Sunteți pe pagina 1din 1

Istoria artei si teorii estetice - Istorie, an II

Tematică
1.Renaşterea. Trăsături generale. Aspecte ale gândirii renascentiste în opera lui Francois Rabelais
Gargantua şi Pantagruel. Pictură renascentistă flamandă : Bosch, Van Eyck, Brueghel.
2.Manierismul. Barocul. Trăsături generale. Artişti reprezentativi. Arta barocă în slujba
absolutismului monarchic francez - Versailles
3.Pictura in perioada barocă: Rembrandt, Rubens, Vermeer, Velasquez.
4.Literatura in perioada baroca. Tema nebuniei/nebunului în perioada barocă. Shakespeare
(Hamlet, Regele Lear, Furtuna). Cervantes (Don Quijote). Erasmus din Rotterdam (Elogiul
nebuniei).
5.Perioada Luminilor şi deschiderea spre Romantism. Omul european « faustic ». Tema pactului
cu diavolul în Faust de Goethe.
6.Romantismul. Trăsături generale. Gândire şi artă germană. Novalis (Discipolii la Sais, Heinrich
von Ofterdingen). Alfonso von Chamisso (Nemaiauzita intamplare a lui Peter Schlemil).
7.Pictura in perioada romantică. Gaspar David Friedrich, Delacroix, Gericault.
8.Perioada moderna-secolul XIX in spatiul francez. Tema crizei artei. Baudelaire -poezia si
critica de artă. Modelul de « om nou » propus de Baudelaire.
9.Impresionismul- Manet, Monet, Cezanne, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin. Noi
tehnici artistice. Influenţe extra-europene.
10.Critica valorilor societăţii burgheze. Nihilismul. Nietzsche (Asa grait-a Zarathustra, Dincolo
de bine si de rău). Conceptul de Supraom şi tipuri de oameni noi în opera lui Dostoievski
(Demonii, Fratii Karamazov).
11.Mişcările de avangardă de la începutul secolului XX. Expresionism – Mişcările de gândire
plastică Die Brucke şi Der Blaue Reiter Suprarealismul şi influenţele psihanalizei - Dali.
12.Cubism – Picasso şi Braque. Dadaism - Duchamp. Arta abstracta- Kandisnki. Suprematism -
Malevici
13.Sculptura. Gândirea novatoare a lui Brâncuşi şi Jean Arp.
Bibliografie
1.Internet- diversele motoare de căutare pentru arte plastice.
2.Fr. Rabelais, Gargantua şi Pantagruel, Bucureşti, ELU, 1968.
3.W. Shakespeare, Opere, Bucureşti, Univers, 1988.
4.M. Cervantes, Don Quijote, Bucureşti, Univers, 1975
5.Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei, Bucureşti, Ed. Trei, 1994.
6.W. Goethe, Faust, Bucureşti, Paideia, 1997.
7.Novalis, Discipolii la Sais şi Heinrich von Ofterdingen, Bucureşti, Univers, 1978.
8.Ch. Baudelaire, Florile răului, Bucureşti, Univers, 1991.
9.F. Nietzsche, Dincolo de bine şi de rău, Bucureşti, Humanitas, 1996.
10. F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, Bucureşti, Rao, 1999.
11. M. Tagliabue, Estetica contemporană, Bucureşti, Meridiane, 1976.
Activitatea de seminar a studenţilor contează în proporţie de 60%. La final va avea loc o discuţie
pe baza unei lucrări pregătită de către student şi a cărei pondere în nota finală este de 40%.