Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenume ........................................... Data ..................

RELIGIE ORTODOXĂ – CLASA a II-a


Evaluare inițială
1. Unește ceea ce se potrivește: 9 puncte
A B
a) Iisus ne-a învățat să împlinim 1. o carte sfântă.
b) Natura înconjurătoare este 2. cuvântul lui Dumnezeu.
c) Biblia sau Sfânta Scriptură este 3. creația lui Dumnezeu.

2. Stabilește care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate (A) și care sunt false (F):
25 puncte
a) Dumnezeu ne-a creat și ne poartă de grijă, fiind în legătură de iubire cu noi. .........
b) Dumnezeu împlinește rugăciunea sinceră și stăruitoare. .........
c) Nu trebuie să mă rog când trec pe lângă biserică. .........
d) Rugăciunea nu trebuie însoțită de semnul sfintei cruci. .........
e) Rugăciunea ne aduce multe binefaceri. .........

3. Completează enunțurile folosind următoarele cuvinte: Botez, casa, slujbe, sărbătoare,


Împărtășanie, creștini, parohia, credința, iubirea. 20 puncte

Prin Sfântul ......................... devenim creștini. Biserica este ............... lui Dumnezeu. Acolo
merg creștinii să participe la sfintele ......................, duminica și în zilele de
............................... . În cadrul Sfintei Liturghii primim și Sfânta ................................. . La
biserică ne rugăm împreună cu ceilalți .............................. . Participăm la activitățile
desfășurate de ............................. noastră. Prin fapte bune ne arătăm ............................ și
....................... .

4. Colorează în careu cuvintele care au legătură cu sărbătorile Domnului Iisus Hristos.


16 puncte
S F A N T A S I N G E R

G R L I T U R G H I E H

B O T E Z Y M P O T I R

I M P A R T A S A N I E

H R U G A C I U N E F M

C R E D I N T A C Z D J

I U B I R E V A M I E L

I N V I E R E R D Y A R
5. Rezolvă următoarea problemă: 8 puncte

Elevii clasei I au pregătit 20 de mere, 30 de portocale și 50 de pachete cu dulciuri pentru


copiii de la centrul social. Notează cu A propozițiile adevărate și cu F propozițiile false.
a) Merele sunt cele mai numeroase. ...........
b) Numărul fructelor este egal cu acela al pachetelor de dulciuri. ...........

6. Completează careul următor; pe verticala A-B vei afla cum este numit cântecul de Crăciun.
12 puncte
1. Cheamă creștinii la rugăciune.
2. Zăpadă sau ...
3. Obiectul în care a fost așezat Pruncul Iisus (în colind).
4. A vestit păstorilor Nașterea lui Hristos.
5. Perioada, după apusul soarelui, în care S-a născut Iisus.
6. Aduse de magi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU!

Timp de lucru: 40 minute

S-ar putea să vă placă și