Sunteți pe pagina 1din 17

Aviz resp. com. met.

Aviz director

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ


Conform programei școlare aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013

Semestrul I: 18 săptămâni (29.10.-04.11.2018-vacanţă pentru învăţământul primar şi preşcolar)


Semestrul al II-lea: 16 săptămâni din care o săptămână „Școala altfel” (15-19 aprilie 2019)
Total an şcolar predare-învăţare-evaluare: 34 săptămâni

Discipline/Număr de ore pe săptămână (conform plan-cadru anexă la OMEN nr. 3371/12.03.2013):

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 6 ore/ săptămână


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 5 ore/ săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP - 1 oră/ săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM - 2 ore/ săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ore/ săptămână

SEMESTRUL I
Nr.
crt. Unități tematice Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Perioada Obs.
specifice ore
1. Bine te-am 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștinţelor și
regăsit, dragă 1.2. exersarea competenţelor clasei I
școală! 1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
CLR 3.1. ● Alfabetul limbii române 12 10 – 21.09
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 2018
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul
unei poveşti
● Evaluare iniţială
1.1. ● Reactualizarea cunoștinţelor și exersarea
1.2. competenţelor clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaştere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
MEM 2.2. Compararea,ordonarea şi rotunjirea numerelor naturale0- 10 10 – 21.09
3.1. 100 2018
3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
4.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de
6.1. adunare/scădere
6.2. Plante şi animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
● Evaluare iniţială
1.1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
DP
Eu şi ceilalţi 2 10 – 21.09
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criterii 2018
simple: aspecte fizice, gen, vârstă, tipuri de vestimentaţie
(sport, elegant, tradiţional etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe individuale
Recapitulare

1.4. Cântarea vocală în grup şi individual


2.1. Poziţie, emisie naturală, ton, semnalul de început, dicţie,
MM 3.1. sincronizare 4 10 – 21.09
3.2. Timbrul (Sunetul) 2018
*Sunete din mediul înconjurător – ,,Bate vantul frunzele,,
*Sunete muzicale vocale – ,,O vioară mica’’
*Sunete muzicale instrumentale – ,,Tobita, clopotelul,
maracasul’’
*Recapitulare
Evaluare
1.1. Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de
2.2. lucru
2.3. Oamenii comunică 4 10 – 21.09
AVAP 2.5. Litere şi cifre 2018
,,Instrumente şi materiale folosite în activităţi”
Identificarea unor proprietăţi simple ale materialelor,
utilitatea acestora în cadrul familial şi şcolar, reciclarea
materialelor.
,, Observă spaţiul natural ” – în aer liber
Identificarea unor elemente de limbaj plastic;
recunoaşterea culorilor din natură; orientări spaţiale:
departe, aproape, dimensiunea obiectelor în funcţie de
distanta; sesizarea frumosului din cotidian; realizare de
fotografii cu peisaje de toamnă, picturi.
Colectare de materiale din natură
● Evaluare
2. Școala și cartea, 1.1. Textul.Titlul. Autorul. Alineatele. Transcrierea
doi prieteni 1.2. Comunicarea orală. Dialogul
adevăraţi 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva
2.2. Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
CLR 3.1. Formarea unei solicitari 12 24.09- 05.10
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 2018
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin

Recapitulare – În căutarea comorii


Evaluare sumativă – Ce ştiu? Cat ştiu? Cum ştiu?
La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0
la 100
 Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la
100, fara trecere peste ordin
Pamantul. Forme de relief- munţii 10 24.09 - 05.10
MEM  Adunarea si scaderea numerelor natural de la 0 la 2018
100, cu trecere peste ordin
Despre dealuri
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă faţă de sine și


1.2. faţă de ceilalţi 24.09 - 05.10
DP  Suntem diferiţi, dar şi asemănători 2 2018
 Sunt la fel/diferit de ceilalţi. Cum sunt eu, cum sunt
ceilalţi
 Recapitulare. Evaluare

1.1 Elemente de limbaj muzical


1.4 Timbrul 24.09 - 05.10
MM 2.1 Sunete din mediul înconjurător 4 2018
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)

