Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GRUP ŞCOLAR ,, C.

BRĂTESCU,, ISACCEA

PROIECT DIDACTIC

DATA: 26.05.2010
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: prof. MIRONOV DĂNUŢ
OBIECTUL: MUZICĂ-activitate de parteneriat la nivelul ariei curriculare ARTE,
inv. Primar- gimnazial
SUBIECTUL: “Pe aripile muzicii” – concurs
TIPUL.: de evaluare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare: MELODIA

a) Competente specifice (din programa):

Să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi
dicţii corecte
Să cânte la unison şi în aranjamente armonico-polifonice
Să identifice în cântecele audiate specificul relaţiei dintre conţinutul de idei şi caracterul melodiei
Să cânte vocal, cu acompaniament instrumental realizat de către cadrul didactic
Să acompanieze cântecele ritmic şi metric
Să îşi exprime argumentat preferinţa pentru anumite cântece, pentru un anumit gen de muzică

b) Obiective operaţionale:

O1 – să recunoască semnele grafice corespunzătoare valorilor de pătrime, optime, doime, pauză de pătrime
O2 – să tacteze şi să cunoască notaţia măsurii de 2/4
O3 – să recunoască semnele grafice corespunzătoare notelor SOL, MI, LA, a cheii sol
O4 – să sesizeze durata sunetelor dintr-un exerciţiu ritmic şi ritmico-melodic
O5 – să recunoască unele instrumente muzicale: pian, vioară, trompetă, tobă
O6 – să interpreteze un cântec din repertoriul copiilor, cu negativ, cu acompaniament de
pseudoinstrumente muzicale
O7 – să compună un fragment melodic pe versuri date

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, lectura explicativă,
brainstorming-ul, activitatea pe grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii, reţeaua de discuţii,
jocul didactic- concurs
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport sub formă de proiecţie,
CD-uri, videoproiector, ecusoane, postere, mesaje.
specifice disciplinei : -manual cls. III-a, Ed. ARAMIS , autori-Sofica Matei

c) bibliografice:

metodice: Managementul activităţii didactice. Eficienţă şi calitate, autor


Mariana Dragomir;
Modulele de formare in proiectul „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat”

d) temporale: 45 minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace didactice (metode,
timp organizare procedee instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺ Organizez clasa pe trei grupe Cântecul “Draga
reprezentând cele trei echipe din concurs: 5min frontală Conversaţia mea copilărie” – cu
albinuţe, furnicuţe, mămăruţe explicaţia negativ
Intonarea unui cântec pentru pregătirea Cântec după auz,
atmosferei de lucru învăţat în lecţii
anterioare
2. Anunţarea O.O6 ☺ Prezentarea concursului, a Planşă- criterii de Observarea
obiectivelor regulamentului, a itemilor de evaluare şi frontală evaluare sistematică
a descriptorilor de performanţă Expunerea jetoane
5min explicaţia
3. Dirijarea invatarii ☺Probele concursului: Jetoanele cu
a)Prezentarea 1)Citirea ritmică a unui jeton cu exerciţii formule ritmice Evaluare orală
conţinutului ce ritmice de către cele 3 echipe 7min munca în echipe
urmează a fi predat, Punctaj: 2p pt citire corectă, Citirea ritmică
recapitulat, sistematizat 1p pentru citire cu erori corectate de
şi evaluat aceeaşi echipă care a greşit,
b) prelegere O.O1 0p dacă greşelile nu pot fi corectate de
interactiva echipa în caută
organizarea pentru 2) Dicteu ritmico-melodic. Voi dicta pe Foaie cu portativ, Evaluare
activitatea de grup rând câte o masură de 2 timpi, tactând-o (Anexa 2) scrisă
în acelaşi timp. La sfarşitul probei voi instrumente de
prezenta exerciţiul corect scris (marker)
Punctaj: 2p pt scriere corectă, Dicteu
1p pentru scriere cu 1-2 erori Muncă Exerciţiu cu Probă practică
0p dacă erorile sunt multiple independentă stereotip
3)Recunoaşterea instrumentelor. dinamic
Mimarea interpretării unui cântec la Jetoane cu
instrumentul dat, numirea instrumentului. instrumente şi
Fiecare jeton va avea ataşat un plic cu instrumentişti
jetonul cu instrumentitul corespunzător şi (Anexa 1)
cu denumirea instrumentului Activitate Observarea
Punctaj: 2p pt mimare şi numire corectă, frontală sistematică
1p pentru mimare sau numire cu erori,
0p pentru mimare şi numire cu erori Jocul didactic
4)Interpretarea unui cântec cu
acompaniament de pseudoinstrumente. Pseudoinstrumente
Voi pregăti biletele cu titlurile cântecelor sau jucării Probă practică
din repertoriul clasei muzicale
Punctaj: 2p pt interpretare şi Activitate pe Bilete cu titlurile
acompaniere corectă, grupe, Conversaţia cântecelor
1p pentru interpretarea sau acompaniere individuală, dirijată (Anexa 2)
corectă
0p dacă interpretarea şi acompanierea
sunt incorecte
5)Creaţie. Improvizaţie ritmico-melodică
pe versuri date din poezii studiate de Evaluare
elevi. Voi pune la dispoziţia elevilor 3 fişe formativă
cu câte 2 versuri Fişe cu câte două
Punctaj: 2p pt creaţie şi interpretare versuri din poezii
corectă, cunoscute de elevi
1p pentru creaţie şi interpretare cu (Anexa 2)
ajutorul meu
0p pentru creaţie şi interpretare care nu
respectă piciorul metric al versurilor
4) Feedback prin O.O8 ☺Elevii vor realiza o scară corectă a
raportarea la notelor muzicale, ordonând crescător şi Frontală Conversaţia Jetoane Observarea
obiectivele propuse descrescător , folosind jetoane( gama DO individuală exercitiul Markere sistematică
iniţial, cu solicitarea în urcare şi coborâre) Metoda filpchart
elevilor Vor realiza corespondenţa sunet/notă ,,ciorchinele,,
muziclă şi simbol ,,Florile Gamei,,

