Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Hudești


Clasa: a IV-a
Disciplina de învăţământ: Religie Ortodoxă Nr. de ore/ săptămână : 1
An şcolar: 2019-2020 Nr. total de ore : 34
Profesor: Gavriliu Sergiu

I.DOMENIUL :DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI: 7 ORE SEM II


UNITATEA TEMATICA: SFINȚENIA, CALEA SPRE DUMNEZEU
Re su rs e Ev a l ua r e

Deta l ie ri de co nţ i nut C. Activ ită ţ i d e î nv ă ţa re Nr. Peri ( pro ce du ra le (in str u -


S. o re o a da şi ma t eria le) me n te)

dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei persoane, - descrierea,


importanța raportării omului la Dumnezeu, rolul sfinților,
1. Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor importanța împlinirii poruncilor divine etc.), prin 1h S1 explicaţia, Activitate
valorificarea unor povestiri, jocuri, ilustrații - exerciții de frontală
oamenilor prin Iisus Hristos 1.1 definire a unor termeni sau expresii: Biblie, sfânt, proroc, conversaţia,
apostol, evanghelist, poruncă, drept - explicarea
2. Învățătura Domnului, vestită de sfinții modalității de căutare a unui text în Sfânta Scriptură - 2h S2 povestirea,
exerciții de identificare a unor texte în Sfânta Scriptură
apostoli și evangheliști S3 exerciţii de
- exersarea unor roluri specifice activităților desfășurate în memorare, Activitate
diferite contexte (activități de grup, activități religioase etc.)
3. Mărturisirea și trăirea credinței de către - audierea unor povestiri care evidențiază exemple de
individuală
lectura,
Sfinți 2.1 conviețuire armonioasă între semeni - prezentarea unor 1h S4
cazuri reale sau imaginare relevante pentru teme de observarea
educație religioasă: „Cum relaționez cu cei care mă
îndrumă”, „Rolul semenilor în viața creștinului”, „Iertarea dirijată;
și iubirea celorlalți”, „Exemplul personal și relațiile cu
semenii” etc. - jocuri didactice care să faciliteze 1h S5 - manualul, Observarea
4. Sfinții români și creștinismul pe teritoriul dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în cadrul grupului - sistematică
țării noastre 2.2 imagini, CD,
elaborarea unor compuneri pe teme precum:
„Împreună, putem face lucruri minunate”, „Dacă pot să 1h S6 texte suport,
5. Sfantul Ioan Iacob Romanul te ajut, sunt fericit”, „Când te ajut, câștigăm amândoi” –
1h S7 carte de
cu scopul de a diminua spiritul de competiție negativă
istorioare Probă
6. Lectie de recapitulare, consolidare și dintre elevi
morale; practică
evaluare
- fişa de lucru.

II.DOMENIUL :IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI 9 ORE SEM I


UNITATEA TEMATICA: CU DUMNEZEU PE CALEA VIEȚII

Nr. Peri Resurse Evaluare

Detalieri de conţinut C. Activităţi de învăţare oa (procedura (instru-


S. ore le şi mente)
da materiale)

-Cu Dumnezeu la început de an dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei persoane, 1h S1


