Sunteți pe pagina 1din 23

CAZAN DE PERETE COMBINAT

PROTHERM PANTHER 24 KTV (KOV)

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE


7218
PANTHER PROTHERM 24 KTV/KOV

Numărul de serie al cazanului este înscris pe eticheta fixată pe cutia electrică ce conţine panoul
de comandă – cutia este accesibilă când panoul frontal al cazanului este îndepărtat.
“Instrucţiunile de utilizare” descriu funcţiile principale ale cazanului şi folosirea lui în condiţii
de siguranţă.

I. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1.1. Introducere
1.2. Comandă şi semnalizare
1.3. Pornirea şi oprirea cazanului
1.4. Condiţii de garanţie

II. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

2.1. Introducere
2.2. Dimensiuni de bază şi de legătură
2.3. Parametri tehnici
2.4. Gaze de ardere şi trasee de aer
2.5. Partea electrică
2.6. Defecţiuni

Notă: Furnitura cazanului


Cazanele PROTHERM 24 KTV(KOV) 15 Panther sunt livrate complet şi funcţional testate. În
cazul cazanelor cu evacuare forţată a gazelor de ardere chitul de evacuare este inclus în furnitură.

Documentaţia cuprinde:
- instrucţiuni pentru utilizare;
- certificat de garanţie;
- livretul aparatului
- aviz ISCIR.

La cerere specială se livrează un termostat de cameră sau un senzor de exterior pentru reglarea
izotermă.

3
I. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1.1. INTRODUCERE

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietar al cazanului PROTHERM pentru gaz natural sau LPG. Cazanele 24
KTV 15 cu tiraj forţat şi 24 KOV 15 cu tiraj natural sunt proiectate pentru încălzirea agentului termic
(AT) din sistemele de încălzire centrală din apartamente, case familiale, ateliere, birouri etc. precum şi
a apei calde menajere (ACM).
Noi credem că aceste cazane vor asigura deplina dvs. satisfacţie dar anumite cerinţe minime
trebuie îndeplinite însă în acest sens.
Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni.

Vă rugăm, reţineţi următoarele reguli:

• Cazanul şi toate accesoriile sale trebuie instalate şi folosite în concordanţă cu documentaţia de


proiectare, legile în vigoare, reglementările tehnice şi instrucţiunile producătorului.
• Cazanul poate fi instalat numai în cadrul pentru care este proiectat.
• Numai centre de service autorizate de producător au permisiunea să pună în funcţiune cazanul
după instalarea lui.
• În caz de defecţiuni, sunaţi un centru autorizat de producător. Intervenţiile incompetente pot dăuna
cazanului şi/sau accesoriilor sale.
• Angajatul centrului de service care pune în funcţiune cazanul după instalarea lui trebuie să
informeze beneficiarul despre cazan, părţile sale componente şi funcţionare.
• Verificaţi dacă furnitura este completă.
• Verificaţi pentru a fi siguri dacă cazanul livrat corespunde folosinţei aşteptate.
• Dacă simţiţi nesiguranţă în legătură funcţionarea cazanului, căutaţi şi studiaţi toate informaţiile
relevante din aceste instrucţiuni şi urmaţi procedura recomandată.
• Nu înlăturaţi sau stricaţi etichetele sau însemnele de pe cazan.
• Când ciclul de viaţă al cazanului sau a părţilor sale componente a expirat, ele trebuie dispuse într-
un mod care trebuie să ţină seama de protecţia mediului înconjurător.

În practică pot apare situaţii în care beneficiarii trebuie să ia următoarele precauţii necesare:
• Împiedicarea pornirii cazanului (şi accidentale) când se inspectează coşul de fum, tubulatura
pentru gaze arse, ţevile de apă şi gaz – alimentarea electrică a cazanului trebuie oprită (prin
scoaterea fişei cazanului din priză) pe lângă acţionarea butonului pornit-oprit al cazanului.
• Oprirea cazanului ori de câte ori apar vapori inflamabili sau explozivi (chiar şi temporar) – cum ar
fi vapori de la adezivii pentru pardoseli, vopsele când se finisează suprafeţele, scurgeri de gaz etc.
• Dacă este necesar să se golească apă din sistemul de încălzire ea nu trebuie să fie periculos de
fierbinte.
• Dacă au existat scăpări de apă din schimbătorul cazanului sau dacă schimbătorul de căldură este
îngheţat, următoarea punere în funcţiune a cazanului se poate face numai după se s-au îndeplinit
condiţiile normale de funcţionare.
• Dacă există (fie confirmată sau suspectată) o scăpare de gaz sau o oprire în alimentarea cu gaz,
opriţi cazanul, închideţi alimentarea cu gaz şi chemaţi lucrătorii de la gaz sau un centru specializat
de service.

Siguranţa vieţii şi a proprietăţii:


• Cazanele ca produse sunt verificate pentru conformitate cu următoarele documente: CSN EN 297,
CSN 070240, CSN EN 437, CSN EN 625, EN 50 165, CSN EN 60 335-1:1997, Codul Comercial
(Act no. 513/191 Coll.), act. No. 634/1992 Coll. şi Decretul MZ CSR no. 13/1977 Coll.
4
• Cazanul (împreună cu accesoriile sale) sunt în concordanţă cu tipul aprobat de Institutul de Testare
şi Inginerie Mecanică, laboratorul pentru echipament termic şi ecologic ca organizaţie de testare
sub Ref. No. AO 202; laboratorul a verificat cazanul şi a emis decizia că produsul este în
concordanţă cu cerinţele tehnice stipulate de Ac. No. 22/1997 Coll, în special Decretul Guvernului
No. 177/1997 Coll şi cerinţele menţionate de standardele tehnice de mai sus pentru aparatele pe
combustibil gazos din Republica Cehă.
• Pentru funcţionarea cazanului şi folosirea lui în scopul propus trebuie îndeplinite şi alte condiţii.
Cele mai importante dintre aceste cerinţe (care nu pot fi neglijate) se regăsesc în următoarele
documente:
- proiectare: CSN 060310, CSN 060830 (şi de asemenea CSN 734201 pentru modelul KOV)
- protecţia la foc: CSN 061008
- instalare şi montaj (şi posibile reparaţii): CSN 38 6441 sau CSN 386460, CSN 734210,
Decretul no. 48/1982 Coll. şi reglementările de protecţie a sănătăţii la locul de muncă.
- funcţionare şi urmărire în funcţionare: CSN 38 6405
• În afară de cerinţele menţionate în documentele citate mai înainte, aceste instrucţiuni de utilizare şi
documentaţia cazanului furnizate de producător trebuie urmate. În timpul utilizării, copiii,
persoanele iresponsabile nu au permisiunea să utilizeze cazanul.

