Sunteți pe pagina 1din 4

Mai am nevoie de Dumnezeu?

Un om primitiv trebuia să explice într-un fel sau altul fulgerul, tunetul, ploaia şi circuitul vieţii
în general... şi a găsit soluţia ce-a mai simplă.
Există o forţă inimaginabilă care face toate astea... de ce să nu lăsăm această forţă să ne
conducă şi viaţa?
Într-un final... a reprodus forța. Din prea multă imaginaţie şi-a cioplit o piatră cum a ştiut el
mai frumos şi a început să se închine la ea, ba mai mult a chemat şi nişte prieteni şi au făcut
un fan club. Mai târziu când s-a deşteptat s-a făcut şef peste fan clubul lui şi s-a numit preot
(titlu care l-a îndemnat să facă abuz de puterea pe care şi-a dat-o singur).
Când s-a deşteptat şi mai tare, a văzut că poate să ţină în frâu o mulţime de oameni cu o iluzie
foarte simplă: putem să vindecăm boli, putem să aducem ploaia, putem să explicăm ştiinţific
99% din lucrurile care ne înconjoară…
Întrebare: de ce mai am nevoie de Dumnezeu?
Încă din 1912, Lenin scria lui Gorki: „Milioane de acte de violenţă, de boli, de
epidemii, sunt mult mai puţin primejdioase decât cea mai vagă idee despre
Dumnezeu… Dumnezeu este duşmanul personal al societăţii comuniste.”

El scria de asemenea: „Religia este un fel de votcă spirituală, în care sclavii capitalului
îşi îneacă trăsăturile lor umane şi respectul pentru o viaţă înnobilată.”

1. Dumnezeu are singura explicație validă pentru existența noastră


George Gallup, întemeietorul celei mai renumite agenţii de sondare a opiniei publice
americane, scria că s-ar putea dovedi statistic existenţa lui Dumnezeu. „Gândiţi-vă, de
exemplu, la corpul omenesc, cu kilometri de vase sanguine! Poate cineva pretinde că sistemul
de şosele a Statelor Unite a apărut spontan? Totuşi aceste vase de sânge cu funcţiile lor
precise sunt mult mai sofisticate. Să pretinzi că această reţea a trupului, fără a mai menţiona şi
alte sisteme ale sale, a apărut la întâmplare, este o monstruozitate statistică.”
„Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?” zice Cel Sfânt.
Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă
după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi
tăria Lui, că una nu lipseşte.” (Isaia 40:25, 26)

„Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins


cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.” (Isaia 45:12)

„Eu am făcut pământul, pe oameni, şi dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea
cea mare şi cu braţul Meu întins, şi dau pământul cui Îmi place.” (Ieremia 27:5)

„Unul dintre cele mai mari rele care ţin de dorinţa de a cunoaşte şi de cercetările
ştiinţifice, este înclinaţia de a înălţa capacitatea omenească de judecată mai presus de
adevărata ei valoare şi dincolo de sfera sa legitimă de cuprindere. Mulţi încearcă să
facă aprecieri cu privire la Creator şi la lucrările Sale, folosindu-se de cunoştinţele lor
ştiinţifice imperfecte. Ei încearcă să determine natura, atributele şi prerogativele lui
Dumnezeu şi îşi permit să se lanseze în teorii speculative în privinţa Celui Nesfârşit.
Cei care se angajează în acest domeniu de studiu păşesc pe un teren interzis.
Cercetările lor nu vor oferi rezultate de valoare, ele putând fi întreprinse numai cu
riscul pierderii sufletului.” (Ellen G. White, Divina vindecare, pag. 427)

2. Dumnezeu oferă cel mai obiectiv răspuns la întrebările existențiale


Aproape de sfârşitul vieţii sale, Jean-Paul Sartre i-a spus lui Pierre Victor: “Nu mă
simt ca şi cum aş fi produsul întâmplării, un fir de praf în Univers, ci mă simt ca cineva care a
fost aşteptat, pregătit, prefigurat, cu mult înainte de naştere. Pe scurt, o fiinţă pe care doar un
Creator a putut-o pune aici; şi această idee a unei mâini creatoare se referă la Dumnezeu.”

