Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU .

EDITORUL DE ECUAȚII

1. Fie mulțimea:
5
𝐴 = {−2; 2 ; 0; √3; −1,73; −3√2; 1, (4); 𝜋}

Calculați: a) 𝑨 ∩ ℕ ; b) 𝑨 ∩ ℤ ; c) 𝑨 ∩ ℚ ; d) 𝑨 ∩ (ℝ/ℚ) ; e) 𝑨 ∩ ℝ .

2. Folosind unul din simbolurile ″ ⊂ ″ sau ″ ⊃ ″, completați spațiile punctate pentru a obține
propoziții adevărate: a) ℕ … ℤ; b) ℚ … ℤ; c) ℚ … ℝ; d) ℝ … ℤ.

3. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor următoare: a) ″Numărul 5 este rațional.″


12
b) ″Numărul - este întreg.″ c) ″Numărul 2,3(5) este irațional.″ d) ″ Numărul √5 este
4
rațional.″
1 3 11 7 10
4. Transformați în fracții zecimale: ; ; ;2 ; .
4 25 3 12 7

5. Transformați în fracții ordinare ireductibile: 0.24; 3,015; 0,(23); 3,1(6) .

6. a) Comparați numerele 3√2 ș𝑖 2√3 . b) Dintre numerele 𝑎 = 14 ș𝑖 𝑏 = 10√2 care este


12 13
mai mare? c) Dintre numerele 𝑥 = − și 𝑦 = − precizați care este mai mic. d) Ordonați
13 14
crescător numerele: 1,2(34); 1,234; 1,(234); 1,23(4). e) Ordonați descrescător numerele:
−3√11; −10; −4√6; −5√5.

7. Efectuați calculele:

1 2
a) - 8 + 6 + 9 - 10 ; i) ( −3 16) ⋅ ( −2 7) ;

1 1 2 1 2 1 2
b) (+ 7) – (- 15) – (- 18) – (+ 25); j) ( 5 + 3) − ( 5 ) − ( 3 ) ;

c) (- 2) ⋅ (+ 3) ⋅ (- 4) ⋅ (- 5); k) 4√2 − 3√2 ;

d) ( - 2 ) ⋅ [(− 6) ∶ 3 + 8 ∶ ( −4 )] ; l) ( 11√3 − √7 ) − ( 2√3 − 6√7 ) ;

e) ( 144 - 12 ) ⋅ ( 144 − 22 ) ⋅ … … …. ⋅ ( 144 − 202 ); m) ( √18 + √50 ) ⋅ 3√2 ;

7 3
f) − 36
+ 40 ; n) (√27 + √12 + √48 ) ⋅ √3 ;

8) Determinați numărul natural nenul n pentru care:


1 1 1 1
+ + + ⋯+ =4
1+ √2 √2+ √3 √3+ √4 √𝑛−1+ √𝑛

9) Arătați că numărul 𝑎 = 30 + 31 + 32 + ⋯ + 32007 este divizibil cu 10.


1. 2 + 3 = 5

2. 2 < √2 + √3 < 4
𝒂 𝒂
3. | | = | |
𝒃 𝒃

𝒂𝟓 − 𝑏 5
4.
𝒂𝟓 + 𝒃𝟓

5.√x 3 + 4x − 1 − 8√x 4 − x = √x 3 − 1 + 2√x


1 1 1
6. (a + b +c) ( + + ) ≥9
a b c
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
(𝒂 − 𝒃 ) 𝟐 −(𝒂 − 𝒃
7. 𝟏 𝟏
𝒂 −𝒃

3 84 3 3 84
8. √6 + √ 7 + √6 − √ 7 = 3
2 2 7 7

9. f (x / y) ⊆ 𝑓(𝑥 )/ 𝑓(𝑦)
10. f : ℝ ⇾ ℝ, 𝑓(𝑥)/ 𝑓(𝑦)
x y 13
+ =
11. {y x 6
x+y=5

12. ||x + 2| − 5| + 1
𝟏− 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝒂
13. 𝝅 𝝅 =𝟏
𝟐 𝐜𝐨𝐭( +𝟏) 𝐜𝐨𝐬𝟐 ( −𝒂)
𝟒 𝟒

S-ar putea să vă placă și