1.1 Acasă
2.2 *Familia mea 4 24.09 - 05.10
AVAP 2.3 *Casa mea 2018
2.5 *Locul unde mă joc
*Evaluare
3. Toamna, doamnă 1.1. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte)
ruginie 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea
1.4. opiniei celuilalt vorbitor.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î şi â. Transcrierea
2.2. ● Textul narativ
CLR 2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. 18 08 - 26.10
2.4. Descrierea unui personaj 2018
3.1. Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
3.2. ● Texte suport:
3.3. Ciuboțelele ogarului, după Calin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.1. Călător în Țara Poveștilor
4.2. Recapitulare
4.3. ● Evaluare sumativă
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

1.4. Numerele naturale de la 0 la 1000


1.5. ●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
1.6. Numere pare. Numere impare
3.1. Despre campii
3.2. Compararea nr.naturale de la 0 la 1000. 15 08 - 26.10
MEM 4.1. Despre nevoile de baza ale plantelor 2018
4.2. Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
5.1. Despre nevoile de baza al animalelor
5.2. ● Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale oamenilor
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

1.2. Igiena personală


DP
Ne place să fim curaţi şi sănătoşi. Igiena sălii de clasă 3 08 - 26.10
Reguli de igienă acasă. Importanţa normelor de igienă 2018
pentru sănătate şi învăţare
Cum să fiu sănătos. Importanţa normelor de sănătate
pentru relaţiile cu ceilalţi. Normele de sănătate şi relaţiile
cu ceilalţi
Recapitulare. Evaluare
1.4 Cântare instrumentală
MM 2.1 Jucării muzicale din materiale naturale 6 08 - 26.10
3.1 Orchestra de jucării 2018
3.2
1.2 Curcubeu
2.1 *Povesti despre curcubeu 6 08 - 26.10
AVAP 2.2 *Cu umbrela prin ploaie 2018
2.3 *Curcubeul nostru
2.4 *Evaluare

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 27 OCTOMBRIE- 04 NOIEMBRIE 2018

4. 1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul


Familia, 1.2.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in
leagănul 1.3. versuri in versuri
copilăriei 1.4. Povestirea unor intamplari trăite sau observate
2.1.  Transcrierea unui text în versuri
2.2.  Poezii despre universul copilăriei
CLR 2.3.  Dialoguri despre familie şi locuinţă 18 05 - 23.11
2.4.  Descrierea unei persoane 2018
3.1.  Scrierea imaginativă după un şir de imagini
3.2.
 Texte suport
3.3.
”Mama”,după Panait Cerna
3.4.
4.1. ”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
4.2.
4.3. • Recapitulare. Noi şi cuibul parintesc
Evaluare sumativă
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la
1.5. 100 la 1000, fără și cu trecere peste ordin
1.6.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
3.1. 1000, fara trecere peste ordin
3.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
4.1. trecere peste ordinul unităţilor
MEM 4.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu 15 05 - 23.11
5.1. trecere peste ordinul zecilor 2018
5.2.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
trecere peste ordinul unităţilor si al zecilor
Despre rezervaţiile naturale
Influenţa negativă a omului asupra mediului

● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

2.1. Dezvoltarea emoţională și socială


2.2. Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile. Gândurile 3 05 - 23.11
DP noastre ne creează emoţii 2018
Emoţiile în imagini şi culori. Emoţii care ne fac
bine/rău
1.1 ,1.2 Elemente de limbaj muzical
1.3,1.4 Ritmul
MM 2.1, 3.1 Sunet lung/scurt 6 05 - 23.11
3.2 Marcarea structurilor ritmice 2018
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
1.1 Poveşti despre curcubeu
1.2 Cu umbrela prin ploaie 6 05 - 23.11
AVAP 2.2 Curcubeul nostru 2018
2.3 Evaluare
2.4
5. Vin sărbătorile ! ● Povestirea orală a unui fragment de text
1.2. ●Propoziţia. Enunţul. Intonarea propoziţiilor
1.3. Semnul intrebarii?Punctul. Semnul exclamarii!
2.3. ● Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
3.1. ● Intonarea propoziţiilor
3.2. ● Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.1. ● Scrierea funcţională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles 24 26.11- 21.12.
CLR 4.2. asemănător 2018
4.3. Texte suport
,,Vreau sa traiesc printre stele, după V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Coșbuc
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
2.1. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
2.2. fără și cu trecere peste ordin
3.1.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
3.2. împrumut la ordinul zecilor
4.1. Influenţa negativă a ploii și a grindinei
4.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
MEM 5.1. împrumut la ordinul sutelor 20 26.11- 21.12.
5.2. Influenţa negativă a secetei și a caniculei 2018
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor
Influenţa negativă a brumei asupra mediului
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
• Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare

