Sunteți pe pagina 1din 9

SR OHSAS :9001:2008 SR EN ISO 14001:2005 SR OHSAS 18001:2008

CERTIFICAT NR.0868/2/2/1 CERTIFICAT NR.0868/1/1/2 CERTIFICAT NR.0868/1/1/3


P R O I E C T A R E G E N E R A L A I N C ON S T R U C T R U C T I I
F O C S A N I – R O M A N I A
B - D U L U N I R I I, N R. 4 9
T E L./F A X +4 0 237 232 777

*Denumirea lucrarii : CONSTRUIRE ANSAMBLU


DE LOCUINTE SOCIALE D+P+2E+M
(60 U.L.) - CARTIER M. STURZA -
ODOBESTI

*Amplasament : SAT UNIREA, STR. DIMITRIE


CONSTANTINESCU, SAT UNIREA,
ORAS ODOBESTI, JUD. VRANCEA

*Beneficiar : ORASUL ODOBESTI

*Proiectant : S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.


PROIECT NR. 196/2015 (faza P.Th.)

1. Descrierea zonei. Justificarea investitiei :


La solicitarea beneficiarului se propune construirea unui ansamblu de
patru blocuri de locuinte cu regim de inaltime D+P+2E+M.
Terenul pe care se va amplasa obiectivul se afla in intravilanul atras al
orasului Odobesti, satul Unirea.
Pozitionarea cladirii in teren se va face astfel incat sa poata fi respectate
prevederile impuse prin Regimul tehnic din Certificatul de urbanism emis de
catre Primaria Orasului Odobesti.

2. Generalitati :

2.1. Amplasamentul investi iei :

- la nord : teren Consiliul Local Odobesti;


- la sud : str. Nicolae Dragomir;
- la est : teren Consiliul Local Odobesti;
- la vest : str. Dimitrie Constantinescu.

2.2. Caracteristicile geometrice :

CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE UNEI CLADIRI


* Suprafata construita = 262,60 m.p.

* Suprafata construita desfasurata = 1297,00 m.p.

* Suprafata utila – total = 989,05 m.p.


din care :
- demisol = 209,13m.p.
- parter = 195,99m.p.
- etaj 1 = 194,93 m.p.
- etaj 2 = 194,93 m.p.
- mansarda = 194,07 m.p.

CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE ANSAMBLULUI

* Suprafata construita = 1050,40 m.p.

* Suprafata construita desfasurata = 5188,00 m.p.

* Suprafata utila – total = 3956,20 m.p.


din care :
- demisol = 836,52m.p.
- parter = 783,96m.p.
- etaj 1 = 779,72 m.p.
- etaj 2 = 779,72 m.p.
- mansarda = 776,28 m.p.

* Inaltimea la cornisa = 10,93 m

* Inaltimea maxima a constructiei = 13,41 m.

Alcatuire constructiva si caracteristici tehnice :

- Fundatii = continue din beton armat;

- Structura = zidarie de caramida;

- Inchideri interioare = zidarie de caramida, pereti gips-carton;

- Inchideri exterioare = zidarie de caramida;

- Acoperisul = sarpanta din lemn;

- Invelitoarea = tabla ondulata;

- Tamplaria = PVC;

- Tamplaria interioara = lemn;

- Finisaje exterioare = tencuiala decorativa.

Solutii functionale :

Construirea cladirilor cu regim de inaltime D+P+2E+M a fost proiectata


la dorinta si dupa exigentele beneficiarului, dimensiunile terenului impunand o
desfasurare in forma dreptunghiulara, in concordanta cu forma si starea
terenului si pentru o mai buna vizibilitate a peisajului.
Au fost create spatii ambientale specifice temei de proiectare propusa de
beneficiar prin certificatul de urbanism.
De asemenea au fost respectate cerintele Certificatului de Urbanism emis
de Primaria orasului Odobesti, jud. Vrancea, din punct de vedere al regimurilor
juridic, economic si tehnic.
Fiecare locuinta rezultata va fi compusa din urmatoarele spatii
functionale:

- PLAN DEMISOL
- hol 61,68 mp
- casa scarii 9,00 mp
- camera materiale curatenie 4,24 mp
- boxa 13,28 mp
- boxa 8.47 mp
- boxa 8.66 mp
- boxa 13,28 mp
- boxa 8.47 mp
- boxa 8.66 mp
- boxa 7.41 mp
- boxa 7.41 mp
- boxa 13,28 mp
- boxa 8.47 mp
- boxa 8.66 mp
- boxa 8.66 mp
- boxa 6.38 mp
- boxa 6.93 mp
- boxa 6.19 mp

