Sunteți pe pagina 1din 3

Schiță de proiect

Activitate de o oră la Dezvoltare personală care să dezvolte încrederea în propriile capacități


de învățare

DISCIPLINA: Dezvoltare personală

Aria curriculară: Consiliere şi orientare

Disciplina: Dezvoltare personală

Subiectul: „De ce învăţ?”

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe

Scopul: dobândire de noi cunoştinţe cu privire la importanţa învăţării pentru propria persoană

Obiective operaţionale:

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:

O1 – să-şi exprime opinia personală cu privire la importanţa învăţării;

O2 – să denumească meseriile ilustrate prin imagini;

O3 – să descrie meseriile lor preferate;

O4 – să reflecteze asupra colegului de bancă spunându-i meseria potrivită acestuia;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, povestirea

Mijloace de învăţământ:, Imaginea lui Ben Carson, mâna lui Ben, jetoane cu
meserii, hârtii în formă de palmă, baloane, bileţele

Forme de realizare: frontal, individual

Resurse procedurale:

 Temporale: 45 minute
 Umane: 23 elevi
 Spaţiale: sala de clasă
 Forme şi tehnici de evaluare: observaţia sistematică, evaluare orală, evaluare
scrisă

Bibliografie:

 Dr. Ben Carson Mâini înzestrate

Asigur condiţiile pentru buna desfăşurare a lecţiei, pregătirea materialelor şi aranjarea


copiilor în bănci.

Captarea atenţiei se va realiza cu ajutorul unei imagini a lui Ben Carson, ce va fi ascunsă
în pumnul meu. Copiii vor fi motivaţi să dea mai multe răspunsuri până când vor răspunde
corect: o imagine.

Obiectivele lecţiei pe care le voi urmări vor fi prezentate elevilor într-o manieră
accesibilă. Elevii sunt informați că în această oră vor dobândi noi cunoştinţe cu privire la
importanţa îmvăţării şi meseriile preferate.

Le voi spune copiilor că acest om, Ben Carson, care se află în acea imagine, s-a remarcat
printr-un lucru deosebit, dar pentru a-l afla, se va citi povestea vieţii lui Ben. Se va purta apoi
o scurtă discuţie cu privire la importanţa învăţării în viaţa personală.

Se vor adresa copiilor câteva întrebări pe baza textului, prin intermediul unor bileţele.

Se va face asemănarea dintre “Palma lui Ben” şi materiile pe care le învăţăm la şcoală în
diferite etape ale vieţii. (Podul palmei – reprezintă totalitatea materiilor pe care le învăţăm
când suntem copii, iar degetele – reprezintă materiile noastre preferate, cele pe care ne vom
axa când vom creşte mari.) Pe fiecare deget se vor afla jetoane cu meserii, pe care copiii le
vor recunoaşte şi le vor descrie, apoi vor citi informaţiile ce se află scrise pe spatele lor.

În timpul unui cântecel, fiecare copil va primi câte o hârtie în formă de palmă pe care
vor scrie materia/materiile preferate şi motivaţia, iar pe cealaltă parte a hârtiei vor desena
meseria preferată

Se vor împărţi copiilor baloane şi bileţele. Pe bileţelul primit, copilul va scrie meseria
care consideră el că se potrivşte colegului de bancă şi argumentul. (ex. Eu cred că ţi se
potriveşte cel mai bine meseria de …….. pentru că ). După ce au terminat de completat
bileţelele, copiii le vor introduce în baloane şi le vor umfla. Pe balon se va scrie apoi numele
colegului şi i-l va acorda lui.

Copiii vor veni în faţa clasei şi vor sparge balonul, citind apoi bileţelul.

Ce am făcut astăzi la ora de Dezvoltare Personală?

Spuneţi într-un cuvânt cum v-aţi simţit pe parcursul activităţii.


JOC DE ATENȚIE : “Aş vrea să devin … ”

 Copiii sunt asezati pe scaune, în cerc. Primesc simboluri reprezentative pentru mai
multe domenii,iar unul dintre ei stă în mijloc, în picioare.
 La semnalul copilului din mjloc: “Aş vrea să devin …”, copiii care au semnul meseriei
rostite, trebuie să îşi schimbe locurile între ei. Cel care va rămâne fără scaun, va sta în
mijloc şi va rosti din nou “Aş vrea să devin …”
- Copiii care au simbolul termometru, vor reacţiona la meseria de meteorolog.

- Copiii care deţin simbolul seringa, îşi vor schimba locurile la auzul meseriei de medic.

- Copiii care au primit o imagine cu o macara , se vor schimba în momentul rostirii meseriei
de constructor.

- Copiii care au primit o imagine cu un microfon , se vor schimba în momentul rostirii


meseriei de jurnalist.

www.didactic.ro

www.scribd.com

www.comunitate.eduteca.ro

www.educatie.inmureș.ro

twinkl

you tube

y2mate.com - piticlic_isi_alege_o_meserie_trailer_cd_V2EBvNALeks_1080p.mp4