Abrevieri folosite: AT – agent termic pentru încălzire


ACM – apă caldă menajeră

1.2. COMANDĂ ŞI SEMNALIZARE

Panoul de comandă (fig. 1) este situat la partea de jos a panoului frontal al cazanului. Butonul
principal ON/OFF (1) este situat la partea de jos a cazanului, sub panoul de comandă.
Informaţiile de pe afişaj
• Temperatura AT (°C) – indicatorul (3) este în funcţiune
• Temperatura ACM (°C) – indicatorul (3) este aprins – afişat numai când există consum de ACM.
• Valoarea presiunii AT (bar) – indicatorul (2) este aprins; este afişat pentru 25 secunde după
apăsarea butonului Bar/Mod.
• Semnalizarea modului KONFORT – indicatorul (8) este aprins.
• Coduri defecţiune – în forma “F” + un număr de la 0 la 5.

F0 – pierderea presiunii în sistemul de încălzire


F1 – lipsă flacără
F2 – o defecţiune a senzorului de AT
F3 – cazanul este supraîncălzit
F4 – o defecţiune a senzorului de ACM
F5 – o defecţiune a senzorului de temperatură exterioară.

Fig. 1. Panoul de comandă

5
1. Întrerupătorul principal
2. Indicatorul BAR
- în modul de semnalizare a presiunii AT: lumina este aprinsă
- dacă presiunea scade la aproximativ 1 bar, indicatorul luminează cu intermitenţă (flash).
3. Indicatorul AT
- în modul de afişare temperatură AT: lumina este aprinsă
- în modul de fixare a temperaturii AT: lumina arde cu intermitenţă (flash)
4. Afişaj
5. Indicatorul ACM
- în modul de afişare temperatură ACM: lumina este aprinsă
- în modul de fixare a temperaturii ACM: lumina arde cu intermitenţă (flash)
6. Butonul RESET
- resetează cazanul după defectul “LIPSĂ FLACĂRĂ” (defect F1 pe diplay)
7. Butonul “săgeată în sus”
- creşte valoarea fixată
- activează/dezactivează funcţia “KONFORT”
8. Indicatorul “KONFORT”
- când funcţia “KONFORT” este activă , indicatorul este aprins.
9. Butonul “săgeată în jos”
- scade valoarea fixată.
10. Butonul Bar/MODE
- afişează valoarea presiunii şi comută între modurile fixate.

Fixarea parametrilor (modului de funcţionare):


Un mod de fixare este selectat prin apăsarea butonului Bar/MODE. Temperatura AT este
afişată în starea de bază. Apăsând butonul pentru un timp scurt vor apărea următoarele moduri, în
această ordine:

- Presiunea apei în sistem


La prima apăsare a butonului Bar/MODE. Valoarea presiunii (în bari) este afişată, iar
indicatorul (2) este activ. Dacă presiunea scade la 1,0 bar, indicatorul (2) începe să lumineze
intermitent (indiferent de citirea de pe display). Dacă valoarea scade în continuare, cazanul se opreşte
şi codul defect “F0” este afişat.

- Temperatura ACM
Apăsaţi butonul Bar/MODE din nou. Valoarea temperaturii ACM (în °C) este afişată,
indicatorul (3) luminează intermitent. Valoarea temperaturii se modifică de la butoanele (9) şi (7), la
valorile disponibile: 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58 şi 60 °C. Încălzirea apei calde menajere (ACM) este
oprită prin fixarea (--). Valoarea este stocată în memorie apăsând butonul Bar/MODE şi activând
modul următor.

- Temperatura AT
Apăsaţi butonul Bar/MODE din nou. Valoarea temperaturii AT (în °C) este afişată, indicatorul
(3) luminează intermitent. Valoarea temperaturii se modifică de la butoanele 9 şi 7, la valorile
disponibile: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 şi 85 °C. Încălzirea este oprită prin fixarea (--), deci prin
selectarea modului de funcţionare “VARĂ”, cu încălzirea numai a ACM. Valoarea este fixată în
memorie prin apăsarea butonului Bar/MODE şi activând următorul mod.

- Modul izoterm (echitermic) – panta curbei


Apăsaţi butonul Bar/MODE. Codul “E” plus un număr între 1 şi 9 sau o linie sunt afişate.
Curba echitermică (izotermă) este selectată prin butoanele (8) şi (7) – cu cât este mai mare numărul
codului, cu atât mai mare este panta curbei, conform fig. 2.

6
Fig. 2. Curbele izoterme

Notă: dacă vrem să folosim reglarea izotermă, trebuie conectat un senzor exterior de temperatură şi
cazanul nu trebuie să fie în modul de funcţionare “VARĂ”. Dacă nu este conectat senzorul exterior,
codul defect F5 este afişat.
Valoarea este fixată în memorie prin apăsarea butonului Bar/MODE şi activând următorul
mod.

- Modul izoterm – schimbarea curbei corespondente


Apăsaţi butonul Bar/MODE. Codul “P” plus un număr între 1 şi 9 sau o linie, sunt afişate.
Schimbarea cerută sau “P-“ pentru “fără schimbare” este selectată prin butoanele (8) şi (7) după cum
urmează:
P- fără schimbare
P1 - 15 °C
P2 - 9 °C
P3 - 6 °C
P4 - 3 °C
P5 + 3 °C
P6 + 6 °C
P7 + 9 °C
P8 + 15 °C
P9 + 21 °C

Valorile cu semnul minus (cum ar fi – 15 °C) se scad din valoarea temperaturii AT (valorile cu semnul
plus se adaugă temperaturii AT) determinate de curba izotermă în funcţie de temperatura exterioară.

Exemplu:
- alegeţi panta curbei E6 şi temperatura exterioară –10 °C, pentru care temperatura AT
determinată de curba izotermă E6 este 73 °C.
- dacă schimbarea P3 este selectată (adică cu - 6°C), temperatura ce rezultă pentru AT este
73 – 6 = 67 °C.

