Sunteți pe pagina 1din 6

1

PROIECT

pentru modificarea si completarea

Hotărârea Guvernului nr. 305/2001,


modificata şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 631/2003,
privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

Initiativa luata de Asociatia Nationala a Ghizilor din Romania

Nota
2

Modificarile aduse HG nr.305/2001 sint scrise cu caractere bold si se gasesc intre ghilimele, cu
precizarile de rigoare, dupa capitolele, articolele, paragrafele sau alineatele la care fac referire.

Hotărârea Guvernului nr. 305/2001, modificata şi completată cu Hotărârea Guvernului nr.


631/2003, privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
În temeiul prevederilor ART. 107 din Constituţia României şi ale ART. 24 din Ordonanţa
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se modifica si devine :
"Hotărârea Guvernului nr……./2013 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului
nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre."

ART. 1
Agenţii economici cu activitate de turism au obligaţia să utilizeze ghizi calificaţi, corespunzător
specificului activităţilor desfăşurate pentru toate acţiunile turistice organizate.
Articolul 1 se modifica si devine :
"ART. 1
Agenţii economici cu activitate de turism au obligaţia să utilizeze ghizi atestati, calificaţi
corespunzător specificului activităţilor desfăşurate, pentru toate acţiunile turistice organizate,
atit in Romania, cu turisti romani sau straini, cit si in exteriorul Romaniei cu turisti romani."

ART. 2
(1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care conduce şi îndrumă un grup
de turişti sau vizitatori, oferind explicaţiile necesare referitoare la locurile vizitate, şi care asigură
desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic contractat.
(2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, de cetăţenii statelor membre
ale Uniunii Europene, precum şi de cei ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, în
vârstă de cel puţin 18 ani împliniţi.
(3) Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un atestat de ghid de
turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii
unui curs de calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) sau la alte instituţii
autorizate din România.
(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţenii statelor membre ale Spaţiului
Economic European pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă posedă un atestat de
ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza documentelor doveditoare ale calificărilor
profesionale obţinute la instituţii autorizate din statele de provenienţă sau în baza documentelor
doveditoare ale experienţei profesionale, emise de aceste state.
Articolul 2 se modifica si devine :
"ART. 2
(1) Ghidul de turism, în baza certificatului de calificare şi a atestatului, este persoana care poate
conduce şi îndruma un grup de turişti sau vizitatori, oferind explicaţiile necesare referitoare la
locurile vizitate, asigurind desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic
contractat.
(2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români în vârstă de cel puţin 18 ani
împliniţi, cu studii liceale si bacalaureat, posesori ai unui atestat obţinut în urma absolvirii unui
curs de calificare la instituţii de stat ori private, autorizate conform legii din Romania.
3
(3) Cetăţenii straini pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă posedă un atestat
privind cunosterea limbii romane cit si un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul
Turismului, în baza ART. 2 punctul (2).
(4) Ghizii straini, care vin cu grupuri de turişti din respectivele tari, daca nu intrunesc conditiile
de la ART. 2 punctul (3), in Romania au statut de insotitori fiind obligatorie prezenta unui ghid de
turism roman atestat corespunzator specificului activitatilor desfasurate."

ART. 3
Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:
a) ghid local, care asigură asistenţa turistică pe un teritoriu limitat;
b) ghid naţional, care asigură asistenţa turistică pe teritoriul naţional şi în străinătate;
c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.
Articolul 3 se modifica si devine :
"ART. 3
Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:
a) ghid naţional, care asigură asistenţa turistică pe teritoriul naţional, avind in afara Romaniei
statutul de insotitor de grup;
b) ghid specializat, care asigura asistenta turistica pentru anumite segmente ale serviciilor
turistice:
- montan, drumeţie montană;
- artă;
- supraveghetor;
- animaţie;
- habitat natural: faună, floră;
- ornitologie;
- sportiv, respectiv: alpinism şi căţărare pe stânci, schi, bob, înot, canotaj, iahting, zbor cu
aparate ultrauşoare (deltaplan, parapantă şi altele);
- alte specializări în funcţie de cererea pieţei turistice. "

ART. 4
Condiţiile şi criteriile privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism,
precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al
ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Consiliul Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor.
Articolul 4 se modifica si devine :
"ART. 4
Condiţiile şi criteriile privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism,
precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al
Ministrului Turismului, avizate de Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice şi de Autoritatea Nationala pentru Calificari."