5) Obtinerea Elevii primesc o fişă de evaluare pe care


performantelor o vor rezolva individual
Vor interpreta la flaut ,,Imnul Europei,,- Interpretarea Interpretarea Evaluarea
cântec învăţăt în cadrul proiectului Instrumente formativă
,,Cântec, joc şi voie bună,, iniţiat şi Frontală Cântarea vocală muzicale
finalizat în colaborare cu înv. Găteje Pe grupe
Stratia,
Se va repeta sceneta muzicală ,,Capra cu
trei iezi,,
6)Asigurarea O.O Validarea rezultatelor prin calcularea
retenţiei şi transferul punctajului obtinut de fiecare echipă Frontală Conversaţia diplome Evaluarea
de cunoştinţe Înmânarea diplomelor individuală sumativă
Voi face sugestii pentru corectarea să
completarea lacunelor descoperite pe
parcursul evaluării
7) Încheierea lecţiei Voi face sugestii pentru corectarea
să completarea lacunelor descoperite pe Frontală conversaţia
parcursul evaluării individuală
Anexa 1
Anexa 2
Dicteu

Titlurile cântecelor:
1. O vioară mică
2. În clasă
3. Luna mai
4. Cuvântul “mama”
5. Şcolarul
6. Imnul şcolii
ANEXA 3
Grupa 1
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Câte sunete se află pe scara muzicală?

2. Care sunt sunetele aflate pe scara muzicală?


Grupa 2
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. În ce ordine sunt aşezate sunetele muzicale pe scară?

2. Cum se numeşte grupul de opt sunete muzicale aşezate în ordinea înălţimii lor?
Grupa 3
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Cum se numeşte nota care durează o jumătate de timp?

2. Cum se numeşte nota care durează un timp?


3. Cum se numeşte nota care durează doi timpi?

Anexa 4

FIŞĂ DE EVALUARE
1.Completaţi spaţiile punctate cu termenii potriviţi:
Un şir de .......................sunete aşezate în ordinea înălţimii lor se numeşte..........................
.....................................sunet al gamei dă denumirea ei.
Sunetele gamei Do sunt: ...........................................................................................
2. Scrie pe portativ notele care lipsesc din Gama Do:

3. Scrie în dreptul fiecărui cerculeţ denumirea notei corespunzătoare:

S-ar putea să vă placă și