Valoarea este fixată în memorie apăsând butonul Bar/MODE şi activând următorul mod.

7
- Fixarea puterii termice a cazanului
Se face numai de către un tehnician de service. Această fixare a puterii modifică puterea
termică a cazanului în funcţie de sistemul respectiv de încălzire. Aceasta influenţează numai
temperatura AT, încălzirea ACM nu este afectată.

- Încălzirea AT într-un mod convenabil


Cazanul menţine în mod automat temperatura într-un circuit primar de preîncălzire. Funcţia
KONFORT furnizează apă fierbinte mai rapid decât cazanele standard. Funcţia KONFORT poate fi
activată în oricare din următoarele moduri:
- apăsând butonul (7), fixăm cazanul pe modul continuu KONFORT (şi indicatorul 8 este
aprins). Butonul (7) comută funcţia KONFORT activat/dezactivat.
- în modul fundamental (când cazanul nu încălzeşte), putem, dar nu în mod repetat (numai
pentru consumul următor) să activăm modul KONFORT deschizând şi închizând un
robinet de apă caldă pentru un scurt moment (între 2 şi 5 secunde).
Fixarea continuă este funcţională numai în modul “VARĂ” (când circuitul de încălzire este
închis) sau când cazanul este oprit de termostatul de cameră.

- Cazane cu un circuit de re-circulaţie


Cazanul poate fi conectat la un circuit de re-circulaţie. Apa caldă este imediat disponibilă când
se deschide robinetul.
Lungimea maximă a circuitului de re-circulaţie (1/2”) este 40 m, circuitul trebuie izolat;
temperatura apei din circuit este între 40-45 °C; debitul în circuit trebuie să fie de cel puţin 1,5
litri/minut, iar temperatura este între 40 şi 45 °C; pompa trebuie să fie echipată cu un ceas întrerupător.
Pentru legăturile electrice vezi diagrama conform fig. 3

- Protecţia cazanului – butonul RESET


Dacă cazanul a fost oprit de elementele de siguranţă – lipsă flacără, termostatul de urgenţă pe
apă caldă, termostatul de urgenţă pe partea de gaze pentru modelul 24 KOV, codul defect F1 este
afişat. Condiţiile lipsă flacără pot fi resetate prin butonul RESET.
Dacă defectul persistă sau butonul RESET nu va reporni cazanul (acest lucru se întâmplă când
termostatul de siguranţă apă caldă sau gaze arse a decuplat cazanul), chemaţi un centru de service.
Cazanul nu trebuie să funcţioneze cu elementele de siguranţă (pe partea de apă caldă şi
gaze arse) defecte sau înlocuite cu altele diferite de cele specificate de producător.
Centrul de service trebuie de asemenea chemat dacă oricare din codurile defecte (F0 sau F2
până la F5) este afişat pe display.

Fig. 3. Circuit de recirculaţie

8
- Fixarea temperaturii AT şi ACM de către producător
Dacă reglajele nu sunt corespunzătoare ele pot fi întotdeauna resetate la valorile fixate de
producător (ACM = 50 °C, AT = 80 °C) după cum urmează:
- opriţi cazanul de la întrerupătorul principal;
- apăsaţi butonul (6), ţineţi-l apăsat, şi în acelaşi timp fixaţi întrerupătorul principal pe
poziţia “pornit”.

- Caracteristici de protecţie ale cazanului:


ƒ protecţia la îngheţ a sistemului: pompa cazanului este pornită dacă temperatura AT coboară
sub 10 °C. Cazanul este întotdeauna pornit dacă temperatura AT scade sub 8 °C.
ƒ protecţia la îngheţ a schimbătorului de ACM dacă funcţionarea pe ACM este oprită.
ƒ funcţionarea cazanului este blocată dacă există ghiaţă în interior (mai exact, dacă
temperatura apei din interior scade sub 3 °C) şi cazanul nu poate fi repornit.
ƒ protecţia pompei: pompa este în mod automat pornită pentru un timp scurt dacă nu a fost
utilizată 24 de ore – deci aglomerarea sedimentelor de nămol în corpul pompei este
împiedicată.
ƒ protecţia la supraîncălzire: dacă temperatura AT este mai mare decât valoarea prefixată de
85 °C, pompa este întotdeauna pornită şi funcţionează în mod continuu.
ƒ dacă există o pierdere de presiune, indicatorul (2) avertizează prin luminarecu intermitenţă
(“flash”); dacă presiunea scade în continuare, cazanul este decuplat iar codul defect F0 este
afişat. Cazanul va reporni automat când presiunea creşte din nou.

Atenţie: funcţiile de protecţie sunt active numai dacă cazanul este alimentat electric, iar întrerupătorul
principal este pe poziţia I (pornit).
Dacă cazanul este deconectat de la sursa electrică pentru un timp îndelungat (în mod continuu pentru o
lună sau mai mult), el trebuie cu regularitate reconectat şi pornit (cel puţin o dată pe lună). Dacă
pompa este blocată, chemaţi întotdeauna un centru specializat de service. Reparaţiile la pompă cauzate
de impurităţile din sistemul de încălzire nu sunt acoperite de garanţia cazanului.

- Supapa de siguranţă
Cazanul este echipat cu o supapă de siguranţă. NU ATINGEŢI SUPAPA DE SIGURANŢĂ!
Dacă scapă puţină apă din supapă, opriţi cazanul, scoateţi fişa de alimentare din priză şi chemaţi un
centru specializat de service. Numai persoane calificate au permisiunea să umple cazanul cu apă sau
să descarce apă din cazan.
Dacă există o scăpare de presiune repetată, discutaţi defectul cu centrul dvs. de service.

1.3. PORNIREA ŞI OPRIREA CAZANULUI

Pregătirea pentru funcţionare şi pornirea cazanului pot fi făcute doar de un centru specializat
de service.
Înaintea punerii în funcţiune a cazanului, verificaţi următoarele lucruri:
- fişa de alimentare trebuie introdusă în priză;
- robinetul de alimentare cu gaz a cazanului trebuie să fie deschis;
- presiunea apei din sistemul de încălzire trebuie să fie între 1,2 şi 2 bar.
Cu aceste condiţii îndeplinite, cazanul este gata pentru pornire.

