Sunteți pe pagina 1din 1

Catre conducerea ……………

Subsemnatul …………………………………………………..., CNP …………………………………….., domiciliat in …………………………………………….., angajat


/a la …………………………………………………….., la departamentul ……………………………. in functia de …………………………………………….., prin
prezenta solicit incetarea contractului meu de munca prin acordul partilor, conform art. 55 lit.b, din Codul Muncii, incepand cu data
de ……………………………….
Mentionez ca ultima zi lucrata va fi ………………………….

Va multumesc !
Data: Semnatura:

S-ar putea să vă placă și