Sunteți pe pagina 1din 9

3

2. EVALUAREA INCARCARILOR

2.1 EVALUAREA INCARCARILOR DATE DE ACTIUNEA VANTULUI

Evaluarea incarcarilor date de actiunea vantului s-a facut conform urmatorului cod de
proiectare : COD DE PROIECTARE . BAZELE PROIECTARII SI ACTIUNI ASUPRA
CONSTRUCTIILOR . ACTIUNEA VANTULUI, INDICATIV NP-082-04 , publicat in data de 25
aprilie 2005 in Monitorul Oficial .

Forta globala pe directia vantului, Fw, pe o arie de constructie de referinta


orientata perpendicular pe directia vantului (Aref), se determina cu relatia generala :
Fw := qref ⋅ ce.z ⋅ cp ⋅ cd , unde :
qref este presiunea de referinta a vantului , definita in cap.6
ce.z - factor de expunere la inaltimea z deasupra terenului , definit in cap. 11
cp - coeficient aerodinamic de presiune ( cp.e pentru suprafete exterioare si cp.i pentru
suprafete interioare ) , conform cap.12 in prezentul cod
cd - coeficient de raspuns dinamic la vant al constructiei , cap. 14 si anexa B
Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar suctiunile cu semnul (-)

Conform figurii A.2 (Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului , mediata pe
10 min , avand 50 ani interval mediu de recurenta - 2 % probabilitate anuala de depasire )
zona Ploiesti , rezulta ca presiunea de referinta a vantului are urmatoarea valoare :
daN
qref := 50
2
m

Evaluarea factorului de expunere

Factorul de expunere este produsul dintre factorul de rafala si factorul de rugozitate


: ce.z := cg.z⋅ cr.z .

Amplasament : zona urbana cu dens construita

Conform figurii 5 , functie de inaltimea deasupra terenului , factorul de expunere are


urmatoarele valori :

z1 := 15m ce.z1 := 1.3

z1 reprezinta cota de referinta pentru calculul actiunii vantului


4
Evaluarea coeficientilor aerodinamici de presiune
Conform punctului 12.2.2 "Pereti verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara in
plan " si Tabel 6 - "Coeficientii de presiune pentru pereti verticali ai cladirilor cu forma
dreptunghiulara in plan " , valoarea coeficientului aerodinamic are urmatoarea valoare :
cp := 0.80 coeficientul aerodinamic maxim pentru presiune pentru zona
dreptunghiulara
cs := 1.00 coeficientul aerodinamic maxim pentru suctiune pentru zona
dreptunghiulara
Valorile caracteristice ale actiunii vantului pe suprafetele cladirii in zona
dreptunghiulara au urmatoarele valori :

Cota +15.00 m

daN
Fw.p1 := qref ⋅ ce.z1 ⋅ cp Fw.p1 = 52 ⋅
2
m

Fw.p1 - presiunea maxima a vantului cu valoare caracteristica la cota +15.00


m
daN
Fw.s1 := qref ⋅ ce.z1 ⋅ cs Fw.s1 = 65 ⋅
2
m

Fw.s1 - suctiunea maxima a vantului cu valoare caracteristica la cota +15.00


m
Valorile de calcul ale actiunii vantului pe suprafetele cladirii au urmatoarele valori :

Valorile coeficientilor de siguranta pentru Starea Limita Ultima si pentru Starea Limita
de Serviciu sunt evaluate conform "Cod de proiectare pentru bazele proiectarii structurilor in
constructii - INDICATIV CR 0-2005* " . Astfel , valoarea coeficientului de siguranta
pentru Starea Limita Ultima este 1.50 , iar valoarea coeficientului de siguranta pentru Starea
Limita de Serviciu este 1.00 .
- zona dreptunghiulara:
Cota +15.00 m