Pornirea cazanului
Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (“I”)

Oprirea cazanului
Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia oprit (“O”). Dacă cazanul urmează să fie oprit pentru
un timp mai îndelungat, închideţi şi robinetul de gaz.

9
Întreruperea şi revenirea alimentării electrice
Dacă se produce o întrerupere în alimentarea electrică, cazanul decuplează.
Când alimentarea electrică a revenit cazanul va porni fără nici o pierdere a parametrilor.
Dacă codul defect F1 este afişat pe display după revenirea alimentării electrice, urmaţi
instrucţiunile din capitolul Protecţia cazanului - butonul RESET.
Fără alimentarea electrică, cazanul este oprit prin supraîncălzire datorată nefuncţionării
pompei.

Fixarea modului “VARĂ” (numai ACM)


- porniţi cazanul
- selectaţi “ - -“ pentru temperatura AT cum e descris la capitolul “Control şi semnalizare” –
selectarea unui mod de fixare (temperatura AT);
- activaţi starea de bază a cazanului.

Fixarea modului “IARNĂ” (AT + ACM)


- porniţi cazanul;
- selectaţi temperatura AT în locul “- -“ cum e descris la capitoul “Control şi semnalizare” –
selectarea unui mod de fixare (temperatura AT);
- activaţi starea de bază a cazanului

Reglarea cazanului

a.) Funcţionarea fără termostat de cameră – controlul prin menţinerea temperaturii AT


Fixare:
- fixaţi “E -“ conform capitolului „Modul izoterm panta curbei”;
- fixaţi “P –“ conform capitolului “Modul izoterm schimbarea curbei paralele”;
- fixaţi valoarea temperaturii dorite în modul “temperatura AT”;
Dacă termostatul de cameră nu este conectat, în locul lui se foloseşte un şunt.

b.) Funcţionarea cu un termostat de cameră – controlul prin menţinerea temperaturii AT, cu


întreruperi în funcţionare în funcţie de temperatura camerei în care termostatul este instalat.
Radiatorul din această cameră nu trebuie să fie echipat cu robinet cu cap termostatic.
Fixare: la fel ca şi în cazul funcţionării fără termostat de cameră, dar şuntul este înlăturat şi înlocuit cu
legăturile de la termostatul de cameră.

c.) Funcţionarea cu reglare izotermică – temperatura AT este modificată în funcţie de temperatura


exterioară.
ATENŢIE: acest mod necesită instalarea unui senzor de temperatură exterioară. Acest senzor este
instalat pe peretele cel mai rece al casei (nord sau nord-vest) aproximativ la 2,5 sau 3 m deasupra
nivelului solului. Nu trebuie să existe factori care să influenţeze senzorul cum ar fi: ferestre deschise,
deschideri pentru ventilaţie sau radiaţie solară directă.
În ceea ce priveşte alegerea pantei curbei, în general, cu cât izolaţia termică a clădirii este mai
bună şi în consecinţă diferenţa de temperatură mai mare, cu atât numărul curbei este mai mic şi
viceversa.
Diagrama curbei este numai pentru a fi folosită la fixarea iniţială care trebuie modificată prin
observaţiile pe parcursul a mai multor zile a temperaturilor exterioare şi interioare.
Cea mai potrivită fixare este “E6”.
Când se face modificarea, deschideţi toţi robineţii de pe radiatoare la maxim; dacă există
robineţi cu cap termostatic pe radiatoare, ei trebuie reglaţi la temperatura maximă. Toate uşile şi
geamurile trebuie închise. Schimbaţi panta şi curba paralelă cu paşi mărunţi; după fiecare modificare
aşteptaţi aproape 2 ore pentru a evalua efectul modificării. Cele mai bune condiţii pentru fixarea
parametrilor este atunci când temperatura exterioară nu se modifică.
Ajustarea finală trebuie făcută când temperatura exterioară scade sub 0°C.

10
Procedura de fixare a parametrilor:
- fixaţi “E6” conform capitolului “Modul izotermic panta curbei”;
- fixaţi “P “ conform capitolului “Modul izotermic schimbarea curbei paralele”;
- verificaţi ca modul “VARĂ” să nu fie fixat (“- - “) în modul de temperatură AT – nu este
important ce valoare a temperaturii este fixată” (această fixare nu afectează modul
izotermic), dar “- -“ nu trebuie să fie fixat.
- activaţi starea de bază a cazanului.

După câteva zile (când clădirea este încălzită), modificaţi panta după necesitate:
- dacă temperatura interioară nu se modifică substanţial când temperatura exterioară se
modifică, alegerea curbei este corectă. Temperatura poate fi mărită sau micşorată prin
modificarea curbei paralele, conform “Control şi semnalizare – Modul izotermic –
schimbarea curbei paralele”.
- dacă temperatura din interiorul clădirii se modifică, şi anume este mai mare când
temperatura exterioară scade, selectaţi o valoare mai mică a pantei şi invers.

d.) Funcţionarea cu reglare izotermică şi un termostat de cameră (cu întrerupător în funcţie de timp)
– reglarea izotermică este combinată cu un control al temperaturii în funcţie de timp, în mod
obişnuit o scădere a temperaturii pe timp de noapte.

Procedura de fixare:
- fixaţi reglarea izotermică corespunzător punctului c.) de mai sus;
- conectaţi termostatul de cameră la cazan (scoateţi şuntul dintre contacte); valoarea înaltă a
temperaturii cerute (de “zi”) de pe termostat este fixată la o valoare cu aprox. 5°C mai
mare decât temperatura obţinută prin reglarea izotermică.
Temperatura scăzută (de “noapte”) este fixată la valoarea reală cerută (care trebuie să fie
întotdeauna cu 3 °C mai scăzută decât valoarea “înaltă”).

Exemplu
- valoarea temperaturii menţinută prin reglarea izotermică este 21°C.
- valoarea “înaltă” a termostatului de cameră este fixată la 26°C, valoarea “joasă” după
cerinţe (să zicem 16°C)

Întreţinere şi inspecţii
Verificările şi întreţinerea cazanului trebuie făcute cu regularitate, cel puţin o dată pe an. Astfel
de inspecţii nu sunt acoperite de garanţie. Cartea de service conţine o listă pentru astfel de
inspecţii.

Curăţire
Cazanul se poate curăţa cu o cârpă umedă şi apoi se poate şterge şi lustrui cu o cârpă uscată.
Nu utilizaţi niciodată materiale abrazive.