2.1. Trăire și manifestare emoţională, starea de bine


DP
2.2. Să înţelegem mai bine emoţiile. Îmi stăpânesc 4 26.11- 21.12.
emoţiile 2018
Recapitulare. Evaluare
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Melodia
MM 1.3 Sunete înalte/joase 8 26.11- 21.12.
1.4 Mersul melodiei 2018
2.1
3.1
3.2
1.2 Ninge
1.3 Omul de zăpadă 8 26.11- 21.12.
AVAP 2.2; 2.3 Obiceiuri de iarnă 2018
2.5; 2.6 Evaluare

VACANȚĂ DE IARNĂ – 22 DECEMBRIE 2018- 13 IANUARIE 2019


6. Farmecul iernii 1.1. ● Recapitulare
1.2. Povestirea orală a unui text
1.3. Povestirea unor întâmplări observate 14.01. –
1.4. Reguli ale discursului oral 01.02.
2.3. Pronunţia clară şi corectă 2019
3.1. Virgula
CLR 3.2. ● Textul nonliterar/informativ
3.4. Descrierea unui fenomen 18
4.1. Propoziţia
4.2. Cuvântul
Silaba
Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativă după ilustraţie
Texte suport
Iarna, după M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Recapitulare Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
● La pas!Un pas mai sus!
Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Înmulţirea numerelor de la 0 la 100
1.6. • Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea
5.2. vieţuitoarelor la mediu 14.01. –
3.1. • Înmultirea numerelor naturale. 01.02.
3.2. Despre viata plantelor si a animalelor 2019
• Înmultirea cand unul dintre factori este 2.
Despre viata oamenilor
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3. 15
MEM Nevoile vieţuitoarelor pentru a supravieţui
• Inmultirea cand unul dintre factori este 4.
Balta, mediu natural de viaţă
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5.
Acvariul,mediu artificial de viaţă
• Inmultirea cand unul dintre factori este 6.
Pădurea,mediu natural de viaţă
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8, 9 sau
10. Parcul, mediu artificial de viaţă
• Inmultirea cand unul dintre factori este 0 sau 1
• Proprietatile înmultţirii
• Ordinea efectuării operatiilor
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
multe operaţii
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.1. Comunicare școlară eficientă
DP
2.2.  Comunicăm: Vorbim şi ascultăm. Emoţiile în 3 14.01. –
comunicarea cu ceilalţi 01.02.
 Recapitulare. Evaluare 2019
 Recapitulare finală
1.4 Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
MM 2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde 6 14.01. –
3.1 01.02.
3.2 2019

