Sunteți pe pagina 1din 1

Rămâne la unitate

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi


Str. Universităţii nr.16

NOTĂ DE LICHIDARE
Numele.................................................................. prenumele........................................................................,
student la .........................................................................................................................................................
Motivul întocmirii notei de lichidare1..............................................................................................................
_________________________
1
Se inscrie motivul lichidării: absolvent/transfer, retragere de la studii, exmatriculare (se menţionează
Hotărârea Consiliului de Administratie)

Nr.crt Natura debitului Suma datorată Semnătura responsabilului

Biblioteca U.M.F. Iaşi-împrumuturi,acces la baze


1
de date

Biblioteca Centrala Universitara


2
”M.Eminescu” Iasi
Serviciul Facilitati studenti-pentru cazare,alte
3
debite
Decanat - contracte,obligatii administrative,
4
documente de studiu
5 Centrul de Comunicaţii – acces aplicaţii interne
6 Cartele de acces
Serviciul Imigrări Iaşi-numai pentru studenţii
7
străini
8 Serviciul Contabilitate U.M.F. Iaşi

Secretar Facultate:

Nume-prenume ...................................................

Semnătura ..........................................................

Am primit următoarele documente la plecare:

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data
__________________________ Semnătura studentului
___________________