1.4. CONDIŢII DE GARANŢIE

Garanţia pentru cazanele 24 KTV (KOV) este asigurată la modul specificat în Certificatul de
Garanţie, Cartea de Service şi în Instrucţiunile pentru Utilizare şi Instalare (capitolele Introducere,
Instalarea cazanului).

11
II. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

2.1. INTRODUCERE PENTRU INSTALARE ŞI SERVICE

Un cazan Protherm poate fi pus în funţiune numai de un instalator autorizat în concordanţă cu


legile şi normativele în vigoare (CR2, F6).
O reţea de service a producătorului asigură instalare, întreţinere şi reparaţii.
Cazanul este proiectat să funcţioneze într-un cadru normal, categoria AA5/AB5 în concordanţă
cu standardele CSN 33 2000-3 şi CSN 33 200-5-51 (temperaturi între +5 şi +40 °C, umiditate până la
85%, în funcţie de temperatură).
Cazanul poate fi instalat în camere de locuit şi sociale în ceea ce priveşte nivelul zgomotului
(în conformitate cu MZ Decretul no. 13/1977 Coll.)
Apa din circuitul de încălzire trebuie să fie în conformitate cu standardul CSN 077401 (nu
trebuie să fie acidă, pH > 7, duritatea cât de mică posibil).
Utilizarea amestecurilor anti-îngheţ nu este recomandată datorită proprietăţilor
necorespunzătoare în funcţionarea cazanului. Aceste proprietăţi se referă la: reducerea transferului
termic, expansiunea ridicată a volumului la căldură, îmbătrânirea şi deteriorarea părţilor din cauciuc.
Chiar dacă nu au fost găsite alte soluţii pentru împiedicarea îngheţării sistemului, căderile parametrilor
în funcţionare şi/sau defectele cauzate de folosirea amestecurilor antiîngheţ nu vor fi acoperite de
garanţia cazanului.
Înaintea asamblării finale, conductele sistemului de încălzire trebuie suflate cu apă sub
presiune, de mai multe ori. Pentru circuite mai vechi (care au fost deja în utilizare) sensul curentului
de spălare trebuie să fie opus sensului de circulaţie a agentului termic.
Instalarea unui separator de nămol este recomandată pe ramura de retur a sistemului de
încălzire. Forma separatorului trebuie să facă posibilă înlăturarea cu regularitate a nămolului fără a fi
necesară golirea unor cantităţi mari de apă din sistemul de încălzire.
Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru; oricum, un singur filtru nu asigură o
protecţie suficientă. Atât filtrul cât şi separatorul trebuie cu regularitate verificate şi curăţate.
Standardele CSN 830616 pentru apă menajeră şi CSN 757111 pentru apa potabilă furnizează
cerinţe pentru calitatea apei: dacă suma concentraţiilor de calciu şi magneziu este mai mare de 1,8
mmol/litru, trebuie luate alte măsuri împotriva depunerilor de piatră (protecţie cu câmp magnetic sau
electrostatic).
Garanţia cazanului nu acoperă defectele mecanice cauzate de corpuri străine şi
impurităţi (ex. schimbător colmatat sau pompă blocată).
Temperatura de lucru a părţilor superioare ale cazanului (în special panoul superior şi
lateralele) poate fi cu până la 50°C mai mare decât temperatura ambiantă.
Următoarele distanţe de amplasament sunt prescrise (în termenii standardelor CSN 061008 şi
CSN 730823):
- 100 mm de la materialele ignifuge şi cu inflamabilitate moderată;
- 200 mm de la materialele inflamabile (cum ar fi panouri lemnoase, poliuretan, polistiren,
polietilenă, PVC expandat, fibre sintetice, celuloză, carton asfaltat, cauciuc etc.)
Spaţiul minim de manipulare din jurul cazanului trebuie să fie astfel încât o muncă uşoară şi în
siguranţă cu mâinile goale şi/sau cu scule să fie posibilă.
Pentru modelul 24 KTV, eliminarea gazelor de ardere şi aspiraţia aerului pentru combustie se
fac printr-un tub dublu concentric special, camera de ardere fiind etanşă.

Traseele acestor tuburi de evacuare şi aspiraţie pot fi adaptate fiecărei situaţii în parte. Traseul
tubulaturii trebuie astfel proiectat încât să facă posibilă eliminarea condensului din gazele de ardere.
Elemente speciale de eliminare a condensului pot fi folosite pentru acest scop. Dacă defectele sunt
cauzate de existenţa condensului, ele nu vor fi acoperite de garanţie. Datorită variaţiei condiţiilor
locale, elementele de tubulatură dublă nu sunt incluse în furnitura cazanului. Principiile pentru
completarea traseului sunt cuprinse în capitolul “Tubulaturi pentru aer şi gaze”.

12
Modelul 24 KOV este proiectat pentru eliminarea gazelor de ardere la un coş de fum cu un
tiraj constant. Cazanul este legat la coşul de fum printr-o tubulatură a cărei diametru corespunde
diametrului racordului de pe cazan. Nu este permisă introducerea de elemente de reducere a tirajului
(cum ar fi diferite schimbătoare pentru utilizarea căldurii reziduale) în tubulatura pentru gaze arse.
Tubulatura de evacuare a gazelor nu este inclusă în furnitura cazanului. Cazanul îşi ia aerul pentru
ardere din spaţiul din jurul lui. Trebuie să existe un volum suficient de aer pentru a asigura aerul
necesar combustiei; minim 0,8 m³ pe fiecare kW putere a cazanului. Dacă ventilarea directă este
imposibilă, volumul necesar este de 2 m³ pentru fiecare kW putere instalată.
Instalarea atât a cazanului cât şi a tubulaturii pentru gaze trebuie să fie în concordanţă cu
standardele CSN 061610, CSN 734201 şi CSN 734210. Cerinţele acestor standarde împiedică apariţia
efectelor adverse cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere, pătrunderea umidităţii în peretele
coşului de fum şi variaţii în tirajul coşului, lucruri care ar afecta funcţionarea cazanului într-un mod
nedorit.