,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul


oştirilor: ’Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt
Dumnezeu. Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de
când am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se
întâmple!” (Isaia 44:6, 7)

„Cine poate citi viitorul? Unde este siguranţa? Siguranţa nu este în nimic din cele
pământeşti sau omeneşti.” (Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, pag. 636)

„Dumnezeu cunoaşte viitorul. El este Acela la care trebuie să ne îndreptăm pentru


a primi călăuzire.” (Ellen G. White, Mărturii Vol. VIII, pag. 232)

3. Dumnezeu este singurul în care merită să crezi


George Bernard Show este cel mai adesea recunoscut ca un gânditor liber şi un
filosof liberal. În ultimele sale scrieri, citim: “Ştiinţa pe care mi-am bizuit eu credinţa a dat
faliment. Sfaturile sale care ar fi trebuit să ducă la întemeierea unei epoci de aur, au condus în
schimb, direct la sinuciderea Europei. Eu am crezut în ele odată. În numele lor am ajutat la
distrugerea credinţei a milioane de credincioşi de diferite credinţe. Acum aceştia privesc la
mine şi sunt martorii unei mari tragedii a unui ateu ce şi-a pierdut credinţa.”
„Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: ”Aveţi credinţă în Dumnezeu!” (Marcu 11:22)

„În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul
Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:7, 8)
4. Dumnezeu este singurul care poate asigura succesul
John III Sobieski, rege al Poloniei la începutul sec. XVII, este recunoscut ca cel care
a salvat Europa Centrală de invazia turcă din 1683. Deşi turcii erau la porţile Vienei, el a
condus atacul care a spart încercuirea. Eliberarea Vienei este considerată ca fiind una din
luptele decisive din istoria europeană. Marea sa victorie a fost parafrazată de rege în
faimoasele cuvinte ale Cezarului spunând simplu: „Am venit, am văzut, Dumnezeu a biruit.”
„Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa! Calul este
pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.” (Proverbe 21:31)

„Dacă faci din Cuvântul lui Dumnezeu regula vieţii tale şi-ţi conduci acţiunile
după principiile sale, făcându-ţi toate planurile şi străduinţele în concordanţă cu
împlinirea datoriilor tale şi pentru a fi o binecuvântare şi nu un blestem pentru
alţii, vei încununa cu succes eforturile tale.” (Ellen G. White, Solii către
tineret, pag. 125)

5. Dumnezeu este singurul care poate evita haosul


Alexandru Soljeniţân în discursul rostit pentru Premiul Templeton în Progresul
Religiei, şi-a adus aminte de cuvintele auzite pe când era copil, când bătrânii căutau să-i
explice cauzele dezastrului din Rusia. El a spus: „Dacă ar trebui să identific pe scurt
trăsăturile principale ale secolului XX, nu aş putea găsi nimic mai potrivit decât să repet
cuvintele: ”oamenii l-au uitat pe Dumnezeu!”
„Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui.”
(Psalmi 34:6)

„Dumnezeu este dătătorul vieţii. De la început, toate legile Lui aveau ca scop
să dea viaţă. Dar păcatul a stricat ordinea stabilită de Dumnezeu şi rezultatul a
fost vrajba. Atâta timp cât există păcatul, suferinţa şi moartea sunt inevitabile.
Numai datorită faptului că Răscumpărătorul nostru a purtat şi poartă în locul
nostru blestemul păcatului putem spera să scăpăm, în propria Lui persoană, de
urmările nenorocite ale păcatului.” (Ellen G. White, Patriarhi și profeți, pag.
522)

6. Dumnezeu este singurul neschimbător


Lloyd C. Douglas, autor al numeroase romane, locuia într-o pensiune la al cărei parter
stătea şi un fost profesor de muzică, ieşit la pensie, invalid, care nu putea astfel să iasă din
casă. În fiecare dimineaţă, coborând pe scări până la apartamentul bătrânului, acesta deschidea
uşa şi-l întreba: „Ei, ai vreo veste bună?” Atunci bătrânul lua diapazonul, îl lovea uşor de
marginea scaunului cu rotile şi zicea: „Auzi, ăsta este ’la’! A fost ’la’ ieri! Va fi ’la’ şi mâine
şi mii de ani de acum încolo va fi tot ’la’! Tenorul de mai sus cântă fals, pianul de vizavi este
dezacordat, dar, prietene, ăsta este un ’la’!”
Bătrânul descoperise un lucru pe care se putea baza, o realitate constantă a vieţii sale „un
punct fix într-o lume dinamică”. Pentru creştini, singurul „punct fix într-o lume dinamică”,
singurul absolut, în care nu există umbră de mutare este Isus Hristos.
„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...” (Maleahi 3:6)

„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl


luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17)

S-ar putea să vă placă și