daN
WSLU.p1 := Fw.p1 ⋅ 1.50 WSLU.p1 = 78 ⋅
2
m

WSLU.p1 - presiunea maxima a vantului cu valoare SLU la cota +10.00m

daN
WSLS.p1 := Fw.p1 ⋅ 1.00 WSLS.p1 = 52 ⋅
2
m

WSLS.p1 - presiunea maxima a vantului cu valoare SLS la cota +10.00m

daN
WSLU.s1 := Fw.s1 ⋅ 1.50 WSLU.s1 = 97.5 ⋅
2
m

WSLU.s1 - suctiunea maxima a vantului cu valoare SLU la cota


+15.00m
daN
WSLS.s1 := Fw.s1 ⋅ 1.00 WSLS.s1 = 65 ⋅
2
m

WSLS.s1 - suctiunea maxima a vantului cu valoare SLS la cota


+15.00m
5
2.2 EVALUAREA INCARCARILOR DATE DE ACTIUNEA SEISMICA

Evaluarea incarcarilor date de actiunea seismica se vor evalua conform "Cod de


proiectare seismica - Partea I - Predeveri de proiectare pentru cladiri" indicativ
P100-1/2006 . Structura de inchidere - reprezentata aici de perete cortina si structura de
sustinere a acestora intra in categoria Componente Nestructurale ale Constructiei :
Elemente ale anvelopei (elementele structurii proprii ale anvelopei - panouri de perete
pline sau vitrate, montanti, rigle, buiandrugi, centuri si alte elemente care nu fac parte din
structura principala a constructiei; tamplarii inglobate, inclusiv sticla)
Astfel fortele seismice se vor evalua conform punctului 10.4.1.2. Prevederi specifice pentru
componentele nestructurale ale constructiilor .
Forta seismica static echivalenta FCNS care modeleaza actiunea directa a cutremurului
asupra unei CNS aflata la cota z in raport cu baza constructiei, se calculeaza cu formula :

γCNS ⋅ a g ⋅ β CNS ⋅ Kz
FCNS.z := ⋅ mCNS
qCNS

unde:
γCNS coeficient de importanta al CNS
a g acceleratia seismica de calcul a terenului
stabilita conform hartii de zonare seismica
β CNS coeficient de amplificare dinamica al CNS
2z
Kz := 1 + coeficient care reprezinta amplificarea acceleratiei seismice a terenului pe
Hm
inaltimea constructiei, in care :
z cota punctului de prindere de structura a CNS
Hm inaltimea medie a acoperisului in raport cu baza constructiei
qCNS coeficient de comportare al CNS
mCNS masa maxima a CNS in exploatare

Valoarea fortei seismice FCNS.z se limiteaza dupa cum FCNS.z ≤ 4 ⋅ γCNS ⋅ a g ⋅ mCNS
urmeaza :
FCNS.z ≥ 0.75 ⋅ γCNS ⋅ a g ⋅ mCNS

Evaluarea coeficientilor seismici :


γCNS coeficientul de importanta al CNS se va lua egal cu coeficientul de importanta al
constructiei γCNS := 1.20
a g acceleratia seismica de calcul a terenului stabilita conform hartii de zonare
seismica .
Conform figurii 3.1 "Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta 100 ani"

a g := 0.2 pentru seism orizontal

a gv := 0.168 pentru seism vertical


6

β CNS coeficient de amplificare dinamica al CNS se stabileste in functie de rigiditatea


componentei si a prinderilor respective . Aici : piese de prindere si rigidizare ale
elementelor anvelopei. Rezulta ca β CNS := 1.25

2z
Kz := 1 + coeficient care reprezinta amplificarea acceleratiei seismice a
Hm
terenului pe inaltimea constructiei
Deoarece structura este aproximativ aceasi pe intreaga inaltime de cladire, in calculul de
fata se va verifica structura de la inaltimea maxima. Rezulta ca :

2z
Kz := 1 + Kz = 3
Hm

z := 12m cota punctului de prindere de structura a CNS


Hm := 12m inaltimea medie a acoperisului in raport cu baza constructiei

qCNS coeficient de comportare al CNS se stabileste functie de categoria si tipul


componentelor nestructurale, astfel :
- Prinderi si rigidizari ale elementelor anvelopei : qCNS.prinderi := 1.0