Instalarea atât a cazanului cât şi a tubulaturii pentru gaze trebuie să fie în concordanţă cu
standardele şi normativele tehnice în vigoare (ex. I6, PT A1-2002, etc. )

13
2.2. DIMENSIUNI DE BAZĂ

Fig. 4. Dimensiunile de bază şi de legătură ale cazanelor Protherm Panther 24 KTV (KOV)
1.
2. Ieşire AT (filet exterior G3/4”) 5. Intrare AT (filet exterior G3/4”)
3. Ieşire ACM (filet exterior G1/2”) 6. Perete
4. Intrare gaz (filet exterior G3/4”) 7. Suport de fixare pe perete
5. Intrare apă rece (filet exterior G1/2”) 8. Carcasă (manta)

Fig. 5. Curba caracteristică a pompei


14
2.3. PARAMETRI TEHNICI – PANTHER PROTHERM 24 KTV

Categoria II 2H3P
Model B 11BS
Gaz G20 G31
Putere termică max. absorbită kW 25,5 21,3
Putere termică min. absorbită kW 11,4 10,9
Putere termică max. cedată kW 23 19,1
Putere termică min. cedată kW 9,3 8,9
Nivel zgomot (distanţă 1 m de cazan şi dB(A) Până la 55
înălţime de 1,5 m)
Debit masic – gaze de ardere g/s 14
Presiune gaz
Presiunea la arzător max./min. mbar 15,5/3 28,5/7,1
Presiunea de intrare mbar 18 30
Diametru diuză mm 1,07 0,68
Consum gaz
Debit maxim m³/h 2,7 1,66 kg/h
Debit minim m³/h 1,2 0,77 kg/h
Randament
Valoarea randamentului % 90 90
Încălzire
Domeniul de temperatură ºC 45-85
Vas de expansiune litri 5
Presiunea în vasul de expansiune bar 3
Presiunea maximă de lucru bar 3
Presiunea minimă de lucru bar 1,2
Temperatura maximă de lucru ºC 85
Cantitatea minimă de apă din sist. de încălzire litri 95
Apa caldă menajeră
Debit la ∆t = 30°C Litri/minut 10,8 10,8
Debit la ∆t = 35°C Litri/minut 9,1 9,1
Debit minim de apă Litri/minut 2,3
Presiunea maximă de intrare Bar 6
Presiunea minimă de intrare Bar 1
Domeniul de temperatură ºC 40-60
Date electrice
Tensiune/frecvenţă V/Hz 230/50
Curent A 0,6
Putere absorbită W 135
Clasa de protecţie electrică IP 44
Dimensiuni
Lăţime mm 410
Înălţime mm 740
Adâncime mm 320
Greutate kg 33
Legături
Tur/retur G ¾”
Intrare/ieşire apă rece/caldă menajeră G ½”
Gaz G ¾”
Evacuare gaze/intrare aer mm Diam. 60/100
Lungimea maximă a tubulaturii coaxiale m echivalenţi 9
15
Parametri tehnici – Panther Protherm 24 KOV

Categoria II 2H3P
Model B 11BS
Gaz G20 G31
Putere termică max. absorbită kW 25,5 21,3
Putere termică min. absorbită kW 11,4 10,9
Putere termică max. cedată kW 23 19,1
Putere termică min. cedată kW 9,3 8,9
Nivel zgomot (distanţă 1 m de cazan şi dB(A) Până la 55
înălţime de 1,5 m)
Debit masic – gaze de ardere g/s 14
Presiune gaz
Presiunea la arzător max./min. mbar 15,5/3 28,5/7,1
Presiunea de intrare mbar 18 30
Diametru diuză mm 1,07 0,68
Consum gaz
Debit maxim m³/h 2,7 1,66 kg/h
Debit minim m³/h 1,2 0,77 kg/h
Randament
Valoarea randamentului % 90 90
Încălzire
Domeniul de temperatură ºC 45-85
Vas de expansiune litri 5
Presiunea în vasul de expansiune bar 3
Presiunea maximă de lucru bar 3
Presiunea minimă de lucru bar 1,2
Temperatura maximă de lucru ºC 85
Cantitatea minimă de apă din sist. de încălzire litri 95
Apa caldă menajeră
Debit la ∆t = 30°C Litri/minut 10,8 10,8
Debit la ∆t = 35°C Litri/minut 9,1 9,1
Debit minim de apă Litri/minut 2,3
Presiunea maximă de intrare Bar 6
Presiunea minimă de intrare Bar 1
Domeniul de temperatură ºC 40-60
Date electrice
Tensiune/frecvenţă V/Hz 230/50
Curent A 0,6
Putere absorbită W 135
Clasa de protecţie electrică IP 44
Dimensiuni
Lăţime mm 410
Înălţime mm 740
Adâncime mm 320
Greutate kg 33
Legături
Tur/retur G ¾”
Intrare/ieşire apă rece/caldă menajeră G ½”
Gaz G ¾”
Evacuare gaze mm Diam. 135

16
Fig. 6. diagrama de lucru a cazanului

1. Manostat (KTV) 14. Intrare ACM


2. 1.* Termostat pentru gaze arse 15. Intrare gaz
3. Ventilator (KTV) 16. Senzor de temperatură ACM
4. 2.* Amortizor de tiraj 17. Ieşire ACM
5. Ieşire gaze arse 18. By-pass automat
6. Schimbă 19. Legătura valvei de descărcare
7. Valva de gaz 20. Senzor de presiune
8. Vas de expansiune 21. Vană cu 3 căi
9. Pompă 22. Motorul vanei cu 3 căi
10. Senzor de debit ACM 23. Schimbător de căldură cu plăci pentru ACM
11. Robinet de golire (pentru umplere/golire) 24. Senzor de temperatură AT
12. Supapă de siguranţă 25. Termostat de siguranţă
13. Intrare AT

