Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT

despre lucrările de laborator


la Mecanică realizate în MATLAB
Varianta 1

A îndeplinit st.gr.TI-173 Victoria Popescu

A controlat Sanduleac Ion

Nr. lucrării de Data Rezultatul Semnătura


laborator verificării aprecierii profesorului

Lucrarea nr.1

Lucrarea nr.2

Lucrarea nr.3

Lucrarea nr.4

Lucrarea nr.5

Lucrarea nr.6

Lucrarea nr.7

Chişinău 2017
Exerciţiul 1:
Descrieţi functiile grafice de bază grafice pentru a vizualiza funcţiile de
două variabile:

1. functiile grafice de bază grafice pentru a vizualiza funcţiile de


două variabile:
clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stânga a ecranului gol

home - întoarce cursorul în colţul de sus din stânga a ferestrei

echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail (fişier-


scenariu)

echo <file_name> off – închide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail

echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere pe ecran la opus

echo on all – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

echo off all – închide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la vizionarea m-fişierelor
mari)

more off - închide regimul de scoatere pe ecran pe pagini

Exerciţiul 2:
Se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valoriile expresiilor când x = -1.75*10-3
şi y = 3.1π.De calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de optimizat (după
posibilitate) folosind variabilele intermediare.De prezentat rezultatul în diferite formate
şi de studiat informaţia despre variabile cu ajutorul comenzii whos.
17

>> x=-1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>>
A1=((x+log(abs(cos(y))))/(x+abs(cot(y))))^2.5+sqrt((x+abs(cot(y)))^3/(x+log(abs(cos(y
)))))

A1 = 0.0000 +23.6728i

>> H2= asin( ( (x*x+cos(y)*cos(y)) /(sqrt(abs(x-log(y)) ) )^1.3) )+sqrt(abs(x-log(y)))

H2 = 2.0675

Rezolvarea expresiilor folosind variabilele intermediare:

>> x=-1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>> a= x+log(abs(cos(y)));
>> b= x+abs(cot(y));
>> A1=(a/b)^2.5+sqrt((b^3)/a)

A1 = 0.0000 +23.6728i

>> x=-1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>> c=(x*x+cos(y)*cos(y));
>> d= sqrt(abs(x-log(y)));
>> H2=asin((c/d)^1.3)+d
H2 = 2.0675
Afişarea rezultatelor în diferite formate:

>> format short; A1,H2

A1 = 0.0000 +23.6728i

H2 = 2.0675

>> format long;A1,H2

A1 = 0.000000000000000 +23.672790494678839i

H2 = 2.067496185851198

>> format short e; A1,H2

A1 = 0.0000e+00 + 2.3673e+01i

H2 = 2.0675e+00

>> format long e; A1,H2

A1 = 0.000000000000000e+00 + 2.367279049467884e+01i

H2 = 2428/841

>> format long g; A1,H2

A1 = 23566/37

H2 = 2.067496185851198e+00

>> format short g; A1,H2

A1 = 0 + 23.673i
H2 = 2.0675

>> format bank; A1,H2

A1 = 0.00

H2 = 2.07

>> format rat; A1,H2

A1 = 0 + 6439/272i

H2 = 1164/563
Studierea informaţiei despre variabile şi rezultate cu ajutorul comenzii whos:

>> whos H1 H2
Name Size Bytes Class Attributes

H1 1x1 8 double

H2 1x1 8 double

Exerciţiul 3:
De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N puncte la intervale egale unul de
altul. Optimizaţi programul folosind variabilele intermediare.
Este dată condiţia :

17 [1,3] N=8

>> a=1;
>> b=3;
>> N=7;
>> h=(b-a)/(N-1);
>> x=a:h:b;
>> y=(x.^2).*sin(x).*(log(abs(x))+4)
y = 3.3659 7.4086 12.4725 17.0699 19.0828 16.1962 6.4756

Folosind variabilele intermediare:

>> v=x.^2;
>> u=sin(x);
>> t= log(abs(x))+4;
>> y=v.*u.*t
y = 3.3659 7.4086 12.4725 17.0699 19.0828 16.1962 6.4756
Concluzie:

În cadrul acestei lucrări de laborator am făcut cunoștință cu programul Matlab. Am


operat cu comenzile de bază în regimul de comandă al programului şi am operat cu nişte
funcţii care ne-au dat posibilitatea de a căpăta o anumită experienţă de lucru cu acest
program.

S-ar putea să vă placă și