Valoarea fortei seismice orizontale este 1.08 din masa CNS

γCNS ⋅ a g ⋅ β CNS ⋅ Kz
FCNS.oriz := FCNS.oriz = 0.9 din masa maxima a CNS;
qCNS.prinderi

Valoarea fortei seismice orizontale FCNS.oriz se incadreaza in limitele


urmatoare :
FCNS.oriz ≥ 0.75 ⋅ γCNS ⋅ a g ⋅ mCNS 0.75 ⋅ γCNS ⋅ a g = 0.18

FCNS.oriz ≤ 4 ⋅ γCNS ⋅ a g ⋅ mCNS 4 ⋅ γCNS ⋅ a g = 0.96

Valoarea fortei seismice verticale este 0.756 din masa CNS

γCNS ⋅ a gv ⋅ β CNS ⋅ Kz
FCNS.vert := FCNS.vert = 0.756 din masa maxima a CNS;
qCNS.prinderi

Valoarea fortei seismice verticale FCNS.z se incadreaza in limitele


urmatoare :

FCNS.vert ≥ 0.75 ⋅ γCNS ⋅ a gv ⋅ mCNS 0.75 ⋅ γCNS ⋅ a gv = 0.151

FCNS.vert ≤ 4 ⋅ γCNS ⋅ a gv ⋅ mCNS 4 ⋅ γCNS ⋅ a gv = 0.806


7

3. VERIFICAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE STRUCTURALE ALE


PANOURILOR DE PERETI CORTINA
In continuare vom verifica dpdv al rezistentei si deformabilitatii sistemul structural al
peretilor cortina folosi la inchiderea cladirii pe tronsoanele verticale; vom verifica montantul
si rigla de aluminiu cele mai defavorabil incarcate static.
Sistemul structural al peretilor cortina, este alcatuit din:
- Montant aluminiu (a=250 mm)
- Rigla aluminiu (a= 55 mm).
3.1 VERIFICAREA MONTANTILOR

3.1.1 Verificarea montantilor aferenti


In continuare vom verifica montantul de aluminiu cod SCHUECO CF ANEXE
Caracteristicile geometrice ale acestui montant sunt:
4
J x.1 := 147.54 ⋅ cm momentul de inertie dupa axa x a sectiunii transvesale a montantului

3
Wx.1 := 19.96 ( cm) modulul de rezistenta dupa axa x a sectiunii transversale a montantului

(
A1 := 17.06cm 10
2
) aria sectiunii transversale a montantului
N
EAL := 70000 modulul de elasticitate longitudinal aluminiu
2
mm
N
RAL := 140 rezistenta de calcul aluminiu
2
mm

Schema statica de calcul a montantilor de aluminiu este o grinda continu


rezemata
actionata de o incarcare liniar distribuita data de actiunea vantului cu efect de
suctiune. Deschiderea de calcul a montantului pe care il vom verifica aici este egala
cu inaltimea de etaj, 4.4 m.
nr1.
Dc1 := 4.40m
deschiderea de calcul a montantilor

laf.c1 := 1.05m latimea aferenta montant dpdv al preluarii incarcarilor din vant

Incarcarile din vant aferente cotei maxime de amplasare a peretelui cortina pe cladire sunt
urmatoarele:
Cota +15.00 m
daN
WSLU.p1 := Fw.p1 ⋅ 1.50 WSLU.p1 = 78 ⋅
2
m

