Sunteți pe pagina 1din 7

CANDIDATURĂ PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI

CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA


EDIȚIA 2020-2021

RUNDA II – FINALĂ
Termen limită de transmitere: 30 septembrie 2019, ora 16.59
Acest formular servește strict ca MODEL pentru platforma de aplicare online accesibilă la adresa
http://selectie.capitalatineretului.ro.

Numele orașului candidat

<Completați aici>
RUNDA II - FINALĂ

A. FIȘĂ TEHNICĂ

ORAȘUL CANDIDAT

(Candidatul are obligația de a atașa o declarație de intenție cu privire la dorința municipalității de a


candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi
complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al
municipalității.)

Denumire
Regiune
Județ
Populație
Populație sub 35 de ani

Reprezentantul legal al candidatului


Nume și prenume
Funcție
Adresa Adresă Oraș Județ

Telefon
E-mail

Persoană de contact
Nume și prenume
Funcție
Adresa organizației Adresă Oraș Județ

Telefon
E-mail
Pagina web a orașului

STRUCTURI DE TINERET CARE SPRIJINĂ CANDIDATURA (adăugați cu copy/paste câte un tabel pentru
fiecare structură sau organizație de sprijin, dacă este cazul)

(Candidatul are obligația de a atașa o declarație de sprijin semnată de o structură locală de tineret (sau
o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii.)

Organizația
Adresa organizației Adresă Oraș Județ
2

Telefon
Pagina

E-mail
RUNDA II - FINALĂ

Pagină web
Persoana de contact
Funcție
Adresa persoanei Adresă Oraș Județ

Telefon
E-mail
Pagină web

ANEXE la această secțune

 declarație de intenție, format .pdf scanat (anexă obligatorie), cu privire la dorința municipalității
de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei
candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a finaliștilor (semnată de
reprezentantul legal al municipalității,
 declarație de sprijin, format .pdf scanat (anexă obligatorie), semnată de o structură locală de
tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea sprijinirii candidaturii.
Dacă sunt mai multe declarații în acest sens, acestea se vor include într-un singur pdf. Vă
recomandăm www.smallpdf.com pentru combinarea multiplelor fișiere într-unul singur.
 sumar executiv al candidaturii (anexă obligatorie), format .pdf de 4 pagini, mărimea A4 ce poate
folosit în scopuri de promovare al finalistului și candidaturii sale, forma vizuală și de conținut
fiind la latitudinea candidatului,
 acord de bună conduită (anexă obligatorie) cu privire la abținerea de la influențarea membrilor
juriului. (descarcă modelul documentului AICI: http://bit.ly/CT_AcordBunaConduita_2018).

B. MOTIVAȚIE (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
B1. De ce candidează orașul pentru Capitala Tineretului din România?
B2. Care sunt cele mai importante provocări pentru tineri din orașul candidat?
B3. Ce informații relevante a furnizat procesul de pregătire a candidaturii, cum s-au implicat
tinerii în realizarea candidaturii?

<Completați aici>

C. SITUAȚIA CURENTĂ (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
C1. Care este în prezent cadrul strategic general în oraș cu privire la tineri și sectorul de tineret
(strategie generală de dezvoltare cu aspecte relevante pentru tineri, strategie specifică de
tineret, alte măsuri și planuri existente)?
C2. Ce resurse umane alocă municipalitatea pentru activității proprii ce țin de tineri și sectorul
3

de tineret (departamente, personal)


Pagina
RUNDA II - FINALĂ

C3. Ce structuri de tineret există în prezent în oraș și care sunt relațiile de lucru între acest sector
și municipalitate?
C4. Care este în prezent capacitatea orașului de găzduire a unor evenimente de tineret de
anvergură locală și națională?

Anexe:
 Se pot adăuga un număr maxim de 4 imagini, grafice format JPG, GIF sau PNG (anexă opțională).

<Completați aici>

D. PROGRAMUL PROPUS (max. 40.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
D1. Care este sumarul conceptului pentru programul propus?
D2. Care este misiunea și care sunt obiectivele urmărite de conceptul și programul propus?
D3. Care vor fi liniile directoare, prioritățile programului?
D4 Care sunt evenimentele și proiectele cheie ale programului?
D5 Cum adresează programul subiectul viitorului muncii și a tinerilor?
D6 Cum adresează programul subiectul protejării și sustenabilității mediului și rolul tinerilor?

ANEXE:
 harta orașului (anexă obligatorie), cu locurile destinate implementării unor evenimente și activități
din cadrul programului de tineret,
 pe lângă anexa obligatorie, se pot adăuga un număr maxim de 4 imagini, grafice format JPG, GIF
sau PNG la această secțiune (anexă opțională).
<Completați aici>

E. MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
E1. Ce structuri decizionale și de management vor fi create sau dezvoltare pentru pregătirea și
implementarea programului?
E2. Cum se dorește realizarea cooperării practice dintre autoritatea publică locală și sectorul de
tineret în implementarea programului
E3. Cum vor avea acces și cum vor putea participa tinerii în mod direct sau indirect în
implementarea programul sub egida Capitalei Tineretului din România?

ANEXE:
 organigramă de management (anexă opțională) ca și document suport pentru secțiunea
Management și participare a tinerilor.
4

<Completați aici>
Pagina
RUNDA II - FINALĂ

F. COLABORARE ȘI PARTENERIAT. IMPLICAREA REGIUNII ȘI ȚĂRII (max. 10.000 de


caractere)

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:


F1. În ce constă caracterul național al programului propus de candidat? Cum se va transforma
programul într-o adevărată capitală națională de tineret?
F2. Va avea programul și componentă regională (zonă metropolitană, dacă există, județul,
regiunea istorică sau de dezvoltare)? Dacă da, cum va integra programul și această zonă
geografică?
F3. Cum vor putea avea acces la program diferite organizații de și pentru tineret atât de la nivel
local cât și de la nivel regional și național?
F4. Cum vor fi implicate în program fostele capitale europene și naționale de tineret din țară?