importanța raportării omului la Dumnezeu, rolul sfinților,
școlar importanța împlinirii poruncilor divine etc.), prin valorificarea - descrierea,
unor povestiri, jocuri, ilustrații - exerciții de definire a unor
termeni sau expresii: Biblie, sfânt, proroc, apostol, evanghelist, 1h S2
-Sa ne amintim din clasa a III-a 1.1 poruncă, drept - explicarea modalității de căutare a unui text Activitate
în Sfânta Scriptură - exerciții de identificare a unor texte în frontală
Sfânta Scriptură explicaţia,
-Lumea, casă pentru toți oamenii analiza, din perspectiva creștină, a unor atitudini și 1h S3 conversaţia,
comportamente, pornind de la situații din viața cotidiană, texte
1.2 literare, texte care prezintă persoane din Biblie sau sfinți - povestirea,
lectura de povestiri care evidențiază rolul poruncilor divine
(referitoare la cinstirea lui Dumnezeu, a numelui lui
- Fiecare om își caută propria Dumnezeu, a duminicii, a părinților) - exerciții de analiză a
1h S4 exerciţii de
asemănărilor și a deosebirilor dintre poruncile divine și memorare,
calea în viață 1.3 normele de comportament în diferite contexte sociale Activitate
lectura, individuală
discutarea în clasă a unor norme din diferite contexte sociale și
a unor porunci (pe baza unor dialoguri: „Cum mă comport în
- Biblia și Biserica arată calea spre 2.1 situația…?”; „Ce reguli au formulat cei care mă îndrumă în 2h S5 observarea
viață?”; „Cum poate îndeplini un copil poruncile?”; „Cum mă dirijată;
Dumnezeu simt / cum procedez atunci când nu sunt de acord cu o S6
regulă?”; „Ce diferențe există între împlinirea poruncilor de - manualul,
către copii și de către adulți?” ) - exerciții de exersare a
2.2 aplicării unor norme și porunci divine
1h S7 imagini,
- Nevoia de a primi îndrumare în Observarea
-prezentarea unor cazuri reale sau imaginare relevante pentru
teme de educație religioasă: „Cum relaționez cu cei care mă CD, sistematică
viață îndrumă”, „Rolul semenilor în viața creștinului”, „Iertarea și
iubirea celorlalți”, „Exemplul personal și relațiile cu semenii” texte suport,
etc. - jocuri didactice care să faciliteze dezvoltarea climatului
afectiv pozitiv în cadrul grupului - elaborarea de compuneri pe
- Ajutorul lui Dumnezeu în situații teme de educație religioasă, pornind de la o situație data
carte de
1h S8 istorioare
dificileu - exerciții de descriere a unor atitudini sociale, prin raportarea morale;
la norme sociale și la unele porunci divine - jocuri de
dezvoltare a imaginii pozitive despre sine și despre celălalt, Probă
valorificând exemple din viața unor sfinți - elaborarea unor
1h S9 practică(de
- Lectie de recapitulare, compuneri pe teme precum: „Împreună, putem face lucruri
minunate”, „Dacă pot să te ajut, sunt fericit”, „Când te ajut, - fişa de colorat,
consolidare și evaluare câștigăm amândoi” – cu scopul de a diminua spiritul de lucru. plastelină,
competiție negativă dintre elevi - elaborarea unor proiecte
interdisciplinare Religie – Educație civică, pe teme relevante colaje,etc.)
III.DOMENIUL :VIATA CRESTINULUI IMPREUNA CU SEMENII 6H SEM II
UNITATEA TEMATICA: IUBIREA CREȘTINĂ, SPRIJIN PENTRU CONVIEȚUIREA CU CEILALȚĂ

Resurse Evaluare

Detalieri de conţinut C. Activităţi de învăţare Nr. Peri (procedurale (instru-


S. oa şi materiale) mente)

ore da

-Iubirea ,poruncă dată de Domnul Iisus Hristos -- exersarea unor roluri specifice activităților desfășurate în 1h S13 - descrierea,
diferite contexte (activități de grup, activități religioase etc.) -
- Viața în armonie cu ceilați, îndemn al lui audierea unor povestiri care evidențiază exemple de 1h S14 explicaţia, Activitate
Hristos conviețuire armonioasă între semeni - prezentarea unor cazuri frontală
reale sau imaginare relevante pentru teme de educație conversaţia,
- Familia și împlinirea poruncii iubirii religioasă: „Cum relaționez cu cei care mă îndrumă”, „Rolul povestirea,
2.1. semenilor în viața creștinului”, „Iertarea și iubirea celorlalți”, 1h S15
„Exemplul personal și relațiile cu semenii” etc. - jocuri lectura, Activitate
- Prietenia și porunca iubirii creștine didactice care să faciliteze dezvoltarea climatului afectiv 1h S16 individuală
pozitiv în cadrul grupului - elaborarea de compuneri pe teme observarea
de educație religioasă, pornind de la o situație dată dirijată;
-Importanța exemplului personal de iubire
creștină 2.2. - discuții pe tema tipurilor de relații și atitudini sociale 1h S17 - manualul, Observarea
(colaborare, competiție, solidaritate, toleranță, intoleranță sistematică
etc.), pornind de la povestiri, ilustrații, filme, texte biblice - imagini,
- Lectie de recapitulare, consolidraeși evaluare
:Iubirea creștină, sprijin pentru conviețuirea cu exerciții de descriere a unor atitudini sociale, prin raportarea
la norme sociale și la unele porunci divine - jocuri de 1h S18 CD,
ceilalți
dezvoltare a imaginii pozitive despre sine și despre celălalt, Probă
valorificând exemple din viața unor sfinți - elaborarea unor 1h S19 texte suport,
- Evaluare semestriala practică(de
compuneri pe teme precum: „Împreună, putem face lucruri carte de colorat,
-Evaluare finală minunate”, „Dacă pot să te ajut, sunt fericit”, „Când te ajut, istorioare
câștigăm amândoi” – cu scopul de a diminua spiritul de plastelină,
1h S20 morale;
competiție negativă dintre elevi - elaborarea unor proiecte colaje,etc.)
interdisciplinare Religie – Educație civică, pe teme relevante - fişa de lucru.

