Sunteți pe pagina 1din 6

S.C_____________________________SRL , cu sediul in _____________, str_______________nr.

____________
judet ________________, CUI ____________________, Nr.ONRC _________________

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)


Nr.___________
Data ______________
Dl./D-na ______________________________
avand functia de ______________________________________
este delegat pentru __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
la…__________________________________________
adresa :___________________________________________________
Durata deplasarii de la______________________la ______________________
Se legitimeaza cu B.I/C.I seria ______nr.____________________
Semnatura director/administrator/reprezentant legal ____________

DECONT CHELTUIELI :
Ziua si ora plecarii :___/___/_____,ora_____
Ziua si ora sosirii:_____/____/_______, ora __________
Data depunere decont:_____/_____/___________

Cheltuieli efectuate conform documentelor anexate


1,CAZARE

Tip
a)unitati de document/furniz
cazare (hotel, or/
pensiuni, seria/nr.docume Valoare totala Achitat numerar sau
hostel, etc) nr.nopti nt (inclusiv tva) card personal(LEI)

tarif per noapte valoare totala Achitat numerar sau


nr.nopti aprobat (lei): (LEI) card personal(LEI)
b)fara cazare:
TOTAL CAZARE : 0 0
2,TRANSPORT

Tip
document/furniz
or/
seria/nr.docume Valoare totala Achitat numerar sau
a)autoturism km.parcursi nt (inclusiv tva) card personal(LEI)

foaie de
parcurs nr.../.....

foaie de
parcurs nr.../.....
b)tren(ruta) x Tip Valoare totala Achitat numerar sau
document/furniz (inclusiv tva) card personal(LEI)
or/
seria/nr.docume
nt

c)avion(ruta) x Tip Valoare totala Achitat numerar sau


document/furniz (inclusiv tva) card personal(LEI)
or/
seria/nr.docume
nt

d)autocar(ruta) x Tip Valoare totala Achitat numerar sau


document/furniz (inclusiv tva) card personal(LEI)
or/
seria/nr.docume
nt

TOTAL 0 0
TRANSPORT:

3,DIURNA

Achitat numerar sau


perioada : nr.zile indemnizatie/zi-leiValoare totala card personal(LEI)
TOTAL
DIURNA : 0 0
4,ALTE CHELTUIELI:

tip
document/furniz
or/seria/nr.docu valoare totala Achitat numerar sau
explicatii: ment (inclusiv tva) card personal(LEI)

TOTAL ALTE CHELTUIELI : 0 0

achitat numerar :
VALOARE TOTALA DELEGATIE 0 0
din care tva 0

din care Intocmit (numele si


cheltuieli prenumele )
delegatie 0

Aprobat cheltuieli
efectuate(numele si
prenumele ) :
_______________nr. ____________

egal ____________

Achitat card societate sau virament bancar


(LEI) tva

Achitat card societate sau virament bancar


(LEI) tva
0 0

Achitat card societate sau virament bancar


(LEI) tva

Achitat card societate sau virament bancar tva


(LEI)

Achitat card societate sau virament bancar tva


(LEI)

Achitat card societate sau virament bancar tva


(LEI)

0 0

Achitat card societate sau virament bancar


(LEI)
0x

Achitat card societate sau virament bancar


(LEI) tva

0 0

achitat card societate sau virament bancar


0

semnatura :

semnatura :