Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 1 ROŞIA


JUDEŢUL BIHOR, NR. 395
TEL: 0259325308
E-mail: scoala_rosia@yahoo.com

FIŞA DE ACTIVITATE
Avizat director,
Prof. Silaghi Valentina-Gela

1. Titlul: Halloween
2. Coordonatorul: Cioloș Adina

3. Data și locul desfăşurării: 22-31 octombrie 2018, localul școlii

4. Numărul și tipul activităţilor: Educație culturală

5. Durata: 1 săptămână

6. Grupul ţintă: elevii claselor V- VIII

7. Obiectivele : - să manifeste curiozitate faţă de tradiţii şi obiceiuri specifice spaţiului de


cultură şi civilizaţie anglo-saxon
- să se raporteze la elementele de cultură şi civilizaţie descoperite prin
studiul limbii engleze, sesizând asemănări şi deosebiri faţă de cultura autohtonă
- să își fructifice aptitudinile personale, să își dezvolte latura artistică și munca în
echipă.

8. Resursele: elevi

9. Descriere: În cadrul orelor de limba engleză li s-a precizat elevilor faptul că Halloween
nu este o sărbătoare românească și nici nu avem dorința de a o prelua doar de a o puncta
la nivelul școlii în cadrul catedrei de limba engleză. În acest sens elevii au pregătit pentru
data de 31 octombrie desene tematice, obiecte decorate specific, dovleci sculptați-
felinare, compuneri tematice.

10. Rezultate aşteptate:


a. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activitate;
b. Diferențierea dintre obiceiurile din spațiul anglo-saxon și cel românesc,
c. Realizarea unei activități care să-i dezvolte socioafectiv.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 1 ROŞIA
JUDEŢUL BIHOR, NR. 395
TEL: 0259325308
E-mail: scoala_rosia@yahoo.com

11. Modalităţi de evaluare: afișarea desenelor, lucrărilor, a obiectelor și a dovlecilor,


realizarea unui panou tematic temporar cu lucrările elevilor.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 1 ROŞIA
JUDEŢUL BIHOR, NR. 395
TEL: 0259325308
E-mail: scoala_rosia@yahoo.com