IV.DOMENIUL :MARILE SARBATORI CRESTINE 8H -4HSEMI-4H SEM II


UNITATEA TEMATICA: NAȘTEREA VESTIRE ȘI ÎMPLINIRE /DE LA FLORII LA ÎNVIERE

Nr. Per Resurse Evaluare


ioa
Detalieri de conţinut C. Activităţi de învăţare da (procedurale (instru -
S. ore şi materiale) mente)

- Proorocii, vestitori ai nașterii lui - elaborarea de compuneri pornind de la unele 1h


evenimente religioase - dialog pe tema unor
Hristos evenimente religioase semnificative din viața S10 - descrierea,
comunității și a societății, pornind de la experiențele
- Magii, în căutarea Pruncului Iisus 1h explicaţia, Activitate
elevilor - utilizarea unor icoane pentru a descrie
evenimente din viața Mântuitorului, a Maicii S11 conversaţia, frontală
3.1 Domnului și a unor sfinți - audierea/învățarea unor
- Întâmpinarea pruncului Iisus de rugăciuni, cântări religioase, colinde etc. - lectura unor 1h povestirea,
texte religioase, literare relevante privind viața unor
către Dreptul Simeon sfinți români (activitate interdisciplinară Religie – S12 lectura,
Istorie – Limba și literatura română) - organizarea de observarea Activitate
3.2 serbări școlare cu tematică religioasă dirijată; individuală
- Lectie de recapitulare, 1h
- discuții pe tema diferitelor sărbători religioase și a - manualul,
consolidare si evaluare: Nasterea unor aspecte specifice acestora în viața familiei sau a S13 imagini,
comunității: modelele oferite creștinilor de persoanele
Domnului, vestire si implinire biblice prezente la evenimentele din viața CD,
Mântuitorului, obiceiuri preluate (de exemplu, oferirea
2h Observarea
de daruri, după modelul magilor), sărbătorirea zilei
femeii creștine, în duminica mironosițelor etc. sistematică
- Cu Hristos în săpămâna Patimilor S8 texte suport,
(activitate interdisciplinară Religie – Educație civică) -
realizarea unor proiecte, individual sau în grup, cu S9
diferite teme („Drumul magilor”, „Ce sfinți 1h
sărbătorim în luna aceasta” etc.) - realizarea de
- Femeile mironosițe pe drumul felicitări, ornamente, colaje etc., cu ocazia sărbătorilor S10 Probă
religioase - lectura unor texte literare, referitoare la practică(de
Golgotei și în Duminica Învierii marile sărbători religioase - participarea la sărbătorile colorat,
- Lectie de recapitulare, comunității - prezentarea unor obiceiuri și tradiții 1h carte de plastelină,
populare referitoare la diferite sărbători și evenimente istorioare colaje,etc.)
consolidare si evaluare:De la Florii religioase, care se manifestă în viața familiei, a S11 morale;
comunității locale
la Inviere 1h

- ȘCOALA ALTFEL S12 - fişa de lucru.