Sunteți pe pagina 1din 4

Sapt15,16,28,31, sunt săptămâni în care clasa efectuează stagiu de IP comasată

Profilul: Economic Director


Domeniul de pregătire de bază: Servicii
Modulul: Realizarea activității de birou
Nr de ore/an: 84ore/an
Nr. ore /săptămână: 3ore din care: T: 1 LT:2 IP: -
Clasa: a XII-a
Profesor: ec. Tanasescu Georgeta Avizat,
Plan de învățământ și programa aprobata prin OMENCS: Şef catedră
3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

URÎ 14:Realizarea activității de birou


Nr. Rezultate ale învățării(codificate Nr. ore Săptămâna
conform SPP) Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) (9) 10 (11)
Recapitulare: 2 S1
14.1.1 14.2.1 14.3.1
1 14.2.2 14.3.2 Elemente definitorii ale comunicării la locul S1
de muncă 1
- Analiza elementelor definitorii ale 1 S2,
comunicării la locul de muncă și cu publicul 1 S2,
-Identificarea colaboratorilor cu care 1
organizația are relații de afaceri 1 S3
- Aplicaţii practice

Sapt15,16,28,31, sunt săptămâni în care clasa efectuează stagiu de IP comasată


Problemele cotidiene din organizație 1 S3
14.1.2 14.3.3 Activitatea cotidiană din organizație: 1 1
2 14.2.3 -rezolvarea problemelor zilnice 1 2 S4
Corespondență scrisă
Convorbiri telefonice
Curierat

14.1.3 14.2.4 Descrierea utilitarelor personale


3 14.3.3 -Organizarea, utilizarea, reînoirea unor utilitare 1
personale(aparatură modernă de birou- 1 2 S5 S5
calculatorul, mașina de multiplicat, fax, 2 S6 S6
aparatura de înregistrare-clasare, interfonul). 2 S7 S7
-Utilizarea unei agende electronice:
Consultare
Completare
Modificare

Prezentarea condițiilor favorabile dialogului


4 cu publicului 1
14.2.5 14.3.4 2 S8 S8
14.1.4 14.2.6 Condițiile favorabile dialogului cu publicului și
a derulării discuțiilor în vederea soluționării
problemei. 2 S9 S9,
1
Derularea discuțiilor în vederea soluționării
problemei:
-precizarea problemei în discuție. 1
-scopul ce trebuie atins. 2 S10
-încurajarea interlocutorului.
-evitarea contrazicerilor. 2 S11
-atmosferă calmă, politicoasă,stăpânire de sine
pentru orice moment, obiectivitate, răspunsuri 1
clare stagiu
Sapt15,16,28,31, sunt săptămâni în care clasa efectuează și precise, eliminarea neînțelegerilor,
de IP comasată
Intocmit,
Prof.ec. Tanasescu Georgeta

Sapt15,16,28,31, sunt săptămâni în care clasa efectuează stagiu de IP comasată

S-ar putea să vă placă și