Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Reșitca Valentina


Str. Luceafărul 8, or. Soroca, codul poştal 3005, Republica Moldova
(0230) 31126 (373) 78484748
ms.resitca@mail.ru
https://vk.com/id2855396800
Skype valea.resitca

Sexul Femenin | Data naşterii 30.07.2001 | Naţionalitatea Moldoveancă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

LOCUL DE MUNCĂ
EDUCAŢIE DORIT
ŞI FORMARE Agent de turism f

2008-2017
2017-2021 Liceul Teoretic „ Constantin Stere”
Colegiul “Mihai Eminescu”
COMPETENΤE
PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romană

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Limba Rusă C2 C1 B1 B1 B1

Limba franceză A1 A1 A1 A1 A1

Competenţe de comunicare Am bune competenţe de comunicare dobândite prin practica de la agenția de turism „Valentina Tur”

Competenţe
organizaţionale/manageriale

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Competenţe dobândite la locul de
muncă

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

B1 B2 A2 A1 A1

Pot lucra în Word, Excel, Power Point.

Alte competenţe

Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

ANEXE

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3