O, vesteste tãria,
O, vesteste tãria.
În tot pãmântul a iesit
În tot pãmântul a iesit
Vestirea Lui.
Si la marginile lumii
Si la marginile lumii,
Cuvintele, cuvintele, cuvintele, cuvintele Lui.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
Mãrire Tie, Doamne!

Patria mea este sus în cer

Patria mea este sus în cer


Unde vesnic plutesc îngerii
Acolo este pururi fericire
Cãci asa a lãsat Domnul Sfânt.

Refren: Sus în cer, sus în cer, sus în cer,


Sus este patria mea
Acolo este pururi fericire
Cãci asa a lãsat Domnul Sfânt.

Rostul nostru, aici jos în lume


Printre lacrimi si printre dureri
E ca prin jertfe si multe fapte bune
Sã îndreptãm al nostru suflet spre cer.
Refren.

Spune-mi mie Doamne

Spune-mi mie Doamne, sfârsitul meu,


Ca sã înteleg de ce mã lipsesc eu
Ca sã mã mântuiesc de nevoi.
Primeste, Doamne, jertfa care ti-am adus.
Totdeauna Tie sã-ti multumesc,
O, Isuse, fiul lui Dumnezeu,
Priveste blând, din preasfânt locasul tãu
Si binecuvinteazã mostenirea Ta
Pe care a sãdit-o dreapta ta.
Aleluia, aleluia, aleluia.

O Dumnezeu

O, Dumnezeu, al totului pãrinte


Înalt al lumii creator,
Ascultã-n cer pioasa-mi rugãminte
Si fii al meu blând protector.

Tu ce-nfrânezi a mãrilor turbare,


Si-aprinzi în soare dulce foc,
Nu mã lãsa pe mine în uitare,
Si privegheazã al meu, al meu noroc.

Sufletul meu în Tine se încrede,


Cã-n lumea-ntreagã singur esti
Dumnezeu sfânt, cãci ochiul nu te vede,
Dar Tu în toate strãlucesti.

O, de acum întinde a Ta mânã,


Ca un pãrinte-ndurãtor
Spre tara mea, spre patria Românã,
Spre întreg neamul, neamul crestinesc.

Ridica-voi ochii mei la ceruri

Ridica-voi ochii mei la ceruri,


De unde va veni ajutorul meu,
Ajutorul meu de la Dumnezeu,
Cel ce a fãcut cerul si pãmântul.
Aleluia, aleluia, aleluia.

Cãtre Domnul pasii mei voi duce,


Si legea lui va fi îndreptarea mea.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Nãdejdea mea e numai la tine, Doamne

Nãdejdea mea e numai la tine, Doamne.


Cãci Tu ai zis, când ai venit in lume:
Veniti, veniti la Mine,
Toti cei obositi si împovãrati,
Si Eu vã voi odihni pe voi.
Aleluia, aleluia, aleluia.

Cu noi este Dumnezeu

Cu noi este Dumnezeu,


Intelegeti neamuri si vã plecati.
Cãci cu noi este Dumnezeu.

Auziti toate neamurile,


Cãci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umbla în întuneric,


A vãzut luminã mare,
Cãci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastrã nu ne vom teme,


Nici ne vom tulbura
Cãci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiti în umbra mortii,


Lumina va strãluci peste voi.
Cãci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecati-vã


Cãci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stãpânitor,


Domn al pãcii.
Cãci cu noi este Dumnezeu.

O, Doamne Dumnezeul Meu

O, Doamne Dumnezeul meu,


Mare e numele Tãu
Nu-ti întoarce fata Ta /
Si ascultã ruga mea. / Bis
Tu care ai facut, cerul si pãmântul,
Toate acestea vor pieri,
Numai Tu, numai Tu Doamne
În veci vei fi.
Aleluia, aleluia, aleluia.

Pricesne

1. Laudati-l pe Domnul din ceruri,


Laudati-l pe el intru cele de sus.
Aleluia.

2. Pleaca, Doamne, urechea ta si ma auzi,


Doamne auzi-ma.
A mea inima greu incercata n-o urgisi,
Doamne n-o urgisi;
Caci pe cei faradelege ii voi invata,
Doamne, calea ta,
Si-i voi intoarce la Tine.
Aleluia.

3. Asculta, Doamne, pe robii tai


Si nu uita ruga lor.
Mantueste poporul cel ce se roaga,
Si cauta cu indurare spre mostenirea ta,
O Doamne.
Aleluia.

4. La raul Vavilonului,
Acolo am sezut si am plans,
Cand mi-am adus aminte de tine, Sioane.
Sa se lipeasca limba mea de gatlejul meu,
De-mi voi uita de tine, Sioane.
Aleluia.

5. Ochiul inimii mele il ridic


Catre tine, Stapana.
Nu trece cu vederea
Putina mea suspinare.
Fii mie acoperamant si ajutatoare
In ceasul cand va judeca Fiul tau lumea.
Aleluia.