Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea nr.

7
Exerciţiul 1:

De calculat numeric integralele definite ordinare:

17

>> q = quad('((x.^(3/2)+1).*x.^(7/3))', 1.2, 3) >> w=quad('( (u.^3+u.^(1/3))./(u.^(3/4) +2))',


0.5, 2)
q=
w=
52.4958

1.6716

Exerciţiul 2:

De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:

17
>> result = dblquad(@integr1,0.2,1,2,1,2)

w=

-0.0530

Exerciţiul 3:

De rezolvat numeric ecuaţia diferenţială a mişcării punctului material şi de construit graficul respectiv
pentru intervalul de timp (în secunde) [0, 30]. De selectat amplitudinea forţei perturbatoare şi intervalul
de timp t astfel, ca să obţineţi doar graficul pentru timpul de tranziţie 𝑡𝑡𝑡:

17 7 2.4

>> [t,y] = ode45(@mic,[0 30],[7; 2.4]); >> [t,y] = ode45(@micc,[0 5],[7; 2.4]);

plot(t,y(:,1),'-'); plot(t,y(:,1),'-');

title('Solutia la Varianta 3'); title('Solutia la Varianta 3');

xlabel('Timp t'); xlabel('Timp t');

ylabel('Solutia la y_1'); ylabel('Solutia la y_1');


grid on; grid on;
Concluzie:
In cadrul lucrarii de laborator nr. 7, am studiat oscilatiile fortate ale unui corp in prezenta
fortei de rezistenta. Astfel am exersat aplicarea integralei numerice, care este una din cele mai
importante aplicatii ale pachetului MATLAB. Pentru determinarea integralei unei experseii am
utilizat functia quad (metoda lui Simpson).

Totodata am studiat si calculul integralei definite duble pentru care am apelat la functionfile.

Astfel, lucrarea de laborator nr7, a completat competentele obtinute pana acum - de rezolvare a
calculelor complicate prin intermediul pachetului MATLAB.

S-ar putea să vă placă și