Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR PRIVIND OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE

ALE ELEVILOR DIN CLASELE a VIII – a

Unitatea şcolară: ………………………………………………………………………………..


Mediul: Urban Rural
Nr. elevi de clasa a VIII-a ……..
Genul: M F

1. Unde intenţionezi să continui studiile după absolvirea clasei a VIII-a? Răspunde încercuind litera
corespunzătoare opţiunii tale!
 a. În judeţul Dolj;
 b. În alt judeţ din ţară;
 c. În altă ţară;
 d. Nu voi continua studiile;
 e. NR / NS.

În continuare vor răspunde la chestionar doar elevii care intenţionează să continue studiile în judeţul Dolj.

2. Alege tipul unităţii de învăţământ pe care doreşti să o urmezi după terminarea clasei a VIII-a, încercuind
litera corespunzătoare opţiunii tale
 a. Liceu ;
 b. Învăţământ profesional
 c. NS / NR.

3. Alege filiera în cadrul căreia dorești să-ți continui studiile :


 a. teoretică
 b. tehnologică
 c. vocațională

4. Precizează în cadrul cărui profil sau domeniul al pregătirii de bază dorești să-ți continui studiile
 a. real
 b. uman
 c. pedagogic
 d. militar
 e. artistic
 f. teologic
 g. sportiv
 h. mecanică
 i. electric
 j. electromecanică
 k. construcții, instalații și lucrări publice
 l. comerț
 m. turism și alimentație
 n. industrie alimentară
 o. agricultură
 p. industrie textilă și pielărie
 r. electronică automatizări
 s. protecția mediului
 ș. economic
 t. estetica și igiena corpului omenesc
 u. resurse naturale și protecția mediului

5. Menționează ce specializare / calificare profesională dorești să urmezi după absolvirea clasei a VIII-a?
 1. Matematică – Informatică
 2. Matematică – Informatică intensiv informatică
 3. Matematică –Informatică bilingv engleză
 4. Matematică –Informatică bilingv franceză
 5. Matematică –Informatică bilingv germană
 6. Ştiinţe ale naturii
 7. Filologie
 8. Filologie bilingv engleză
 9. Filologie bilingv franceză
 10. Filologie bilingv germană
 11. Filologie bilingv spaniolă
 12. Ştiinţe sociale
 13. Ştiinţe sociale bilingv franceză
 14. Învăţător - educatoare
 15. Muzică - instrumentist
 16. Arte vizuale – tehnician pentru tehnici artistice
 17. Teologie ortodoxă
 18. Teologie adventistă
 19. Instructor sportiv-atletism
 20. Instructor sportiv-scrimă
 21. Instructor sportiv-volei
 22. Instructor sportiv-fotbal
 23. Instructor sportiv-fotbal, handbal, baschet, tenis de masă
 24. Instructor sportiv-fotbal, handbal, baschet
 25. Tehnician proiectant CAD
 26. Tehnician în activități de poștă
 27. Tehnician de telecomunicații
 28. Tehnician mecatronist
 29. Tehnician transporturi
 30. Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații
 31. Tehnician electromecanic
 32. Tehnician electrician electronist auto
 33. Tehnician în instalaţii electrice
 34. Tehnician electrotehnist
 35. Tehnician designer vestimentar
 36. Tehnician operator tehnică de calcul
 37. Tehnician desenator pentru construcții şi instalații
 38. Tehnician analize produse alimentare
 39. Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase
 40. Tehnician ecolog şi protecția calităţii mediului
 41. Tehnician horticultor
 42. Tehnician agronom
 43. Tehnician în agricultură
 44. Tehnician în activităţi economice
 45. Tehnician în administraţie
 46. Tehnician în activităţi de comerţ
 47. Tehnician în turism
 48. Tehnician în gastronomie
 49. Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
 50. Confecționer produse electrotehnice
 51. Confecționer produse textile
 52. Mecanic utilaje și instalații în industrie
 53. Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
 54. Brutar - patiser - preparator produse făinoase
 55. Electromecanic utilaje și instalații industriale
 56. Zootehnist
 57. Apicultor-sericicultor
 58. Electronist aparate și echipamente
 59. Tinichigiu vopsitor auto
 60. Sculer matrițer
 61. Mecanic de mecanică fină
 62. Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
 63. Croitor îmbrăcăminte după comandă
 64. Coafor stilist
 65. Comerciant-vânzător
 66. Bucătar
 67. Electrician exploatare joasă tensiune
 68. Electrician constructor
 69. Electromecanic material rulant
 70. Electromecanic utilaje şi instalații industriale
 71. Mecanic auto
 72. Sudor
 73. Lăcătuş mecanic prestări servicii
 74. Mecanic agricol
 75. Agricultor culturi de câmp
 76. Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
 77. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice
 78. Lucrător hotelier
 79. Horticultor
 80. Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 81. Lucrător în agroturism

6. Care dintre următorii factori te-au influenţat cel mai mult în luarea deciziei cu privire la continuarea
studiilor?
 a. Propria dorință, îmi place specializarea/ calificarea profesională;
 b. Dorința/ influența părinților;
 c. Recomandarea cadrelor didactice;
 d. Recomandarea profesorului consilier școlar;
 e. Influența prietenilor, a anturajului;
 f. Aptitudinile personale;
 g. Perspectiva financiară/ meseria este bine plătită.