Sunteți pe pagina 1din 3

NESECRET

GALAŢI

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALAŢI
Comisia de concurs Nr. 1.298.242 din 31.03.2019
Nr. ex. 2
Ex. nr.__/2

APROB
POSTAREA PE INTERNET/INTRAPOL
ŞI AFIŞAREA LA SEDIUL I.P.J GALAŢI ,

INSPECTOR ȘEF,
Comisar-șef de poliție
MOTOTOLEA CORNEL

ANUNŢ

privind rezultatele finale obţinute de candidaţi, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea
funcţiilor vacante de ofițer specialist II-poziţia 0377/a, ofițer specialist III-poziția 0377/b, ofițer
specialist III-poziția 0377/c, ofițer principal I–poziția 0377/d și ofițer principal II -poziția
0377/e la Centrul teritorial de examinare IT - Serviciul Criminalistic din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Galați, din statul de organizare al unităţii

Nr. Cod candidat


crt.
Nota Rezultat final
1. 1.309.112 8,95 ADMIS
2. 1.309.282 8,65 ADMIS
3. 1.309.173 8,05 ADMIS
4. 1.309.162 8,05 ADMIS
5. 1.309.193 7,90 ADMIS
6. 1.309.216 7,45 RESPINS
7. 1.309.110€ 7,30 RESPINS
8. 1.309.254 7,00 RESPINS
9. 1.309.139 7,00 RESPINS
Galaţi, Str. Brăilei, nr. 200, Tel/Fax.: 0236/407000
Confidenţial! Date cu caracter personal, prelucrate conform Regulamentului (U.E) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
NESECRET
GALAŢI

Nr. Cod candidat


crt.
Nota Rezultat final
10. 1.309.106 6,85 RESPINS
11. 1.309.181 6,70 RESPINS
12. 1.309.175 6,70 RESPINS
13. 1.309.148 6,25 RESPINS
14. 1.309.211 6,10 RESPINS
15. 1.309.307 5,95 RESPINS
16. 1.309.305 5,95 RESPINS
17. 1.309.197 5,80 RESPINS
18. 1.309.272 5,80 RESPINS
19. 1.309.238 5,80 RESPINS
20. 1.309.220 5,80 RESPINS
21. 1.309.334 5,65 RESPINS
22. 1.309.169 5,65 RESPINS
23. 1.309.312 5,65 RESPINS
24. 1.309.253 5,65 RESPINS
25. 1.309.333 5,65 RESPINS
26. 1.309.184 5,50 RESPINS
27. 1.309.236 5,50 RESPINS
28. 1.309.154 5,35 RESPINS
29. 1.309.178 5,35 RESPINS
30. 1.309.199 5,20 RESPINS
31. 1.309.308 5,20 RESPINS
32. 1.309.322 5,20 RESPINS
33. 1.309.297 5,05 RESPINS
34. 1.309.268 5,05 RESPINS
35. 1.309.269 4,90 RESPINS
36. 1.309.223 4,90 RESPINS
37. 1.309.125 4,75 RESPINS
38. 1.309.339 4,75 RESPINS
39. 1.309.228 4,45 RESPINS
40. 1.309.295 4,45 RESPINS
41. 1.309.248 4,30 RESPINS
42. 1.309.275 3,85 RESPINS
43. 1.309.309 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
44. 1.309.134 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
45. 1.309.274 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
46. 1.309.320 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
47. 1.309.319 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
48. 1.309.121 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
49. 1.309.176 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
50. 1.309.113 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
51. 1.309.303 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
Galaţi, Str. Brăilei, nr. 200, Tel/Fax.: 0236/407000
Confidenţial! Date cu caracter personal, prelucrate conform Regulamentului (U.E) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
NESECRET
GALAŢI

Nr. Cod candidat


crt.
Nota Rezultat final
52. 1.309.230 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
53. 1.309.123 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
54. 1.309.189 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
55. 1.309.344 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
56. 1.309.298 NEPREZENTAT NEPREZENTAT
57. 1.309.311 NEPREZENTAT NEPREZENTAT

Candidaţii care nu au promovat acest concurs sunt rugaţi să se prezinte la sediul


Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul Resurse Umane pentru restituirea dosarelor de
înscriere.

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS


Comisar de poliție
IACOBESCU PAUL

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS


Subinspector de poliţie
BĂRBIERU VALERICA

Red.:IPJGALATI/SRU/B.V./2019
Afişat la data de 31.03.2019, ora 18:30

Galaţi, Str. Brăilei, nr. 200, Tel/Fax.: 0236/407000


Confidenţial! Date cu caracter personal, prelucrate conform Regulamentului (U.E) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

S-ar putea să vă placă și