Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL ……………….……………………………..

RAPORT DE ACTIVITATE : ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURICULARE

TITLUL ACTIVITĂȚII:

TIPUL ACTIVITĂȚII:

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:

DATA/PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

PARTICIPANȚI (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității):

RESPONSABIL:

METODE/ MIJLOACE DE REALIZARE:

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII (pe scurt):

Semnătura: Data: .