Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: Mare
ACTIVITATEA: Activitate practică
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Băiatul şi fetiţa”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate individuală
SCOPUL:
● Consolidarea priceperii şi deprinderii de a lipi hârtia pe o suprafaţă dată folosind
materialele date şi imaginaţia fiecăruia ;
● Stimularea dragostei şi respectului pentru muncă, a gustului şi simţului estetic .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să denumească materialele folosite pentru confecţionarea
lucrării ( ex.hârtie colorată, lipici / aracet, diferite materiale,etc.) ;
- să înţeleagă algoritmul de lucru : întâi asamblăm şi apoi lipim
- să execute corect algoritmul de lucru, conform explicaţiilor date de
către educatoare şi disciplina impusă de o asemenea activitate.
- să ducă la bun sfârşit sarcina începută, astfel încât să obţină o lucrare estetică şi
originală
- să îşi consolideze deprinderea de sorta, a asambla şi a lipi elementele date;

METODE ŞI PROCEDEE: expunerea,conversaţia,observaţia,demonstraţia, exerciţiul

MATERIAL DIDACTIC: carton colorat, lipici/aracet, hârtie colorată, pensule, fructe


decupate din hârtie

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
-Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura V&I Integral,
Bucureşti, 2000;
- „Activităţi practice”, Editura Emia, Deva, 2002.
- “Caiet de abilităţi practice cu joc şi distracţie”,Ed.Tehno 2004

DURATA: 30 minute
EDUCATOARE: BOLBOACĂ VIOLETA – VALERIA institutor II

Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice (instrumente şi
indicatori)

1.Momentul Pentru buna desfaşurare a activităţii se va


organizatoric aerisii sala de grupă ,se va aşeza mobilierul în
sistem clasă. Se pregăteşte şi distribuie
materialul pe măsuţe.

2.Captarea Astăzi se află la noi Zâna Toamnei Conversaţia Frontală


atenţiei care ne pune câteva întrebări despre
anotimpul în care ne aflăm :
- În ce anotimp suntem acum ?
- Ce caracteristici cunoaşteţi ale acestui
anotimp ?
- Ce fructe se coc în acest anotimp ?
- De ce le consumă oamenii, ce conţin
ele?
- Cum le consumă?

3.Intuirea Zâna Toamnei a adus cu ea două modele de Expunerea,


materialului lucrări care se pot realiza cu ajutorul fructelor conversaţia
de toamnă. Se arată lucrările care reprezintă o
siluetă de fetiţă şi una de băiat, formate prin
asamblarea şi lipirea fructelor decupate, şi se
intuiesc materialele de pe măsuţele copiilor.

4.Anunţarea Educatoarea cere copiilor o recompensă


temei pentru Zâna Toamna -
o expoziţie de lucrări cu tema « Fetiţa şi
băiatul »

5. Explicarea Pentru a organiza expoziţia este nevoie de Demonstraţia,


modului lucrări, de aceea astăzi, la activitatea practică, explicaţia,
de lucru vom realiza aceste lucrări. exerciţiul
Mai întâi trebuie să înţelegem modul de lucru,
să lucrăm corect, conform explicaţiilor .Aşadar
vom cerceta cu atenţie forma şi culoarea
fructelor decupate din coşulet, vom asambla
de probă fructele, după care vom aplica lipici
cu pensula pe partea din spate a acestora şi le
vom lipi, realizând astfel lucrări cât mai
originale şi estetice.
Abia după ce vom face toate aceste lucruri,
vom putea aşeza lucrările în expoziţia noastră.

6.Exerciţii de Se execută împreună cu copiii exerciţiile: Exerciţiul Frontală


încălzire a „Ploaia”, „Închidem-deschidem pumnii”,
muşchilor mâinii
„Boboc-floare.” „Cântăm la un instrument
muzical”.

Se dă semnalul de începere a lucrului,iar în


7. Executarea timp ce copiii lucrează, educatoarea îi Exerciţiul, Individual
temei de către supraveghează şi îi ajută dacă este cazul. Se conversaţia Pe grupe
copii fac aprecieri parţiale privind executarea
lucrărilor prin încurajări.
Înainte de încheierea activităţii, grupa este
atenţionată să finalizeze lucrarea.

Se dă semnalul de încetare a lucrului.


8.Incheierea Se expun lucrările la expoziţie. conversaţia Frontală
activităţii Se apreciază lucrările de către educatoare şi Pe grupe
câte un copil, după urmatoarele criterii :
-finalizarea lucrării
-realizarea estetică a acesteia
-evidenţierea elementelor de originalitate
-acurateţea lucrării.