Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă la Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 149/23.10.

2019

Nr. Crt. Nume Iniţiala Prenume Județ domiciliu Localitate domiciliu Decizi de dmitere nr. Număr retragere Dată retragere Cauza încetării calităţii de expert electoral
tatălui
17854 PETRUC V MĂDĂLINA JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA DRĂGĂNEŞTI 28/16.03.2016 407 6/10/2019 Conform art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 2¹ alin. (1) lit. c), (2) și (3)
din Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali aprobată
prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu
modificările și completările ulterioare

Pagina 1 of 1