- PLAN PARTER
Prin compartimentarea parterului au rezultat 4 garsoniere. Trei dintre ele
au suprafata utila de 39.27 mp si au in componenta urmatoarele spatii: vestibul
(2.53 mp), depozitare (1.54 mp), camera de zi (23.22 mp), bucatarie (6.29 mp),
depozitare (0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp). A patra garsoniera are
suprafata utila de 40.66 mp si este alcatuita din urmatoarele spatii: vestibul
(2.93 mp), depozitare (1.92 mp), camera de zi (23.83 mp), bucatarie (6.29 mp),
depozitare (0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
Pe nivelul parterului mai intalnim si urmatoarele spatii:
- acces 5.70 mp
- sas 8,19 mp
- casa scarii 9,75 mp
- hol 19.58 mp
PLAN ETAJ CURENT
Prin compartimentarea etajului curent au rezultat 3 garsoniere si un
apartament cu doua camere. Astfel intalnim:
- Garsoniera - S. utila = 39.27 mp, este formata din urmatoarele spatii:
vestibul (2.53 mp), depozitare (1.54 mp), camera de zi (23.22 mp), bucatarie
(6.29 mp), depozitare (0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
- Garsoniera - S. utila = 40.61 mp, este formata din: vestibul (2.27 mp),
depozitare (2.65 mp), hol (2.24 mp), camera de zi (21.47 mp), bucatarie (6.29
mp), depozitare (0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
- Garsoniera - S. utila = 40.66 mp, este formata din: vestibul (2.93 mp),
depozitare (1.92 mp), camera de zi (23.83 mp), bucatarie (6.29 mp), depozitare
(0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
- Apartament 2 camere - S. utila = 56.45 mp, este format din urmatoarele
spatii: vestibul (4.11 mp), depozitare (1.80 mp), dormitor (12.86 mp),
depozitare (1.04 mp), camera de zi (24.66 mp), bucatarie (6.29 mp), depozitare
(0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
Pe nivelul etajului curent mai intalnim si:
- casa scarii 9,75 mp
- hol 8.19 mp.

PLAN MANSARDA
Prin compartimentarea mansardei au rezultat o garsoniera, un apartament
cu doua camere si un apartament cu trei camere. Astfel intalnim:
- Garsoniera - S. utila = 39.27 mp, este formata din urmatoarele spatii:
vestibul (2.53 mp), depozitare (1.54 mp), camera de zi (23.22 mp), bucatarie
(6.29 mp), depozitare (0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
- Apartament 2 camere - S. utila = 56.45 mp, este format din urmatoarele
spatii: vestibul (4.11 mp), depozitare (1.80 mp), dormitor (12.86 mp),
depozitare (1.04 mp), camera de zi (24.66 mp), bucatarie (6.29 mp), depozitare
(0.69 mp), baie (5.00 mp), balcon (4.50 mp).
- Apartament 3 camera - S. utila = 80.41 mp, este format din: vestibul
(3.87 mp), depozitare (2.29 mp), hol (6.01 mp), dormitor (13.09 mp), dormitor
(11.98 mp), balcon (4.50 mp), W.C. (3.11 mp), hol (2.53 mp), baie (5.00 mp),
camera de zi (25.55 mp), bucatarie (6.29 mp), depozitare (0.69 mp), balcon
(4.50 mp).
Pe nivelul mansardei mai intalnim urmatoarele spatii:
- casa scarii 9,75 mp
- hol 8.19 mp.
Solutii constructive
Cl dirile au lungimea laturilor la nivelul funda iilor de 13.00m respectiv
20.20m i au regimul de în ime D+P+2E+M.
Structura de rezisten aleas este în cadre de beton armat monolit dispuse
ortogonal pe doua direc ii principale (longitudinal-transversal). Pere ii de
închidere exterioara sunt din zid rie de c mida cu grosimea de 30cm. La
exterior pere ii se vor finisa în termosistem.

Infrastructura

Este alcatuita din fundatii continue tip grinzi pereti, cu partea inferioara
evazata ce formeaza baza fundatiei, iar pe partea superioara tip perete, cu
grosimea de 30cm, din beton armat monolit.
Latimea partii evazate, s-a dimensionat la gruparea fundamentala de
incarcari, presiunea conventionala de calcul a terenului fiind considerate egala
cu 160kPa. Dispunerea peretilor pe fundatii s-a facut centric pentru o
descarcare uniforma pe terenul de fundare.
Betonul folosit la realizarea fundatiilor este clasa C4/5 (B75) pentru
betonul de egalizare si de clasa C12/15 (B200) in diafragme, fundarea
realizandu-se la cota
-2,95m pentru partea cu demisol i respectiv la cota -1.65m pentru partea f
demisol, de la cota ±0.00 a cladirii.
Lucrarile aferente infrastructurii vor incepe dupa trasarea obiectivului,
prin realizarea de sapaturi generale mecanizate pân la cota –2,95m (demisolul
cl dirii).

