Sunteți pe pagina 1din 2

TEST – UNGHIURI

NR. 1
1. (15p.) Calculaţi:
a) măsura complementului unghiului cu măsura de 64;
b) măsura suplementului unghiului cu măsura de 100;
c) măsura complementului suplementului unghiului cu măsura de 130.
2. (20p.) Dreptele AB şi CD se intersectează în punctul N astfel încât
BNC  55 . Realizaţi desenul şi calculaţi măsurile celorlalte trei unghiuri de
pe desen.
3. În figura alăturată măsura unghiului BOC este dublă măsurii unghiului AOB ,
măsura unghiului COD este triplă măsurii unghiului AOB iar măsura
unghiului AOD este de 60.
a) (15p.) Calculaţi măsurile unghiurilor: AOB , BOC şi COD .
b) (15p.) Dacă semidreapta (OE este semidreapta opusă semidreptei (OB
calculaţi măsurile unghiurilor: DOE şi AOE .
4. (5p.) Construiţi unghiurile adiacente BOA şi AOC astfel încât BOA  50 şi
AOC  70 . Construiţi semidreapta (OD astfel încât unghiurile AOC şi
COD sunt adiacente şi COD  60 .
a) (5p.) Demonstraţi că punctele B , O şi D sunt coliniare.
b) (5p.) Precizaţi două perechi de unghiuri suplementare de pe desen.
c) (5p.) Dacă semidreptele (OM şi (ON sunt bisectorele unghiurilor AOB , respectiv COD
calculaţi măsura unghiului MON .

TEST – UNGHIURI
NR. 1
1. (15p.) Calculaţi:
a) măsura complementului unghiului cu măsura de 64;
b) măsura suplementului unghiului cu măsura de 100;
c) măsura complementului suplementului unghiului cu măsura de 130.
2. (20p.) Dreptele AB şi CD se intersectează în punctul N astfel încât
BNC  55 . Realizaţi desenul şi calculaţi măsurile celorlalte trei unghiuri de
pe desen.
3. În figura alăturată măsura unghiului BOC este dublă măsurii unghiului AOB ,
măsura unghiului COD este triplă măsurii unghiului AOB iar măsura
unghiului AOD este de 60.
a) (15p.) Calculaţi măsurile unghiurilor: AOB , BOC şi COD .
b) (15p.) Dacă semidreapta (OE este semidreapta opusă semidreptei (OB
calculaţi măsurile unghiurilor: DOE şi AOE .
4. (5p.) Construiţi unghiurile adiacente BOA şi AOC astfel încât BOA  50 şi
AOC  70 . Construiţi semidreapta (OD astfel încât unghiurile AOC şi
COD sunt adiacente şi COD  60 .
a) (5p.) Demonstraţi că punctele B , O şi D sunt coliniare.
b) (5p.) Precizaţi două perechi de unghiuri suplementare de pe desen.
c) (5p.) Dacă semidreptele (OM şi (ON sunt bisectorele unghiurilor AOB , respectiv COD
calculaţi măsura unghiului MON .
TEST – UNGHIURI
NR. 2
1. (15p.) Calculaţi:
a) măsura suplementului unghiului cu măsura de 110;
b) măsura complementului unghiului cu măsura de 58;
c) măsura suplementului complementului unghiului cu măsura de 50.
2. (20p.) Dreptele AB şi CD se intersectează în punctul M astfel încât
AMD  45 . Realizaţi desenul şi calculaţi măsurile celorlalte trei unghiuri
de pe desen.
3. În figura alăturată măsura unghiului BOC este dublă măsurii unghiului
AOB , măsura unghiului COD este triplă măsurii unghiului AOB iar
măsura unghiului AOD este de 120.
a) (15p.) Calculaţi măsurile unghiurilor: AOB , BOC şi COD .
b) (15p.) Dacă semidreapta (OE este semidreapta opusă semidreptei
(OA calculaţi măsurile unghiurilor: COE şi BOE .
4. (5p.) Construiţi unghiurile adiacente AOB şi BOC astfel încât
AOB  40 şi BOC  60 . Construiţi semidreapta (OD astfel încât
unghiurile BOC şi COD sunt adiacente şi COD  80 .
a) (5p.) Demonstraţi că punctele A , O şi D sunt coliniare.
b) (5p.) Precizaţi două perechi de unghiuri suplementare de pe desen.
c) (5p.) Dacă semidreptele (OM şi (ON sunt bisectorele unghiurilor AOB , respectiv COD
calculaţi măsura unghiului MON .

TEST – UNGHIURI
NR. 2
1. (15p.) Calculaţi:
a) măsura suplementului unghiului cu măsura de 110;
b) măsura complementului unghiului cu măsura de 58;
c) măsura suplementului complementului unghiului cu măsura de 50.
2. (20p.) Dreptele AB şi CD se intersectează în punctul M astfel încât
AMD  45 . Realizaţi desenul şi calculaţi măsurile celorlalte trei unghiuri
de pe desen.
3. În figura alăturată măsura unghiului BOC este dublă măsurii unghiului
AOB , măsura unghiului COD este triplă măsurii unghiului AOB iar
măsura unghiului AOD este de 120.
a) (15p.) Calculaţi măsurile unghiurilor: AOB , BOC şi COD .
b) (15p.) Dacă semidreapta (OE este semidreapta opusă semidreptei
(OA calculaţi măsurile unghiurilor: COE şi BOE .
4. (5p.) Construiţi unghiurile adiacente AOB şi BOC astfel încât
AOB  40 şi BOC  60 . Construiţi semidreapta (OD astfel încât
unghiurile BOC şi COD sunt adiacente şi COD  80 .
a) (5p.) Demonstraţi că punctele A , O şi D sunt coliniare.
b) (5p.) Precizaţi două perechi de unghiuri suplementare de pe desen.
c) (5p.) Dacă semidreptele (OM şi (ON sunt bisectorele unghiurilor AOB , respectiv COD
calculaţi măsura unghiului MON .

S-ar putea să vă placă și