WSLU.p1 - presiunea maxima a vantului cu valoare SLU la cota +15.00 m


daN
WSLS.p1 := Fw.p1 ⋅ 1.00 WSLS.p1 = 52 ⋅
2
m
Incarcarile aferente montantului de aluminiu8date de actiunea vantului cu efect de presiune si
suctiune au urmatoarele valori:
Qp.SLU.c1 := WSLU.p1 ⋅ laf.c1

kN
Qp.SLU.c1 = 0.819 ⋅ presiunea maxima a vantului cu valoare SLU ce actioneaza
m asupra montantului de aluminiu la cota +15
Qp.SLS.c1 := WSLS.p1 ⋅ laf.c1

kN
Qp.SLS.c1 = 0.546 ⋅ presiunea maxima a vantului cu valoare SLS ce actioneaza
m asupra montantului la cota +15
Qs.SLU.c1 := WSLU.s1 ⋅ laf.c1

kN
Qs.SLU.c1 = 1.024 ⋅ suctiunea maxima a vantului cu valoare SLU ce actioneaza
m asupra montantului de aluminiu la cota +15.00
Qs.SLS.c1 := WSLS.s1 ⋅ laf.c1

kN
Qs.SLS.c1 = 0.683 ⋅ suctiunea maxima a vantului cu valoare SLS ce actioneaza
m asupra montantului la cota +15.00
Vom considera schema statica de calcul a acestui montant, o grinda rezemata pe
doua campuri egale ca deschidere cu 4.3 m, actionata de o incarcare liniar distribuita data
de actiunea vantului cu efect de suctiune. Pentru aceasta schema statica, eforturile maxime
ce apar in sectiunea montantului sunt urmatoarele:
2
Qs.SLU.c1 ⋅ Dc1
Mmax.c1 := Mmax.c1 = 2.477 ⋅ kN⋅ m
8

Mmax.c1 momentul maxim ce apare in sectiunea montantului in zona de reazem central

Tmax.c1 := 0.625 ⋅ Qs.SLU.c1 ⋅ Dc1 Tmax.c1 = 2.815 ⋅ kN

Tmax.c1 forta taietoare maxima ce apare in sectiunea montantului in zona de reazem central
Verificarea de rezistenta a montantului 9

Vom impune ca efortul maxim ce apare in sectiunea montantului, sub actiunea incarcarilor
date de actiunea vantului cu valoare SLU, sa fie mai mici decat rezistenta de calcul a
materialului din care este realizat (aluminiu).
Mmax.c1 N
σ M.max.c1 := σ M.max.c1 = 124.122 ⋅
Wx.1 2
mm
N
σ M.max.c1 < RAL RAL = 140 ⋅
2
mm
Tmax.c1 N
τ T.max.c1 := τ T.max.c1 = 0.236 ⋅
0.7 ⋅ A1 2
mm

N
τ T.max.c1 < 0.60 ⋅ RAL 0.60 ⋅ RAL = 84 ⋅
2
mm
σ echi.c1 := σ 2 2 N
 M.max.c1 + 3 ⋅ τ T.max.c1  σ echi.c1 = 124.123 ⋅
2
mm

σ echivalent.c1 < 1.10 ⋅ RAL N


1.10 ⋅ RAL = 154 ⋅
2
mm
Se observa ca montantul de aluminiu indeplineste conditiile de rezistenta.
Verificarea de deformabilitate a montantului
Vom impune ca sageata maxima a montantului, sub actiunea incarcarilor din vant cu
valoare SLS, sa fie mai mica decat sageata admisa; pentru acesti pereti cortina sageata
admisa are valoarea L/200 (L reprezentand deschiderea de calcul a montantului), dar
nu mai mare de 15.0 mm.
In cazul nostru, valoarea maxima admisa a sagetii are urmatoarea valoare:
 Dc1 
fadmis.c1 := min  , 15mm fadmis.c1 = 15 ⋅ mm
 200 
Valoarea efectiva a sagetii maxime ce apare in grinda sub actiunea incarcarilor
din vant cu efect de presiune cu valoare SLS, are urmatoarea valoare:
4
1 Qs.SLS.c1 ⋅ Dc1
fef.max.c1 := ⋅ fef.max.c1 = 13.389 ⋅ mm fef.max.c1 < fadmis.c1
185 EAL ⋅ J x.1