17
2.4. TUBULATURILE DE GAZ ŞI AER
Pentru modelul KTV, aerul aspirat şi gazele de ardere refulate trec printr-o tubulatură dublă
specială. Lungimea maximă a tubulaturii este de 9 m echivalenţi (fiecare cot la 90º este socotit ca 1 m
echivalent).
Atenţie: dacă lungimea tubulaturii duble este mai mare de 3 m, difuzorul pentru gazele de ardere
trebuie scos afară de pe refularea ventilatorului.
Tubulatura dublă sau tuburi independente mai mari sunt conectate la o distanţă de cel puţin
200 mm de la materialele considerate inflamabile în condiţiile impuse de standardul CSN 730823.
Segmentele orizontale ale tubulaturii se montează cu pantă, astfel încât condensul curge într-o
deschidere spre exterior/sau spre elemente speciale de eliminare a condensului.
Segmentele verticale ale tubulaturii trebuie întotdeauna echipate cu elemente speciale de
descărcare a condensului.
Ieşirea în exterior a tubulaturilor orizontale pe faţadă trebuie să fie:
• Cel puţin 2 m deasupra nivelului solului în locuri cu acces public (cel puţin 0,4 m în alte locuri);
• Cel puţin 0,5 m de la marginile laterale ale ferestrelor şi alte deschideri de ventilare (grile) sau uşi;
• Deasupra marginii superioare a ferestrelor, deschiderilor (grilelor) şi uşilor;
• Cel puţin 1 m sub nivelul ferestrei, niciodată sub grile;
• La adâncimea R (conform fig. 9) sub părţile care atârnă (în consolă) (ex. acoperişuri, balcoane
etc.)
Cea mai mică distanţă între capetele de ieşire ale tubulaturilor:
• Pe orizontală 1 m
• Pe verticală 2m
Ieşirea tubulaturii în exterior trebuie totdeauna orientată spre spaţii deschise (nu spre uşi, ferestre,
grile). Dacă această cerinţă nu poate fi respectată, următoarele distanţe minime trebuie păstrate:
a.) în opoziţie – între faţada cu ieşirea tubulaturii şi faţada paralelă cu aceasta;
2 m – dacă faţada opusă nu are ferestre sau grile;
1 m – dacă nici o faţadă nu are ferestre sau grile pe ea;
4 m – dacă există ferestre sau grile (sau ieşiri exterioare ale tubulaturilor) în ambele faţade.
b.) în colţuri – între axul ieşirii tubulaturii şi faţada paralelă cu ea;
2 m – dacă există ferestre, grile sau uşi în faţadă;
0,5 m – dacă nu există nici o fereastră, grilă sau uşă.
Colţurile mai mici de 0,5 m sunt ignorate.
Toate distanţele se înţeleg de la axul ieşirii tubulaturii la marginea exterioară a ferestrei, grilei sau
uşii respecitve.

Cazuri speciale
Ieşirea tubulaturii poate fi de asemenea situată mai aproape sub o parte a construcţiei în consolă
(balcon, acoperiş) dacă este prevăzută cu o parte de prelungire a tubulaturii a cărei lungime atinge
cel puţin un cerc de rază “R” – conform fig. 9
Ieşirea tubulaturii printr-un canal (tunel), care comunică cu un spaţiu deschis este posibilă, dacă
secţiunea transversală a canalului (tunelului) este de cel puţin 1,25 m² pe toată lungimea şi nu
există uşi, ferestre, grile sau alte tubulaturi în canal.

Ieşirea verticală exterioară – spre acoperiş


Ieşirile pe acoperiş trebuie să fie poziţionate la cel puţin 0,4 m una de alta şi faţă de gurile
intrare/ieşire aer condiţionat.
Partea care depăşeşte acoperişul trebuie să fie de cel puţin 40 cm (grosimea unui strat de zăpadă
dacă acesta s-ar depune pe acoperiş).

Măsuri de siguranţă
Tubulatura pentru gaze arse nu trebuie să fie scoasă în exterior în următoarele spaţii:
- cu risc de explozie în conformitate cu standardul CSN 332320;
- interioare (atic, coridor, casa scării) ;
- care pot fi închise, cum ar fi pasaje etc.;
- sub nivelul terenului (chiar deschise) cum ar fi tuneluri, subpasaje etc.
18
Dacă se instalaează separat o priză de aer, poziţionarea acesteia trebuie să respecte regulile de mai sus.
Gaura pentru scoaterea tubulatuii concentrice prin perete (cazul 24 KTV) trebuie făcută cu toleranţă
suficientă (aprox. 120 la 150 mm), iar spaţiul dintre perete şi tubulatură se etanşează în conformitate
cu cerinţele pentru materialele rezistente la foc “clasa A” în condiţiile standardului CSN 730823
(mortar, gips etc.). Trecerile prin pereţi sau tavane confecţionate din materiale inflamabile trebuie să
respecte cerinţele standardului CSN 061008.

Fig. 9. Instalarea tubulaturii Fig.10. Instalarea într-o faţadă

19
Fig. 11. Tubulaturi în colţuri de clădiri

Traseu tubulatură concentrică orizontală – exemplu


A. tub exterior – aer
B. tub interior – gaze de ardere
C. manşon şi colier
D. cot
E. garnitură
F. şuruburi
G. inel de etanşare exterior (cauciuc)
I. inel de etanşare interior (plastic)
J. o-ring

Fig. 12. Elementele tubulaturii pentru gazele arse

20
• puneţi garnitura (E) la partea de jos a cotului (D);
• introduceţi cu grijă o-ringurile (J) în părţile de sus şi de jos din interiorul cotului;
• ataşaţi cotul cazanului – fiţi atenţi să conectaţi partea interioară a cotului la ieşirea cazanului în
mod corespunzător;
• puneţi inelul de etanşare (G) pe tubul de aer (A);
• împingeţi tubul complet prin gaura peretelui astfel încât inelul (G) să fie aliniat la suprafaţa
exterioară a peretelui;
• plasaţi manşonul şi clemele de prindere pe cot şi tubulatură; verificaţi etanşarea corespunzătoare a
părţilor interioare şi exterioare ale tubulaturii.
Notă: lungimea orizontală maximă a tubulaturii este 1 cot plus 8 m (9 metri echivalenţi) – dacă
lungimea orizontală echivalentă este mai mare de 2 m, diafragma (R) trebuie înlăturat de pe refularea
ventilatorului (conform fig. 13).
• Asiguraţi flanşa cotului cu şuruburi.
Notă: dacă trebuie scurtată partea dreaptă a tubulaturii, întotdeauna tăiaţi aceeaşi lungime atât din
partea exterioară cât şi interioară a tubulaturii. Întotdeauna tăiaţi la partea opusă a capătului exterior al
tubulaturii.