Suprastructura

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre de beton armat cu


dimensiunea stâlpilor de 30x30cm, 30x60cm, 30x90cm iar a grinzilor i
centurilor de 30x40cm, cu beton de marca C20/25(B350). Pereti sunt realiza i
din caramida tip GVP, având grosimea, la exterior si interior, de 30cm.
Solidarizarea dintre ziduri si stalpi se realizeaza prin montarea barelor din
OB37 - cu diametrul de 6mm, din trei in trei blocuri de c mid , care patrund
50-60cm in zidarie sau pana la gol.
Planseele peste demisol, parter i etaje se vor realiza din beton armat cu
grosimea de 15 cm si vor fi armate cu otel beton de marca PC52.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, ancorata in structura de grinzi
din beton a mansardei. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ignifuga si trata
conform normelor specifice. Popi vor rezema pe talpi de lemn. Scaunele ce se
vor realiza vor fi contravantuite transversal prin clesti si longitudinal prin
contrafise.

5. Finisaje

Finisajele folosite in executarea cladirilor sunt unele specifice zonei. Ca


material pentru realizarea inchiderilor s-a folosit zidaria de caramida.
Tamplaria va fi din PVC armata cu geam termopan la exterior si de lemn
la interior. Ca finisaje exterioare s-a optat pe tencuiala decorativa de exterior.
Invelitoarea va fi realizata din tabla ondulata vopsita in camp electrostatic .

6. Utilitati
Alimentarea cu apa, energie electrica, gaze naturale si evacuarea apei
uzate se va rezolva prin extinderea retelelor existente in zona. Agentul termic si
apa calda menajera va fi furnizata de o centrala termica murala proprie, cu
functionare pe combustibil gazos.

7. Circulatii carosabile si parcaje


Accesul se va realiza din str. Dimitrie Constantinescu si str. Nicolae
Dragomir. Se vor asigura 60 de locuri de parcare (cate unul pentru fiecare
apartament) precum si doua locuri de joaca pentru copii (conform plansa A0-
plan de situatie).

SPA II LIBERE I SPA II PLANTATE

Suprafe ele libere fa de aliniament pot fi plantate cu arbori i arbu ti


care vor forma o perdea de protec ie.
Suprafe ele libere neocupate cu circula ie, parcaje i platforme vor fi
plantate cu arbu ti.
De asemenea vor fi prevazute si doua locuri de joaca pentru copii.

ASIGURAREA EXIGEN ELOR DE CALITATE

- Destina ia construc iei: locuinta


- Clasa de importan a construc iei, în conformitate cu P 100 / 1992
= clasa III;
- Categoria de importan a construc iei, conform H.G. 766 / 1997 =
Categoria “ C “ – importan normal

SIGURAN A ÎN EXPLOATARE

- Accesul i evacuarea persoanelor se face pe c i de circula ie


dimensionate corespunz tor, ventilate i illuminate în solu ii tehnice
i cu materiale adecvate pentru eliminarea preventiv a derapajelor
accidentale, a lovirilor de elemente proeminente i a aglomer rilor
poten iale.

SIGURAN A LA FOC ( C )

- Se vor asigura condi ii minime ce se impun pentru calitatea


materialelor folosite in executarea constructiei.

IGIENA, S TATEA OAMENILOR I PROTEC IA


MEDIULUI

Conform normelor de igien sunt prev zute dot ri sanitare


corespunzatoare cerintelor din normele sanitare impuse.
Înc perile beneficiaz de iluminare i ventilare natural , raportul dintre
fereastr i suprafa a înc perii variaz între 1/6 i 1/8, în conformitate cu STAS
6291.
Incalzirea apartamentelor se face prin intermediul unei centrale termice
proprii cu functionare pe combustibil gazos.
Protec ia mediului este asigurat astfel :

- AER - spa ii verzi cu planta ie mixt , cu rol de protec ie fonic i de


refacere a calit ii aerului;
- APA - colectarea apelor uzate din procesul tehnologic i de la
grupurile sanitare se va face reteaua stradala;
- SOL - colectarea gunoiului în pubele ecologice amplasate in cadrul
proprietatii.
* PROTEC IA TERMIC , HIDROFUG I ECONOMIA DE
ENERGIE

- Tâmpl rie exterioar : profile din PVC cu rupere de punte termic i geam
termopan.
* R = 0,5 mpC° / W

- Temperatura interioar asigurat în înc peri :


- camere 20° C
- grupuri sanitare 18° C
- sc ri, coridoare 15° C

La realizarea construc iei se vor respecta normele i prevederile legale în


vigoare, referitoare la construc ii, normele de P.S.I.

Concluzii
Din punct de vedere al proiectului tehnic, acesta a fost intocmit in
conformitate cu cerintele normativelor in vigoare si respectand toate exigentele
beneficiarului. Pe toata durata executiei lucrarii constructorul va respecta
normele de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare.

Intocmit,

Arh. Nedelcu Cosmin