Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA″

ETAPA NAȚIONALĂ
19 mai 2018
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CLASA a V-a
• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I …………..…….……………………………………………..……………………… 18 puncte

Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:


1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b; 9. b.
Total Subiectul I (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = 18 puncte

Subiectul II ………….…….……………………………………………..……………………… 27 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. c; 3. d; 4. c; 5. b; 6. c; 7. c; 8. d; 9. d.
Total Subiectul II (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = 27 puncte

Subiectul III ………….…….…………………………………………..……………….……… 15 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
a. 3; b. 3; c. 2; d. 2; e. 3.
Total Subiectul III (a+b+c+d+e) = 15 puncte

Subiectul IV ………….…….…………………………………………..……………………… 12 puncte


1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
condensare - 3; evaporare - 1; infiltrație - 4; transpirație/evapotranspirație - 2.
Total 1 = 8 puncte
2. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect:
a. 1 sau 2; b. 3.
Total 2 = 4 puncte
Total Subiectul IV (1+2) = 12 puncte

Subiectul V ………….…….…………………………………………..……………...………… 18 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a.
Total Subiectul V (1+2+3+4+5+6) = 18 puncte

TOTAL: 90 PUNCTE
OFICIU: 10 PUNCTE