Sunteți pe pagina 1din 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie, învățământ primar și
învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;
Obiective specifice (O.S.) : 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: „Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/74/6/18/106406
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș
Fişă de lucru
Clasa a VII-a

PARTEA I
Citește cu atenție textul următor:

“Pe-o margine de drum, departe, Sub vântul ce trecea zburdalnic


Ca un pribeag pierdut în lume, Ea s-apleca tot spre pământ,
Creştea o floare solitară, Precum o floare gânditoare
Ce poartă cel mai dulce nume. Ce plânge lângă un mormânt.

Înstrăinată-ntr-o mulţime Nu ştiu de ce atras spre dânsa,


De ierburi şi de grâne-nalte, Apropiindu-mă încet,
Părea batjocorită, moartă, Am cugetat adânc atuncea
Uitată, printre celelalte. La sufletul unui poet!”

(Traian Demetrescu- “Floare de drum”)

A.
1) Desparte în silabe cuvintele: pribeag , înstrăinată, gânditoare. (6p)
2) Ce este, ca parte de vorbire, cuvântul subliniat din versul ” Am cugetat adânc atuncea”?(6p)
3) Explică rolul cratimei din structura:” apropiindu-mă…”. (6p)
4) Transcrie versul care conţine un predicat nominal. (6p)
5) Câte propoziţii există în ultima strofă a poeziei? (6p)

B.
1) Precizează doi indici lexico- gramaticali care atestă prezenţa eului liric. (6p)
2) Explică semnificaţia ultimei strofe a poeziei. (6p)
3) Selectează din textul suport o comparaţie şi un epitet. (6p)

PARTEA A II-A (30 de puncte)


Redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să descrii o zi însorită de vară. Vei folosi și trei
cuvinte/ structuri din textul citat. Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii.
Varianta 2
1) Transcrie din text două cuvinte ce contin diftong şi două cuvinte ce conţin hiat.
2) Explică rolul virgulei din versul: Pe-o margine de drum, departe.
3) Precizează modul şi timpul verbelor: creştea, poartă, înstrăinat(ă), plânge, apropiind.
4) Analizează, sintactic şi morfologic, toate cuvintele din prima strofă.
5) Precizează modul de expunere prezent în text.
6) Explică, în 7-10 rânduri, semnificaţiile celei de-a doua strofe.
7) Alcătuieşte o compunere imaginară despre o floare, un pitic şi un curcubeu. Vei da un titlu expresiv
compunerii tale.

Varianta 3

1) Găseşte în textul dat: două comparaţii, două personificări, un epitet simplu, un epitet triplu, o
inversiune.
2) Transcrie 5 imagini artistice diferite.
3) Precizează timpul şi spaţiul la care face referire textul dat.
4) Indică rima, ritmul şi măsura primelor două versuri ale poeziei.
5) Transformă o propoziţie dezvoltată din text, într-o propoziţie simplă.
6) Precizează valoarea morfologică, funcţia sintactică şi cazul cuvintelor din a treia strofă a poeziei.

S-ar putea să vă placă și