Set orizontal 1 m
Set orizontal 0,75 m

Fig. 13. Traseul orizontal al tubulaturii

21
Traseu tubulatură concentrică verticală – exemplu
• aplicaţi garnitura la elementul coaxial terminal (O);
• introduceţi cu grijă o-ringul (J) în interiorul elementului terminal;
• puneţi elementul terminal pe racordul de ieşire al cazanului şi ventilatorului;
• introduceţi tubulatura coaxială (M) în elementul terminal;
• pentru traversarea prin invelitoarea acoperişului folosiţi ţigle speciale (aşa numitele ţigle pentru
ventilaţie);
• prelungirea coaxială deasupra acoperişului trebuie protejată cu un element de capăt special;
• ataşaţi o piesă pentru drenarea condensului (tub, furtun etc. – care nu este inclus în furnitură).
Notă: dacă lungimea orizontală echivalentă este mai mare de 4 m, diafragma R trebuie înlăturată de la
ieşirea ventilatorului.

Fig. 14. Traseul vertical al tubulaturii

22
2.5. PARTEA ELECTRICĂ

Conectarea electrică a cazanului la reţeaua electrică se realizează printr-un cablu trifilar prevăzut la
capăt cu o fişă. Priza pentru această fişă trebuie să fie fixă şi în concordanţă cu norma CSN 332000-4-
46 şi echipată cu contact de protecţie de împământare.
Cazanul trebuie întotdeauna legat la firul de împământare; fişa cazanului în priză trebuie să fie
întotdeauna accesibilă fără obstacole. Folosirea de fişe adaptate şi de prelungitoare este interzisă.
Cazanul este protejat prin 2 siguranţe fuzibile P1-T 80mA/250V, P2-T 1,6A/250V.
Numai o persoană cu o calificare electrică corespunzătoare are permisiunea să instaleze priza şi
termostatul de cameră (instalarea termostatului necesită utilizarea cablajului intern al cazanului);
aceleaşi cerinţe se referă şi la intervenţia asupra părţilor electrice. Înaintea începerii oricărei intervenţii
pe partea electrică, fişa cazanului trebuie scoasă din priză.
Pentru comanda cazanului se folosesc numai termostate de cameră sau regulatoare care nu introduc
tensiuni suplimentare.
Cerinţele minime pentru contactele regulatorului sunt: 24V/0,1A, A.C.
Termostatul de cameră este conectat la cazan printr-un cablu bifilar, cu fire din cupru, cu secţiunea
recomandată de 0,5 ÷ 1,5 mm².
Senzorul de temperatură exterioară este legat la cazan printr-un cablu bifilar, cu fire din cupru cu
secţiunea transversală de 0,75 mm², iar lungimea cablului până la 30 m, cu valoarea maximă a
rezistenţei de 10 ohmi.
Cablurile electrice de legătură ale termostatului de cameră şi/sau a senzorului exterior de temperatură
nu trebuie pozate paralel cu alte cabluri prin spaţii cu motoare de mare putere electrică (sau aparate
electrice de sudură etc.)
Panoul terminal pentru legăturile termostatului de cameră şi a senzorului exterior de temperatură se
află în interiorul cazanului.
Panoul este accesibil după scoaterea plăcii frontale şi bascularea panoului de control spre înafară.

Fig. 15. Legăturile electrice ale termostatului de cameră şi a senzorului exterior de temperatură

23
2.6. DEFECŢIUNI

Când se caută cauzele defecţiunilor, întâi de toate verificaţi dacă:


• toţi robineţii de alimentare cu gaz sunt deschise şi presiunea de gaz este suficientă;
• presiunea în sistemul de încălzire este între 1,2 – 2 bari;
• cazanul este conectat la reţeaua electrică;
• siguranţele de pe panoul de control sunt în ordine;
• toţi senzorii de exterior şi termostatele sunt conectate corespunzător şi în stare “activă” (în
particular termostatul de cameră).
Dacă presiunea AT scade sub 1 bar, indicatorul 2 luminează intermitent. Dacă presiunea scade în
continuare la 0,6 bar, cazanul este oprit şi codul defect “F0” este afişat.
Dacă întrerupătorul principal este pe poziţia pornit (poziţia “I”), iar pe display nu este afişat nimic,
verificaţi prima siguranţă (T80mA) – conform fig. 26.
Dacă display-ul afişează, dar pompa, ventilatorul şi aprinderea nu funcţionează, verificaţi a doua
siguranţă (T1,6A).

Cod Defect Remediu/acţiune Comentariu (observaţii)


F0 Pierdere a apei în sistem Completaţi cu apă, ajustaţi Cazanul este oprit. Pompa
(scădere de presiune) presiunea, verificaţi etanşeitatea funcţionează pentru 1 minut.
Cazanul este repornit comutând
Un defect al senzorului Verificaţi senzorul întrerupătorul principal pe poziţia
de presiune off şi on.
F1 Lipsă flacără Verificaţi alimentarea cu gaz. Cazanul este oprit şi blocat. El poate
Verificaţi senzorul de flacără. fi repornit prin butonul RESET.
Verificaţi electrodul de aprindere.
Verificaţi unitatea de aprindere de
pe valva de gaz.
Verificaţi ventilatorul (numai
modelul 24 KTV)
Cazan supraîncălzit Resetaţi termostatul de siguranţă.
Verificaţi pompa.
Tiraj scăzut la coş (numai Verificaţi eventualele obstacole Cazanul este oprit.
modelul 24 KOV) în calea de gaze arse şi/sau în coş.
F2 Un defect al senzorului Verificaţi termistorul. Cazanul este oprit.
AT, sau temperatura AT Verificaţi pentru a vedea dacă
sub 3°C. sistemul este îngheţat.
F3 Temperatura AT este mai Verificaţi schimbătorul primar. Cazanul este oprit şi pompa
mare de 95°C Verificaţi schimbătorul cu plăci. funcţionează. Cazanul porneşte
Verificaţi turaţia pompei. automat după ce se răceşte.
F4 Un defect al senzorului Verificaţi termistorul şi ţevile ACM este încălzită, dar temperatura
ACM ACM ei fluctuează.
F5 Un defect al senzorului Verificaţi legătura senzorului. Cazanul furnizează încălzire cu
de temperatură exterioară Verificaţi senzorul. temperatură constantă a agentului
termic corespunzător presetării în
modul AT.
Lipsă Debit scăzut al ACM Verificaţi mişcarea liberă a Cazanul nu va porni când se
cod magnetului în senzorul Hall, deschide un robinet de apă caldă.
curăţaţi filtrul.
Verificaţi presiunea ACM.

24