<Completați aici>

G. COMUNICARE ȘI DEZVOLTAREA AUDIENȚEI (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
G1. Există deja un concept vizual al programului? Dacă da, vă rugăm prezentați logo-ul de
identificare a programului și alte elemente vizuale relevante și legătura lor cu conceptul.
G2. Care sunt grupurile țintă principale ale activităților de comunicare și promovare?
G3. Care sunt mesajele cheie ce se doresc a fi transmise în diferitele etape ale pregătirii și
implementării programului?
G4. Ce instrumente și canale de comunicare se doresc a fi folosite în promovarea programului?
G5. Care sunt momentele cheie asupra cărora se dorește a pune accent în activitățile de
comunicare și promovare?
G6. Care sunt măsurile complementare dedicate care vor fi întreprinse pentru a implica tinerii în
program în mod activ?

Anexe:
 Se pot adăuga un număr maxim de 4 imagini, grafice format JPG, GIF sau PNG (anexă opțională).

<Completați aici>

H. PREGĂTIREA PROGRAMULUI (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
H1. Care vor fi măsurile și etapele pregătirii programului din momentul unei eventuale decizii
favorabile și până în momentul preluării titlului? (dezvoltarea capacității, decizii și măsuri de
politici publice, alte măsuri).
5

<Completați aici>
Pagina
RUNDA II - FINALĂ

I. REZULTATE AȘTEPTATE (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
I1. Cum ați defini viziunea Dvs. cu privire la situația orașului în prima zi de după derularea
programului propus sub egida Capitalei Tineretului din România?
I2. Care estimați că vor fi rezultatele din punctul de vedere al unor cifre cheie (cantitative și
calitative)?
I3. Cum și cu ce instrumente intenționați să măsurați rezultatele proiectului?
I4. Care sunt etapele cheie în timp ale măsurării rezultatelor?

<Completați aici>

J. MOȘTENIREA PROGRAMULUI (max. 10.000 de caractere)


Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
J1. Cum va influența programul propus dezvoltarea pe termen lung al orașului?
J2. Cum estimați că se va schimba situația tinerilor în oraș pe termen mediu?
J3. Care vor fi acele rezultate, produse ale programului implementat care vor rămâne parte a
ecosistemului de tineret local
J4. Ce impact va putea avea programul asupra regiunii și României?

<Completați aici>

K. ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE (max. 10.000 de caractere)

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:


K1. Care este în prezent bugetul alocat pentru activități de tineret din partea municipalității?
K2. Care este nivelul alocării bugetare din fondurile administrației publice locale pe care
municipalitatea dorește să o asume pentru anii următori? (2018 și 2019)
K3. În ce alte forme sprijină municipalitatea activitățile adresate tinerilor din localitate?
K4. Ce alte surse pot fi atrase pentru susținerea financiară a programului Capitala Tineretului
din România în cazul în care orașul dobândește acest titlu?
K5. Ce măsuri specifice vor fi întreprinse pentru organizarea activităților de atragere și
management a resurselor?

<Completați aici>
6
Pagina
RUNDA II - FINALĂ

L. BUGET – COSTURI OPERAȚIONALE


COSTURI Venituri
Sumă Procent Sumă Procent
Costuri legate de <Suma> % Surse publice locale <Suma> %
program**
Costuri de <Suma> % Surse publice <Suma> %
management naționale
Costuri de <Suma> % Surse private <Suma> %
comunicare
Alte costuri <Suma> % Alte surse atrase <Suma> %
Premiu BCR 225.000 %
TOTAL <Suma totală> TOTAL <Suma totală>

DEFALCARE COSTURI LEGATE DE PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI DIN PROGRAM*


Denumire proiect Sumă estimată
Proiect/activitate 1 <Suma>
Proiect/activitate 2 <Suma>

Proiect/activitate N <Suma>
TOTAL** <Suma totală>
* Completați tabelul inclusiv prin adăugarea unor rânduri noi. Se include numai titlul, denumirea
proiectului și activității și costul total. Se recomandă corelarea cu proiectele, evenimentele cheie
prezentate în secțiunea PROGRAM a candidaturii.
** Sumele marcate astfel trebuie să coincidă.

ALTE EXPLICAȚII COMPLEMENTARE LA COSTURI ȘI VENITURI


Tip cost/venit Explicații
Costuri de management <Completați aici>
Costuri de comunicare <Completați aici>
Alte costuri (detaliați aceste tipuri de costuri, dacă <Completați aici>
ați introdus o cifră în acest sens)
Surse publice locale <Completați aici>
Surse publice naționale <Completați aici>
Surse private <Completați aici>
Alte surse atrase (detaliați aceste tipuri de venituri, <Completați aici>
dacă ați introdus o cifră în acest sens)
 Vă rugăm oferiți în cadru acestei secțiuni orice detaliu relevant cu privire la costurile și veniturile
proiectului (de exemplu calcule sumare ce au rezultat sumele finale prezentate în această
secțiune).
 Vă rugăm să oferiți detalii cu privire la tipurile de cheltuieli ce vor fi acoperite la nivel de costuri
de management și comunicare.
 Vă rugăm detaliați dacă la nivel de surse există deja confirmări sau intenții ferme în acest sens
7

la nivelul oricărui capitol de venituri sau pe ce se bazează veniturile preconizate.


Pagina

S-ar putea să vă placă și