Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a X-a

Citeşte cu atenţie textul următor:

- Ce-ţi doreşte inima pe ziua de azi? îl întrebă ea. O ţigancă, o grecoaică, o nemţoaică...
- Nu, o întrerupse Gavrilescu ridicând braţul. Nu nemţoaică.
- Atunci, o ţigancă, o grecoaică, o ovreică, reluă bătrâna. Trei sute de lei, adăugă.
Gavrilescu zâmbi cu gravitate.
- Trei lecţii de pian! exclamă el începând să se caute în buzunare. Fără să mai socotim tramvaiul
dus şi întors.
Bătrâna sorbi din cafea şi rămase pe gânduri.
- Eşti muzicant? Îl întrebă ea deodată. Atunci are să-ţi placă.
- Sunt artist, spuse Gavrilescu [... . Pentru păcatele mele am ajuns profesor de pian, dar idealul
meu a fost, de totdeauna, arta pură. Trăiesc pentru suflet...

( M. Eliade – La ţigănci )

Redactează răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerinţe:

1. Menţionează o trăsătură a prozei fantastice.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Menţionează un element comun cu basmul, existent în text.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Indică două mijloace/procedee de caracterizare a personajului Gavrilescu, din text.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Explică diferenţa de semnificaţie a cuvintelor: muzicant şi artist, din dialogul


personajelor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Redactează, în minimum 8 rânduri, o schiţă de portret a personajului Gavrilescu,
comentând afirmaţia personajului: Pentru păcatele mele am ajuns profesor de pian, dar
idealul meu a fost, de totdeauna, arta pură.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Arătaţi din punct de vedere simbolic care ar putea să fie semnificaţia celor trei fete, şi a
babei.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Oferă o posibilă interpretare a finalului nuvelei.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Arată care sunt caracteristicile specifice nuvelei, în general, ca specie literară.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________