Sunteți pe pagina 1din 3

ANUL III - ISTORIE

SEMESTRUL II – 2018-2019

A. Cursuri speciale aplicate, semestrul II – anul 2018-2019


NR. TITLU Titulari PROGRAM / SALA
1. Violență și conflict în preistorie Al. Țârlea Joi 17–20 / 304
2. Practici funerare în preistorie M. Chicideanu Marți 14-17 / 307
3. Experienţa şcolarităţii în epoca modernă. C. Gudin Marți 14 – 17 / 207
Cazul românesc
4. Cultul personalităţii în România sec. XX D. Petrescu Marţi 17 – 20 / 207
5. Imaginea Bizanţului în Europa Occidentală L. Damian Joi 12 – 15 / 104
(secolele XV-XVIII)
6. Pretendenți domnești la curțile europene M. Coman Miercuri 11-14 / 101
(sec. XVI-XVII)
7. Mişcări totalitare în Rom. interbelică Fl. Muller Miercuri 17-20 / 201
8. Revendicări sociale și politici reformatoare Al. Mironov Luni 14-17 / 105
în Europa sec. al XX-lea
9. Platon – Mitul Atlantidei și gândirea Al. Lițu Luni 10-13 / 301
politică
10. Histria. Istorie și arheologie V. Bottez Luni 14-17 / 301
11. Africa în sistemul relaţiilor internaţionale Dr. Zaharia Luni 17-20 / 207
contemporane
B. Cursuri opţionale semestrul II - anul 2018-2019
NR. TITLU TITULAR PROGRAM / SALA
1. Istoria culturală E. Lung Marți 14-16 / Condurachi
2. Arheologia fenomenelor culturale contemporane. M. Murgescu Joi 12 – 14 / Sala 8
Teme, motive, direcţii de cercetare
3. Viața cotidiană în Transilvania în secolele XV- M. Diaconescu Luni 16-18 / Condurachi
XVI
4. Arheologie medievală A. Lukacs Joi 16-18 / Sala Berza

5. Model politic bizantin şi structuri politico-statale L. Damian Joi 10-12 / 207


în Europa Ortodoxă
6. Istoria ideii europene Al. Mironov Miercuri 12-14 / 207
7. Religie şi cultură în Europa Occidentală (1800- O. Bozgan Marţi 12-14 /Amf. Pârvan
1914)
8. Religia egipteană M. Ciho Marți 12-14 / 304

C. Opţionale metodologice semestrul II - anul 2018-2019


NR. TITLU TITULARI PROGRAM / SALA
1. M. Constantinescu Miercuri 14 – 17 / 306
Editarea digitală a materialului arheologic
2. Antropologia istorică: problematici, concepte, C. Codarcea Miercuri 14 – 17 / 104
metode. Noi perspective în istoria Balcanilor
3. Istorie militară M. Stănescu Miercuri 14-17 / 207

D. Atelier licenţă semestrul II - anul 2018-2019


1. Antrop. cult. și surse scrise ale antichității (C. Căpiță) – Miercuri 10-12 / 301
2. Surse arheologice (M. Constantinescu) – Miercuri 10-12 / 207
3. Istorie medie + modernă universală (L. Damian) – Joi 18-20 / 207
4. Istorie medie + modernă românească (F. Sora) – Joi 14-16 / 208
5. Istorie contemporană universală (M. Ștefănescu) – Marți 10-12 / 105
6. Istorie contemporană românească + mentalităţi (M. Gheboianu) Luni 14-16 / 307

Modulul psiho-pedagogic

Managementul clasei - Curs – / Joi 8-10 (N. Duţă) (începe din 28 februarie 2019) Sala 307
-Seminar - / Marţi 8-10 (C. Sandu) (începe din 26 februarie 2019) Sala Berza