Se observa ca montantul de aluminiu indeplineste conditia de deformabilitate

3.2 VERIFICAREA RIGLELOR


Pentru verificarea riglelor de aluminiu vom lua 10 in considerare riglele de aluminiu aflate in
situatile cele mai dezavantajoase dpdv al preluarii incarcarilor verticale si orizontale. Pentru
toti peretii cortina s-a folosit acelasi tip de rigla si anume, rigla cod SCHUECO 322390;

3.2.1 Verificarea riglelor aferente corpului centru multifunctional

A) Verificarea riglei de aluminiu la actiunea vantului

Rigla de aluminiu pe care o vom verifica in continuare are codul SCHUECO 322390.
Caracteristicile geometrice ale acesteia sunt :
4
J x.3 := 28.08cm momentul de inertie al sectiunii transversale a riglei dupa axa x

3
Wx.3 := 8.24cm modulul de rezistenta al sectiunii transversale a riglei dupa axa x

4
J y.3 := 17.16cm momentul de inertie al sectiunii tranversale a riglei dupa axa y

3
Wy.3 := 6.85cm modulul de rezistenta al sectiunii transversale a riglei dupa axa y

2
A3 := 5.91cm aria sectiunii transversal
e a riglei

Schema statica de calcul a riglelor de aluminiu este o grinda simplu rezemata


actionata de o incarcare distribuita triunghiular, data de actiunea vantului cu efect de
suctiune. Deschiderea de calcul a riglei pe care o vom verifica aici este egala cu 1.35 m.

D1 := 1.05m deschiderea de calcul a riglei

laf.1 := 1m lungimea aferenta riglei dpdv al preluarii incarcarilor din vant


11 actiunea vantului cu efect de presiune si
Incarcarile aferente riglei de aluminiu date de
suctiune au urmatoarele valori:
Qp.SLU.1 := WSLU.p1 ⋅ laf.1

kN
Qp.SLU.1 = 0.78 ⋅ presiunea maxima a vantului cu valoare SLU ce actioneaza
m asupra montantului de aluminiu la cota +15.00
Qp.SLS.1 := WSLS.p1 ⋅ laf.1

kN
Qp.SLS.1 = 0.52 ⋅ presiunea maxima a vantului cu valoare SLS ce actioneaza
m asupra montantului la cota +15.00

Verificarea de rezistenta a riglei

Schema statica de calcul a riglei este o grinda simplu rezemata actionata de o incarcare
distribuita triunghiular; schema statica de calcul se poate observa in anexa desenata 6
atasata acestui calcul; vom verifica rigla de aluminiu sub actiunea inercarilor date de
actiunea vantului cu valoare SLU.
Eforturile maxime ce apar in sectiunea riglei se determina astfel:
2
Qp.SLU.1 ⋅ D1
Mmax.SLU.1 :=
12

Mmax.SLU.1 = 0.072 ⋅ kN⋅ mmomentul maxim incovoietor ce apare in centrul deschiderii riglei

Verificarea de rezistenta se face astfel:


Mmax.SLU.1 N
σ M.max.SLU.1 := σ M.max.SLU.1 = 8.697 ⋅
Wx.3 2
mm
N
σ M.max.SLU.1 < RAL RAL = 140 ⋅
2
mm

Se observa ca rigla de aluminiu indeplineste conditia de rezistenta.

Verificarea de deformabilitate a riglei

Pentru verificarea la sageata, vom lua in considerare incarcarile date de vant cu valori de
calcul SLS. Vom impune ca rigla sa nu aiba o sageata mai mare decat l/200 sau 15mm.

 D1 
fadm.1 := min  15mm ,  fadm.1 = 5.25 ⋅ mm
 200 

Valoarea maxima efectiva a sagetii ce apare in centrul deschiderii riglei se determina cu


urmatoarea relatie de calcul:
4
Qp.SLS.1 ⋅ D1
fef.1 := fef.1 = 0.268 ⋅ mm fef.1 < fadm.1
120EAL ⋅ J x.3

Se observa ca rigla de aluminiu indeplineste conditia de deformabilitate la actiunea vantului.