Sunteți pe pagina 1din 3

Raport

privind analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a


la Evaluarea Naţională iunie 2019

Examenul de Evaluare Națională din iunie 2019 a avut loc în conformitate cu metodologia de
organizare şi desfăşurare a Evaluarii Naţionale, reglementată prin Ordinul MEN 4813/29.08.2018 şi în
concordanţă cu calendarul aprobat de MEN.
Examenul a avut loc în cele mai bune condiţii, respectând procedurile, camerele de supraveghere fiind
montate şi funcţionale, asistenţii fiind instruiţi în conformitate cu atribuţiile din metodologie, subiectele
s-au descărcat şi multiplicat în timp real, conform cu programul din procedură, nesemnalându-se nicio
problemă din punct de vedere organizatoric sau al desfăşurării examenului.
La evaluare au participat 25 de elevi din totalul de 27 de elevi înscriși, repartizați astfel -

 Secția română elevi –clasa a VIII-a A - 17 elevi


 Clasa a VIII-a Șipet - 3 elevi
 Secția maghiară – clasa a VIII-a B – 5 elevi.
Nu s-a constatat nicio tentativă de fraudare a examenului.
Pregătirea pentru acest examen s-a făcut pe tot parcursul anului şcolar, atât prin pregătire suplimentară,
cât și prin activitate diferenţiată cu elevii la clasă la disciplinele limba și literatura română și limba
maternă.
În luna martie a avut loc Simularea Evaluării Naționale. S-au organizat ședințe cu părinții și elevii
pentru prelucrarea metodologiilor privind Simularea Evaluării Naţionale și examenele de Evaluare
Naţională.
De asemenea, s-au prezentat elevilor și părinților rezultatele obținute la simularea Evaluarii Naţionale,
precum și planul de măsuri pentru îmbunătățirea acestora.
Rezultatele obținute de elevi la examenul de Evaluare Națională la disciplina limba și literatură
română, sunt următoarele:

Nr. ClasNO
Crt. a TE
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 Promovabilit
1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99 ate
1 a VIII-a - 6 3 1 5 - 2 - - - 41%
. A

2 a VIII-a - - 1 1 - - 2 1 - - 60%
. B

3 a VIII-a - 1 1 - - 1 - - - - 33.00%
. Şipet

TOTA - 7 5 2 5 1 4 1 - - 44.00%
L

Media pe disciplină Limba şi literatura romană este 4,53


Media pe disciplină –limba şi literatura română- VIII-a A este 4,11
Media pe disciplină –limba şi literatura română- VIII-a B este 6,26
Media pe disciplină –limba şi literatura română- VIII-a Şipet este 4,06.

Rezultatele obținute de elevi la examenul de Evaluare Națională la disciplina limba maghiară au fost
următoarele:
Nr. Clasa NOTE
Crt.
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
1. a VIII-a - - - - - 1 1 1 2 -
B
TOTAL - - - - - 1 1 1 2 -

Media pe disciplină Limba şi maghiară este 8,03


Promovabilitate 100%

În urma analizei rezultatelor obţinute şi în conformitate cu prevederile Procedurii interne


privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, se vor
lua, pentru disciplina Limba şi literatura română, următoarele masuri anexate prezentului raport.