Sunteți pe pagina 1din 1

Evrei 6:1-6

v.1 1 De aceea,

2 să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos

3 şi să mergem spre cele desăvârşite

4 fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte

5 şi a credinţei în Dumnezeu,

v.2 6 învăţătura despre botezuri,

7 despre punerea mâinilor,

8 despre învierea morţilor

9 şi despre judecata veşnică.

v.3 10 Şi vom face lucrul acesta

11 dacă va voi Dumnezeu.

v.4 12 Căci cei ce au fost luminaţi odată

13 şi au gustat darul ceresc

14 şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt

v.5 15 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu

16 şi puterile veacului viitor –

v.6 17 şi care totuşi au căzut

18 este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi

19 şi aduşi la pocăinţă,

20 fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei,

21 pe Fiul lui Dumnezeu

22 şi-L dau să fie batjocorit.