Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr.

1 Hudești

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a VII-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Profesor: Gavriliu Sergiu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA DUMNEZEU – SFINŢITORUL LUMII

Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 09.09-13.09

Să ne amintim din clasa a VI-a* 1 S2 16.09-20.09

Viața omului şi asemănarea cu Dumnezeu


1.1 (viața omului pe pământ şi viața veşnică; nevoia 1 S3 23.09-27.09
omului de creştere şi împlinire spirituală)
Lucrarea Duhului Sfânt în lume (Duhul Sfânt,
Persoană a Sfintei Treimi; puterea sfințitoare şi
1.1; 1.2 dătătoare de viață a Duhului Sfânt; împărtăşirea 1 S4 30.09-04.10
harului divin oamenilor; rugăciunea „Împărate
ceresc”)
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime


(scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume;
evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste
apostoli – ziua de naştere a Bisericii/
1.1; 1.2;
comunitatea celor botezați – Biserica; 1 S5 07.10-11.10
Duhul 1.3
propovăduirea Sfinților Apostoli; convertirea
Sfânt –
Sfântului Apostol Pavel; alegerea episcopilor şi a
Sfințitorul
preoților pentru conducerea și slujirea
lumii
comunității creştine)
Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime
(scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume;
evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste
apostoli – ziua de naştere a Bisericii/
1.1; 1.2;
comunitatea celor botezați – Biserica; 1 S6 14.10-18.10
1.3
propovăduirea Sfinților Apostoli; convertirea
Sfântului Apostol Pavel; alegerea episcopilor şi a
preoților pentru conducerea și slujirea
comunității creştine)
Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul
Duhului Sfânt prezent în Biserică; prezentare
1.1; 1.2 1 S7 21.10-25.10
generală a rolului şi a semnificației Sfintelor
Taine; roadele primirii Sfintelor Taine)
Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul
Duhului Sfânt prezent în Biserică; prezentare
1.1; 1.2 1 S8 28.10-01.11
generală a rolului şi a semnificației Sfintelor
Taine; roadele primirii Sfintelor Taine)
Darurile Duhului Sfânt (darurile de la
face cunoscut
Dumnezeu Se

Duhul 1.1; 1.2; Dumnezeu, ca responsabilitate pentru sine şi


1 S9 04.11-08.11
Sfânt – pentru ceilalți; Pilda talanților; exemple de sfinți
omului

2.1; 3.2
Sfințitorul ca modele de cultivare a darurilor)
lumii 1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare:
1.3; 2.1; 1 S10 11.11-15.11
Duhul Sfânt – Sfințitorul lumii*
3.2
Sărbători închinate Maicii Domnului şi
Viața comunității şi sărbătorile creştine

1,3; 2.1; sfinților (aspecte biblice şi patristice;


1 S11 18.11-22.11
3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de
sărbătorire în diferite comunități)
Sărbători închinate Maicii Domnului şi
1,3; 2.1; sfinților (aspecte biblice şi patristice;
1 S12 25.11-29.11
3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de
Icoana sărbătorire în diferite comunități)
marilor
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
sărbători
creştine
1.3; 3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de 1 S13 02.12-06.12
sărbătorire în diferite comunități)
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
1.3; 3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de 1 S14 09.12-13.12
sărbătorire în diferite comunități)
1.3; 2.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare:
1 S15 16.12-20.12
3.3 Icoana marilor sărbători creştine*

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare semestrială* 1 S1 13.01-17.01

Credința în primele comunități creştine


(definirea creştinismului; modalități de
1.1 1 S2 20.01-23.01
relaționare şi trăire a credinței; depăşirea
dificultăților cu ajutorul Duhului Sfânt)
Comuniunea credincioşilor în Biserică (Pilda
1.2; 2.2; viței şi a mlădițelor, creştinul – membru al
1 S3 27.01-31.01
3.3 Bisericii; parohia – „familia” din biserică; familia –
„biserica de acasă”)
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Comuniunea credincioşilor în Biserică (Pilda


1.2; 2.2; viței şi a mlădițelor, creştinul – membru al
1 S4 03.02-07.02
3.3 Bisericii; parohia – „familia” din biserică; familia –
„biserica de acasă”)
Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a
Biserica – omului (semnificații; elemente de arhitectură şi
1.2; 1.3;
viața pictură religioasă; locul icoanelor şi a obiectelor 1 S5 10.02-14.02
3.1
omului în de cult în biserică; aspecte specifice ale
Hristos, lăcaşurilor de cult în diferite religii/confesiuni)
prin Duhul Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a
Sfânt omului (semnificații; elemente de arhitectură şi
1.2; 1.3;
pictură religioasă; locul icoanelor şi a obiectelor 1 S6 17.02-21.02
3.1
de cult în biserică; aspecte specifice ale
lăcaşurilor de cult în diferite religii/confesiuni)
Biserica în istorie (răspândirea creştinismului
în lume şi pe teritoriul țării noastre, dobândirea
1.1 libertății religioase în timpul Sfântului Împărat 1 S7 24.02-28.02
Constantin cel Mare/mărturisirea credinței în
istoria Bisericii)
Biserica în istorie (răspândirea creştinismului
în lume şi pe teritoriul țării noastre, dobândirea
1.1 libertății religioase în timpul Sfântului Împărat 1 S8 02.03-06.03
Constantin cel Mare/mărturisirea credinței în
istoria Bisericii)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare:
1.3; 2.2; Biserica – viața omului în Hristos, prin Duhul 1 S9 09.03-13.03
3.3 Sfânt*

Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;


Viața comunității
şi sărbătorile

1.3; 3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de 1 S10 16.03-20.03


Icoana
creştine

sărbătorire în diferite comunități)


marilor
sărbători
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
creştine
1.3; 3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice de 1 S11 23.03-27.03
sărbătorire în diferite comunități)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020


Manifestarea bucuriei în viața omului
(„Fericirile”; momente şi contexte de bucurie în
viața cotidiană: bucuria pentru valori spirituale şi
1.2; 2.2 1 S13 22.04-24.04
materiale, bucuria întâlnirii cu semenii, bucuria
pentru împlinirile proprii şi ale semenilor, bucuria
iertării)
Viața creştinului împreună cu semenii

Manifestarea bucuriei în viața omului


(„Fericirile”; momente şi contexte de bucurie în
viața cotidiană: bucuria pentru valori spirituale şi
1.2; 2.2 1 S14 27.04-30.04
materiale, bucuria întâlnirii cu semenii, bucuria
pentru împlinirile proprii şi ale semenilor, bucuria
Roade ale iertării)
Duhului Frumosul în viața creştinului (frumusețea
Sfânt în 1.2; 2.2; spirituală a omului; frumusețea
viața 3.2 comportamentului; frumusețea în artă;
1 S15 04.05-08.05
creştinului frumusețea naturii)
Prietenia şi iubirea, valori pentru viață
2.1; 2.2, (Minunea vindecării slăbănogului din
1 S16 11.05-15.05
3.2 Capernaum; relația dintre iubire şi prietenie;
aspecte specifice la vârsta adolescenței)
Prietenia şi iubirea, valori pentru viață
2.1; 2.2, (Minunea vindecării slăbănogului din
1 S17 18.05-22.05
3.2 Capernaum; relația dintre iubire şi prietenie;
aspecte specifice la vârsta adolescenței)
1.2; 2.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare:
1 S18 25.05-29.05
2.2; 3.2 Roade ale Duhului Sfânt în viața creştinului*

Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

Notă
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev.

Director, Responsabil comisie metodică,


prof. Apătăchioae Mirela prof. Ștefan Marinel