ART. 5
(1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de bază, fie ca activitate
complementară.
(2) Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract
individual de muncă sau a unei convenţii civile de prestări de servicii, încheiată potrivit legii.
4
(3) Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate
potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice
menţionate la art. 4.
Articolul 5 se modifica si devine :
"ART. 5
(1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de bază, fie ca activitate
complementară.
(2) Agenţii economici cu activitate de turism vor utiliza ghizi de turism numai în baza unui
contract încheiat in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate
potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice
menţionate la ART. 4."

Se introduce un nou articol 6 :


ART. 6
Reglementari privind drepturile ghizilor de turism
(1) ghizii, in situatiile conforme cu ART. 5 punctele (2) si (3), beneficiaza de conditiile legale de
cazare si masa, conform legislatiei in vigoare, precum si de drepturile salariale aferente.
a) ghizii care insotesc turisti, beneficiaza, pe intreaga durata a actiunii, de cazare in regim
single si pensiune completa, precum si de drepturile salariale aferente.
(2) Cuantumul drepturilor salariale pentru serviciile turistice prestate se stabileste, prin
negociere directa, intre ghidul de turism si agentul economic cu activitate de turism, in functie
de competentă cit si de durata si specificul activitatilor solicitate.
(3) Vizitarea obiectivelor turistice de orice natura din Romania este gratuită pentru ghizii de
turism, fiind obligatorie si necesară in acest scop prezentarea ecusonului sau a atestatului de
ghid.

ART. 6
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane fără atestare;
b) utilizarea de către agenţii economici a unor ghizi de turism care nu deţin atestatul corespunzător
acţiunii turistice desfăşurate.
Articolul 6 se modifica si devine articolul 7 :
"ART. 7
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane fără atestare sau cu o calificare ce nu
corespunde tipului de activitate turistica;
b) utilizarea de către agenţii economici cu activitate de turism a unor persoane care nu deţin
atestat de ghid de turism sau daca acesta nu corespunde tipului de acţiune turistica desfăşurata.
c) utilizarea ghizilor de către agenţii economici cu activitate de turism, in exteriorul Romaniei, in
alt scop decit asistenta turistica;
d) asumarea ilegala a calitatii de ghid de catre insotitorii grupurilor de turisti provenind din alte
tari, situatie prevazuta la ART. 2 punctul (4);"

ART. 7
Contravenţiile prevăzute la art. 6 se aplică persoanelor fizice şi se sancţionează după cum
urmează:
a) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. a);
5
b) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, fapta prevăzută la lit. b).
Articolul 7 se modifica si devine articolul 8 :
"ART. 8
Contravenţiile prevăzute la art. 6 se aplică atit persoanelor fizice cit si juridice şi se sancţionează
după cum urmează:
a) cu amendă de la…………..lei la…………lei, fapta prevăzută la lit. a);
b) cu amendă de la…………..lei la…………lei, fapta prevăzută la lit. b);
c) cu amendă de la…………..lei la…………lei, fapta prevăzută la lit. c);
d) cu amendă de la…………..lei la…………lei, fapta prevăzută la lit. d);"

ART. 8
(1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de reprezentanţii Ministerului Turismului.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările ulterioare.
Articolul 8 se modifica si devine articolul 9 :
"ART. 9
(1) Contravenţiile se constată de persoanele abilitate de Ministerul Turismului şi amenzile se
aplică de catre reprezentanţii Ministerului Turismului.
a) ghizii nationali pot exercita atributii de control si verificare, la obiectivele turistice din
Romania, a existentei si valabilitatii atestatului insotitorilor grupurilor de turisti.
(2) Contravenţiilor prevăzute la ART. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările si completarile ulterioare, cu excepţia
art. 25 - 27."

ART. 9
Atestatele obţinute de ghizi până la data prezentei hotărâri rămân valabile.
Articolul 9 se modifica si devine articolul 10 :
"ART. 10
Atestatele obţinute de ghizii de turism până la data prezentei hotărâri rămân valabile."

ART. 9-1
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul ghizilor străini care vin în România ca
însoţitori ai grupurilor de turişti din alte ţări.
Articolul 9-1 se abroga

ART. 10
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului va emite normele metodologice
prevăzute la art. 4.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 78/1996
privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 40 din 26 februarie 1996, precum şi alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Articolul 10 se modifica si devine articolul 11 :
"ART. 11
6
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului va emite normele
metodologice prevăzute la ART. 4.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 305/2001,
modificata şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 631/2003, privind atestarea şi utilizarea
ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU"

S-ar putea să vă placă și