Sunteți pe pagina 1din 2

Antet Organizație Gazdă

Fișă autoevaluare competențe


Voluntar
Data evaluării
Contract nr. / data
Perioada în care s-a
desfășurat stagiul
Total timp luni săpt ore
Locația/locații
Coordonatorul
activității/voluntarului

Autoevaluare formare-dezvoltare competențe cheie


Detaliere din anexa cu descrierile Confirmare
competentelor coordonator
1. de comunicare

Competențe specifice domeniului activității de voluntariat


xxxxxxx

Observații, recomandări din partea coordonatorului de activitate/voluntari


Antet Organizație Gazdă

Evaluarea s-a realizat pe marginea portofoliului DA NU


voluntarului
Daca nu, atunci…
Portofoliul cuprinde:

DECIZIA PRIVIND ACORDAREA SE ACORDĂ NU SE ACORDĂ


CERTIFICATULUI:

Data,
____________________

Semnătura voluntarului,

______________________________

Semnătura coordonatorului de activitate/voluntari,

______________________________