Sunteți pe pagina 1din 4

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI

(STUDIU DE CAZ: KAIZEN)


PREZENTAREA SOCIETATII
Institutul Kaizen sprijină companiile din întreaga lume în vederea obținerii de
performanțe prin îmbunătățirea continuă a oamenilor, proceselor și sistemelor.
Partenerii noștri devin experți în Managementul Îmbunătățirii Continue - competenți
în lansarea și implementarea cu succes a proceselor de îmbunătățire, care sunt
integrate continuu în procesele de muncă.
În anul 1985, a fost fondat Institutul Kaizen, de către domnul Masaaki Imai, astăzi
fiind o companie de consultanță la nivel global, ce activează în toate domeniile.
Echipa noastră de peste 400 de profesioniști este dedicată construirii unei culturi
unde oricine, oriunde și în fiecare zi, practică KAIZEN
Viziune
În fiecare zi, oriunde, fiecare face îmbunătățiri! KAIZEN™ reprezintă îmbunătățire
continuă.
Misiune
Partenerul global al companiilor orientate către excelența operațională.
Susținem excelența in: Angajamentul oamenilor, Profit, Siguranță, Calitatea
produsului, Livrare la timp, Productivitate, Fluxurile financiare, Costuri
Indiferent de domeniul în care activează o organizație, cerințele clienților sunt:

 Procese stabile
 Îmbunătățirea nivelului serviciilor
 Reducerea Lead time-ului
 Îmbunătățirea capitalului de lucru
 Îmbunătățirea calității
 Reducerea costurilor
Institutul Kaizen utilizează un set de metode și instrumente pentru reducerea pierderilor și
creșterea valorii adăugate la client. Această metodologie este aplicată la nivel mondial, în toate
sectoarele economice. Aceste tehnici și metode formează Sistemul de Management KAIZEN™
(SMK).
Îmbunătățire Lead Time, Productivitate, Stocuri prin Managementul Total al
Fluxului (TFM)

Managementul Total al Fluxului (TFM) are ca obiectiv simplificarea


și îmbunătățirea fluxurilor materiale și informaționale. Diagnosticul
Sistemului de Management KAIZEN™ este obținut prin aplicarea
metodei Cartografierea Fluxului Valorii (VSM). Prin aplicarea Just in
time, kanban, implementarea sistemelor în flux tras și alte metode
KAIZEN™ - Lean, se va crea un lanț de aprovizionare mai flexibil,
cu un nivel al stocurilor scăzut, iar productivitatea va crește.

Îmbunătățirea eficacității echipamentelor, creșterea siguranței și a calității prin


Mentenanța Total Productivă

Mentenanța Total Productivă (TPM) este o metodă cunoscută pentru


îmbunătățirea performanței echipamentelor. Eficacitatea Globală a
Echipamentelor (OEE) dintr-o organizație este îmbunătățită
sistematic prin reducerea pierderilor în calitate, disponibilitate și
viteză. Aceste rezultate sunt obținute prin implicarea oamenilor în a
rezolva problemele, planificarea echipamentelor și monitorizarea
zilnică a performanțelor acestora.

Îmbunătățirea calității prin Managementul Total al Calității (TQM)

În TQM, sunt aplicate instrumentele calității pentru a identifica


sistematic problemele și cauzele rădăcină ale acestora, pentru a lua
măsuri corective și a implementa sisteme împotriva greșelilor (poka-
yoke). Metodele statistice și tehnicile Six Sigma sunt utilizate pentru
probleme complexe. TQM reduce costurile calității și îmbunătățește
satisfacția clienților.
Birou KAIZEN™-Lean, KAIZEN™-Lean în Contabilitate, în Proiectare și Administrație
(TSM)

Metodologia KAIZEN™, aplicată pe fluxurile informaționale și


procesele administrative, îmbunătățește serviciul, calitatea și
productivitatea prin utilizarea creativității angajaților. Principiile
KAIZEN™ sunt tot mai utilizate în birouri și serviciile suport dintr-o
companie, precum și în organizații ca băncile, companiile de asigurări și instituțiile publice - guvernele. O
transformare KAIZEN™-Lean a unui birou începe cu vizualizarea proceselor și a obiectivelor acestora,
organizarea echipelor cu activități KAIZEN™ și construirea unor sisteme simple de management ale
performanței.

Inovare KAIZEN™ - Lean, lansarea și dezvoltarea Lean a unui nou produs(IDM)

Abordarea KAIZEN™-Lean îmbunătățește eficacitatea procesului de


inovare, lansări și dezvoltarea de noi produse, proiectarea facilităților
noi și construirea acestora. Metodele lean aduc rezultate inovării,
lansărilor, proiectelor în derulare în termeni de:

 livrarea proiectelor și a produselor la timp și care se încadrează în buget


 flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbare
 calitatea noului produs și a serviciului
 costurile lansărilor și livrării produsului sau serviciilor

Aceste rezultate sunt obținute prin utilizarea creativității oamenilor, vizualizând și îmbunătățind procesele
și modul lor de lucru.