Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
La obiectivul Limbaj de programare

Tema: Prelucrarea şirurilor caracteriale în C

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 7

A efectuat: Popescu Victoria


Lector asistent: Lisnic Inga

Chisinau 2017
Varianta 17

Pentru propoziţia dată să se calculeze frecvenţa repetării fiecărui cuvânt. Să se


afişeze şirurile obţinute şi numărul de operaţii efectuate.

Rezolvare:

1. Alcatuim algoritmul
2. Alcatuim programul

1. void main()
2. {
3. int count = 0, c = 0, i, j = 0, k, space = 0;
4. char str[100], p[50][100], str1[20], ptr1[50][100];
5. char *ptr;
6.
7. printf("Enter the string\n");
8. scanf(" %[^\n]s", str);
9. printf("string length is %d\n", strlen(str));
10. for (i = 0;i<strlen(str);i++)
11. {
12. if ((str[i] == ' ')||(str[i] == ', ')||(str[i] == '.'))
13. {
14. space++;
15. }
16. }
17. for (i = 0, j = 0, k = 0;j < strlen(str);j++)
18. {
19. if ((str[j] == ' ')||(str[j] == 44)||(str[j] == 46))
20. {
21. p[i][k] = '\0';
22. i++;
23. k = 0;
24. }
25. else
26. p[i][k++] = str[j];
27. }
28. k = 0;
29. for (i = 0;i <= space;i++)
30. {
31. for (j = 0;j <= space;j++)
32. {
33. if (i == j)
34. {
35. strcpy(ptr1[k], p[i]);
36. k++;
37. count++;
38. break;
39. }
40. else
41. {
42. if (strcmp(ptr1[j], p[i]) != 0)
43. continue;
44. else
45. break;
46. }
47. }
48. }
49. for (i = 0;i < count;i++)
50. {
51. for (j = 0;j <= space;j++)
52. {
53. if (strcmp(ptr1[i], p[j]) == 0)
54. c++;
55. }
56. printf("%s -> %d times\n", ptr1[i], c);
57. c = 0;
58. }
59. }
3. Afisam rezultatul

4. Concluzie

In urma lucrarii de laborator am facut cunostinta sirueile de caractere in c . Am


insuşit procedeele de utilizare efectivă a funcţiilor predefinite referitoare la şiruri
caracteriale.
Am analiza specificului de algoritmizare şi progamare a fragmentelor de texte prin
comparaţia soluţiilor stereotipe şi celor eficiente de introducere, afişare şi diverse
manipulări asupra textelor: parcurgeri, căutări, schimbări şi rearanjări.

S-ar putea să vă placă și