Sunteți pe pagina 1din 7

RISE – ANUL I

ZI ORA Modulul A Modulul B

8-10

LUNI
10-12 Antropologia rel. de putere (curs)
(Al. Ţârlea) Amf. Pârvan

12-14 Antropologia rel. de putere


(seminar grupa A-M) 304 304
Antropologia rel. de
putere (seminar grupa N-Z)

14-16 14-16 Introducere în studii europene (M. Ştefănescu) Amf. Condurachi

16-18 16-18 Limba engleză – grupa 1 (L. Mihăeș) Amf. Condurachi

18-20

8-10
MARŢI 10-12 10-12 Polis şi cult. în Grecia clasică (M. Marcu) curs
Amf. Iorga
12-14 12-14 Limba franceză (D. Bordea) Sala Berza

14-16 14-16

16-18 16-18 Stat, ideologia puterii, relaţii interstatale


(curs) (D. Zaharia)
Amf. Pârvan
18-20 18-20 Stat, ideol. puterii, rel. interstatale
(seminar grupa A-M) 304
304 Stat, ideol. puterii, rel.
interstatale (seminar grupa N-Z)
8-10 Limba germană (N. Gheorghe) 307
MIERCURI
10-12 10-12 Polis şi cult. în Grecia clasică
(seminar grupa A-M))
307 Polis şi cult. în Grecia clasică
(seminar grupa N-Z) 307
12-14 Metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice
(B. Antoniu) Amf. Iorga

14-16 14-17
Economie mondială (curs)
(Chr. Năsulea)
Amf. Condurachi
16-18
8-10 Introducere în ştiinţe politice
(D. Pătrunsu) Amf. Iorga
JOI 10-12 10-12 Economie şi societate în Europa medievală
(curs) (M. Coman) Amf. Iorga
12-14 12-14 Ec. şi soc. în Europa med.
(seminar grupa A-M) 105
105 Ec. şi soc. în Europa med.
(seminar grupa N-Z)
14-16

16-18 16-18 Limba engleză – grupa 2 (L. Mihăeș) Amf. Condurachi

8-10
VINERI
9-12 Drept internațional (curs)
(C. Achimescu) Amf. Iorga
10-12
RISE - ANUL II

ZI ORA Grupul A Grupul B


8-10 Programul pentru seminarul de limba chineză va fi anunțat în zilele următoare.
10-12 Ideol. şi acţiune politică în const. statului Grupa A-M - Soc., cult., ideol. în Rom.
român modern (curs) 211 211
(A. Ciupală) Amf. Iorga Grupa N-Z – Soc., cult., ideol în Rom.
LUNI 12-14 Grupa A-M - Pol. ext. a României
în per. interbelică (sem.) 211
211 Grupa N-Z - Pol. ext.
a României în per. interbelică (sem.)

14-16 Politica externă a României în perioada Societate, cultură şi ideologie în România


interbelică (curs) interbelică (curs)
(M. Gheboianu) Amf. Iorga (F. Muller) Amf. Pârvan
16-18 16-19 Europa modernă (secolele XVII-XVIII)
(curs+sem.) (O. Bozgan) Amf. Iorga

18-20
MARŢI 8-10 Orientul Mijlociu în lumea contemporană – curs opțional
(C. Nedelcu) 211
Limba germană (N. Gheorghe) 307
10-12 Grupa A-M - Rel. internaţ. în per. 10-12 Limba turcă (L. Boscan) optează Grupul
interbelică (sem.) 211 211 A+Grupul B 306
Grupa N-Z - Rel. internaţ.
în per. interbelică (sem.)
12-14 Grupa A-M – Rel. internaț. în per. interb.
(sem) Condurachi Condurachi
Grupa N-Z - Rel. internaț. în per. interb. (sem)
14-16 14-16 Limba franceză (D. Bordea) 306 Grupa A-M - Reg. pol. în per. interb. (sem.)
Amf.Condurachi Condurachi
Grupa N-Z -Reg. pol. în per.
interb. (sem.)
16-18 16-18 America Latină și sistemul relațiilor internaționale – curs opțional
(Al. Mironov) 211

18-20 Limba rusă (T. Boboc) 307

MIERCURI 8-10

10-12 Regimuri politice în perioada interbelică (curs)


(B. Antoniu) Amf. Iorga

12-14 Grupa A-M - Reg. pol. în per. interb. (sem.) 12-14 Limba engleză (L. Mihăeş) Amf. Condurachi
211 211
Grupa N-Z -Reg. pol. în
per. interb. (sem.)
14-16 Relaţii internaţionale în perioada interbelică (curs)
(A. Matei) Amf. Pârvan

16-18 Grupa A-M - Ideol. şi acţ. pol. în const. 16-18 Comunicare academică (D. Mateescu)
statului român mod. (sem.) 207 211
207
Gr. N-Z- Ideol. și acț. pol. în const.
statului român mod. (sem.)
18-20
Joi 8-10

9-12 Construcţia europeană (curs+seminar)


10-12 (A. Mironov) Amf. Condurachi

12-14 12-14 SUA în sec. XX – curs opțional


(B. Antoniu) Amf. Iorga

14-16 Grupa A-M – Comunicare academică (sem.)


Sala Berza
16-18 Grupa N-Z – Comunicare academică (sem.)
406
18-20 18-20 Limba arabă (E. Cojanu)
406
8-10

10-12

VINERI 12-14
14-16