2.1 Piatră
2.3 Lemn 6 14.01. –
AVAP 2.4 Plastic 01.02.
2.5 Recapitulare 2019
Evaluare

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ- 02-10 FEBRUARIE 2019

SEMESTRUL AL II-LEA
7. Învăţăm 1.1. ● Dialogul
să ne 1.2. Dialogul în situaţii concrete
comportă 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri
m 1.4. Povestirea orală a unui text citit
1.5. A cere şi a da informatii
1.6. ● Două puncte
CLR 3.1. Repovestirea unei întamplari citite 18 11.02.- 01.03.
3.2. Scrierea pe liniatură dictando 2019
4.1. Cuvinte cu înţeles opus
4.2. Texte suport
5.1. Ce baiat!, după Octavian Pancu-Iasi
5.2. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
61. ● Recapitulare
6.2. ● Evaluare sumativă
6.4. Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale
1.5. de la 0 la 100 15 11.02.- 01.03.
MEM 1.6. • Fractii. Despre Delta Dunării 2019
2.2. • Imparţirea numerelor naturale folosind scăderea
3.1. repetată
3.2. Desprea Marea Neagră
5.2. • Imparţirea- operaţia inversă a înmulţirii. Despre
deșert
• Proba înmulţirii. Proba împărţirii. Despre
Grădina Botanică și sera ei
• Recapitulare. Evaluare
•Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Dezvoltarea emoţională și socială
DP
 Relaţiile cu ceilalţi: Prietenia.Respectul Prietenia şi 3 11.02.- 01.03.
conflictul 2019
 Recapitulare. Evaluare
1.4 Elemente de limbaj muzical
MM 2.1 Interpretarea 6 11.02.- 01.03.
3.1 Nuanţe – Tare, încet, mediu 2019
3.2 Cântec vesel/ trist
3.4
1.2 Muzica, pasiunea mea
AVAP
2.2 Instrumente muzicale de jucărie 6 11.02.- 01.03.
2.3 Evaluare 2019

8. Călător pe 1.1. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoană.


aripile 1.2. Desparţirea în silabe la capăt de rând
imaginaţiei 1.3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit 04 -22.03.
1.4. ● Acordul în număr și gen 2019
1.5. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
1.6. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate
CLR 3.1. ● Texte suport: 18
3.2. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
4.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
4.2. ● Recapitulare
5.1. Hoinărind prin Țara Minunilor
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale
1.6. de la 0 la 100
5.2. • Împărţirea la 2
MEM 3.1. • Împărţirea la 3 15 04 -22.03.
3.2. Despre Polul Nord şi Polul Sud 2019
4.1. • Împărţirea la 4
4.2. • Împărţirea la 5
Despre igiena corporală
•Împărţirea la 6
•Împărţirea la 7
Despre igiena danturii
• Împărţirea la 8
• Împărţirea la 9
Despre igiena alimentelor
Cazuri speciale de împărţire. Despre igiena
îmbrăcămintei
• Aflarea numărului necunoscut
• Ordinea efectuării operaţiilor. Despre igiena
încălţămintei
• Probleme care se rezolvă prin mai mult de
două operaţii
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
2.3. Interacţiuni simple cu fiinţe și obiecte familiare
Cum folosim timpul ? şcolarul şi programul zilnic de 3 04 -22.03.
DP activitate 2019
Programul meu zilnic de lucru
Timpul meu pentru activitate şi odihnă
1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Interpretarea
MM 1.4 Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog, 6 04 -22.03.
2.1 grupe alternative) 2019
3.1
3.2
2.1 Frunze
2.2 Flori 04 -22.03.
AVAP 2.3 Fructe 6 2019
2.4 Evaluare
2.5
Bun venit, ● Sunelele limbii române
9. primăvară! 1.1. ● Vocale şi consoane
1.2. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa,
1.3. ea, ia, ie, ua, uă
1.4. ● Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
1.5. ● Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui şir de
CLR 1.6. întrebări 18 25.03 - 12.04
3.1. ● Texte suport: 2019
3.2. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
4.1. Buburuza, după Eugen Jianu
4.2. ● Recapitulare. File din cartea naturii
5.1. ● Evaluare sumativă
5.2. Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
6.1. ● La pas!Un pas mai sus!
6.2. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
6.4.

2.1. Elemente intuitive de geometrie


2.2. • Figuri plane. Pătratul şi dreptunghiul. Despre
3.2. igiena locuinţei
4.1. • Triunghiul. Despre dieta alimentară
4.2. sănătoasă 15 25.03 - 12.04
MEM 5.1 • Cerc. Semicerc. Despre exerciţiile fizice 2019
• Interiorul şi exteriorul unei figure geometrice.
• Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
• Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala
mâinilor murdare’’
• Desfăşurarea unui corp geometric
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Organizarea învăţării și pregătirea pentru viaţă a
3.2. școlarului mic. Rutine 3 25.03 - 12.04
DP  Când şi cât învăţ ? Cum învăţ ? 2019
Învăţarea poate fi un joc frumos dacă ştii să joci !
 Recapitulare. Evaluare
1.1 Cântare vocală
1.2 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual 6 25.03 - 12.04
MM 1.4 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, 2019
2.1 sincronizarea
3.1
1.3 Familia Miau
AVAP
2.2 Fluturi 6 25.03 - 12.04
2.3 Evaluare 2019
2.5

SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 15- 19 APRILIE 2019

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 20 APRILIE- 05 MAI 2019


10. 1.1. ● Textul informativ
Copilăria cea 1.2. Scrierea funcţională. Biletul.
mai frumoasă 1.3. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
vârstă 1.4. Afişul
1.6. Scrierea cuvintelor care contin litera x
CLR 3.1. ● Text suport: 18 06 - 24.05.
3.2. Cheile, după T.Arghezi 2019
4.1. Întâlnire în lumea căților
5.1. ● Recapitulare . Către vacanţă
5.2. ● Evaluare sumativă
61. Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?
6.2. ● La pas!Un pas mai sus!
6.4. Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

3.2. Unităţi de măsură


4.2. • Măsurarea lungimii
6.1. • Măsurarea capacităţii vaselor 15 06 - 24.05.
6.2. • Măsurarea masei corpurilor 2019
6.3. • Măsurarea timpului. Ceasul
6.4. • Măsurarea timpului. Calendarul
• Utilizarea banilor.Schimburi echivalente valoric în
MEM concentrul 0-1000
Organizarea şi reprezentarea datelor din mediul cunoscut
Despre gripa
Despre metode de prevenţie și tratare a unor boli
Despre vaccinare
Despre forţe exercitate de magneţi
Despre corpuri si materiale care conduc
electricitatea
Despre unde și vibraţii
• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare. Dezvoltare
3.1. Abilităţi și atitudini de învăţare
3.2. Cine şi ce mă ajută/ mă împiedică să învăţ ? 3 06 - 24.05.
DP Importanţa normelor de igienă pentru învăţare 2019
Cum poţi face învăţarea mai uşoară ?
Recapitulare. Evaluare
1.2 Cântare instrumentală
2.2 Percuţia corporală diversă 6 06 - 24.05.
MM 2.3 Cântarea cu acompaniament 2019
3.1 Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic/
de jucării muzicale realizat de copii

1.1 Peşti
AVAP
2.2 Țestoase de apă 6 06 - 24.05.
2.3 Caracatiţe 2019
2.5 Evaluare
11. Parfum de 1.1. RECAPITULARE FINALĂ
vară 1.2. ● Alfabetul limbii române
1.3. ● Grupurile de litere
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
1.5. Aşezarea textului în pagină
1.6. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.2. ● Scrierea funcţională
CLR 4.1. Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare 18 27.05 - 14.06.
4.2. Felicitarea. Afişul 2019
5.1. ● Ortografia
5.2.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
61.  În lumea cărţilor
6.2.  Lectură:
6.4.  Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

1.1 Recapitulare finală


1,2 Numere naturale de la 0 la 1000 27.05 - 14.06.
1.3 Adunarea si scăderea numerelor naturale în 2019
1.4 concentrul 0 - 1000
1,5 Înmultirea si împărţirea numerelor naturale în 15
MEM 1.6 concentrul 0 - 100
2.2 Figuri si corpuri geometrice
3.1 Măsurarea cu unităţi standard
5.1 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
5.2 operaţii de adunare, scădere, înmultire, împărtire
6.4 Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
Evaluare finală

3.3. Explorarea meseriilor


DP
 Oamenii şi meseriile lor 3 27.05 - 14.06.
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ? 2019
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală
1.4 Mişcare pe muzică
2.1 Dirijatul intuitiv
MM 2.2 Mişcări sugerate de text /ritm 6 27.05 - 14.06.
3.1 Dansul 2019
Pasul cadenţat/ Marşul
Evaluarea cântecelor învăţate
2.2 La castel
2.3 Cai şi unicorni 6 27.05 - 14.06.
AVAP 2.4 Prâslea cel voinic 2019
Personajul ECO
Recapitulare-Evaluare

S-ar putea să vă placă și