Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie recomandată

1. Finanţele întreprinderii, Botnari N.,Chişinău, Editerra prim, 2008, 240 p.


2. Politici financiare ale întreprinderii: curs de lecţii, Cobzari L. ,Taran I., Baurciulu A.,
Chişinău, ASEM, 2006, 170 p.
3. Analiza rapoartelor financiare, Țiriulnicova N., Paladi V. ș.a. Chișinău: ASEM, 2009.
4. Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii, Stratan A., Mîrzac M., Chişinău,
INCE, 2016, 201 p.
5. Finanţele întreprinderii, Covlea M., Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009.
6. Finanţele întreprinderii, Onofrei M., Bucureşti, Editura Economică, 2004
7. Gestiunea financiară a întreprinderii, Vintilă G., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2006.
8. Финансы организаций (предприятий), Колчина Н.В, Изд. Юнити– Дана, Москва, 2003,
383 с.
9. International finance, Gribincea A. INCE, Chisinau,2015, 333 p.
10. Fundamentals of corporate finance, Third edition, Richard A. Brealey, University of Phoenix,
2001, 639 p.