Sunteți pe pagina 1din 1

Data: 26.11.

2018

Clasa: a III-a

Disciplina: Limba română

Unitatea de învățare: Din lumea reală, în lumea textului

Subiectul: Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu – Descrierea unor elemente din mediul apropiat

Competențe: - să utilizeze conectori de tipul „mai întâi”, „apoi”, „în cele din urmă” pentru a descrie etapele realizării unui obiect;

- să extragă informații de detaliu din textul citit;

Strategii didactice
Etapele
Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Metode Materiale
lecției
didactice didactice
1. - îmi pregătesc materialele; - se pregătesc pentru oră;
2. - verific oral tema pentru acasă; - citesc tema din caiete; Conversația
- adresez elevilor întrebări despre lcruri pe care le-au confecționat - răspund la întrebări; Conversația
3.
ei înșiși;
- le spun elevilor că azi vom face exerciții pe baza textului „Casa lui - ascultă cu atenție explicațiie; Explicația
4. Tomi”; - notează titlul în caiete;
- notez titlul pe tablă;
- le citesc elevilor textul „Casa lui Tomi” pentr a-și aminti - ascultă cu atenție povestea; Demonstrația Manualul
5.
întâmplările;
- le cer elevilor să rezolve exercițiul 3/51 în care vor utiliza - ascultă cu atenție explicațiile oferite; Explicația
6. conectorii: „mai întâi”, „apoi”, și „în final”; Munca Manualul
- le explic elevilor cerința exercițiului; - rezolvă exercițiul dat; independentă
- verific rezolvarea exercițiului în caietele elevilor; - comunică rezolvarea exercițiului;
- propun realizarea unui joc: pe o coală de polistiren se află scrisă o Jocul didactic Coala de
poezie din care lipsesc anumite cuvinte; le distribui elevilor câte un - găsesc locul cuvintelor și le prind acolo polistiren cu
7. bilețel pe care sunt scrise cuvintele ce lipsesc, iar apoi le prind în unde se potrivesc; poezie
locul potrivit;
- le cer elevilor să prindă pe coală trei etichete „mai întâi”, „apoi”, și
„în final”, așa cum reies indicațiile din poezie;
8. - notez tema pe tablă: exercițiul 7/51; - notează tema în caiete; Conversația
9. - îmi adun materialele; - se pregătesc pentru pauză;