Sunteți pe pagina 1din 6

GLOSAR DE TERMENI DENDROLOGICI

Achena - fruct uscat, de regulă cu o singură sămânţă, indehiscent, la care


pericarpul nu este concrescurt cu sămânţă
Acicular - în formă de ac
Aculeat - prevăzut cu ghimpi
Acuminat - prelung ascuţit; terminat cu un vârf subţire şi cu marginile concave
Acut - ascuţit ; terminat cu un vârf ascuţit
Adventiv - referitor la organe (ţesuturi ) apărute în alte poziţii decât cele normale
Alburn - zonă periferică de xilem secundar, activă fiziologic, de culoare mai deschisă,
formată din inele anuale mai tinere
Altern - înşirat pe un ax în jurul unei spirale
Alveolă - scobitură în formă de albie
Autogamie - polenizare cu polen propiu
Ament - mâţişor - inflorescenţă unisexuată cu flori sesile sau scurt pedicelate
Androceu - totalitatea staminelor
Andromonoic - pe acelaşi exemplar cu flori mascule şi flori hermafrodite
Androdioic - care are flori mascule şi hermafrodite situate pe exemplare diferite, la
aceeaşi specie
Anemofil - cu polenizare prin vânt
Angiosperme - plante care au sământă închisă în fruct
Anteră - partea terminală a unei stamine care conţine polenul
Apetal - floare fără petale
Apocarpic - fruct format din mai multe carpele libere
Apiculat -terminat într-un vârf foarte scurt
Apofiză - partea îngroşată a conurilor de la unele gimnosperme (pin)
Arbust - plantă lemnoasă cu înăltimea până la 7 m
Aril - parte cărnoasă ce adăposteşte parţial sau total sămânţa la unele specii
(ex.la tisă)
Aristat - prevăzut cu un vârf lung şi subţire, ca o ţepusa
Ascendent - la bază orizontal sau oblic, apoi spre vârf, se curbează şi
devin verticale
Auriculat - prevăzut la bază cu doua urechiuşe (ex.la unele frunze)
Axilă - subsuoară
Axilar - situat la subsuoară, lateral
Bacă - fruct cu pericarp zemos sau cărnos
Barbule - smocuri de peri
Bifidat - desfăcut, ramificat
Bilabiat - cu două buze
Bisexuat - cu ambele sexe; cu stamine şi pistil
Bractee - frunză redusă, modificată, la subsuoara căreia se gaseşte o floare sau o înflorescenţă
Bracteolă - bractee mică aflată la baza pedicelilor florilor dintr-o înflorescenţă
Brahiblast - lujer scurt (ramură scurtă cu creşteri anuale foarte mici)- sinonim cu microblast
Butaş - ramură prin care se poate înmulţi vegetativ o plantă
Caduc - căzător
Caliciu - totalitatea sepalelor unei flori
Calus - ţesut de cicatrizare
Cambiu - zonă generatoare libero-lemnoasă
Campanulat - în formă de clopot (ex. corola)
Canaliculat - străbătut de un şenţuleţ, brăzdat
Capitat - în formă de capitul
Capitul -inflorescenţă cu axul principal scurt şi gros, cu numeroase flori sesile sau scurt
pedicelate
Capsulă - fruct uscat dehiscent, bi - sau pluricarpelar
Carenat - muchiat
Carpelă - frunzişoară modificată care poartă ovulele
Cauliflorie - formarea de flori direct pe tulpină sau ramuri vârstnice
Cicatrice - urmă rămasă pe lujer după căderea frunzelor
Ciliat - prevăzut cu peri pe margine
Cima - tip de inflorescenţă plană sau convexă, la care florile încep să se
deschidă de la centru către margine
Columnar - în formă de stâlp, de columnă
Conate - de ex. frunze opuse sau bractei, unite la bază între ele într-o
singură piesă
Cordată - baza frunzei prezintă o adâncitură în care este prins peţiolul, ceea ce imprimă
frunzei, adeseori, formă de inimă
Cordiform - în formă de inimă
Coriaceu - pielos, de consistenţa pielei
Corimb - tip de inflorescenţă plană sau convexă, la care florile încep să se
deschidă de la margine către centru
Corolă - totalitatea petalelor unei flori
Coronare - încărcarea tulpinei cu crăci lacome, putând conduce la formarea
unei noi coroane
Crenat - dinţat, cu dinţi rotunjiţi şi incizii ascuţite
Cuneat - îngustat în formă de pană de despicat
Decurent - care se continuă, subţiindu-se treptat, pe tulpină sau pe lujer
(ex. frunza)
Dehiscent - care se deschide punând în libertate conţinutul
Deltoid - în formă de triunghi
Denticulat - cu dinţi foarte mici
Dialipetal - cu petale libere
Dialisepal - cu sepale libere
Dicotomic - bifurcat
Dinţat - prevăzut cu dinţi
Dioic - cu florile femele şi cele mascule pe exemplare diferite
Dimorfism - cu două forme
Disciform - în formă de disc
Discolor - în două culori
Diseminare - înprăştierea seminţelor şi fructelor
Dispers - împrăştiat, răsleţ
Distih - organe (ex,frunza) dispuse pe două rânduri de o parte şi de alta a
unui ax, în acelaşi plan
Divergent - îndreptat lateral
Dorsal - pe spate, deasupra
Drajon - lujer care apare din muguri adventivi formaţi pe rădăcini
Drupă baciformă - drupă cu mai mulţi sâmburi
Duramen - inima lemnului; zona cetrală a xilemului secundar, de culoare
închisă, fiziologic inactiva
Eliptic - în formă de elipsă; de două ori mai lung decât lat
Elipsoidal - în formă de elipsoid
Elongat - mai mult decât eliptic
Emarginat - cu o ştirbitura la vârf
Endemic - specie cu areal restrâns
Endocarp - partea internă a pericarpului fructului care acoperă sămânţa
Epicarp - partea externă a pericarpului fructului
Erect - îndreptat în sus
Exfoliat - cojit
Exsert - ieşit în afară dintre organele înconjurătoare
Falcat - încovoiat în formă de seceră
Fascicol - mănunchi; tip de inflorescenţă
Fastigiat - cu ramurile îndreptate în sus paralel cu trunchiul
Fidat - spintecat până la mijloc (ex. la frunză)
Filament - parte a staminei care poartă antera
Filiform - ca un fir de aţă
Fistulos - găunos, gol pe dinăuntru (ex.lujer fără măduvă)
Foliaceu - de formă sau de consistenţa unei frunze
Folianeu - de origine foliară
Foliculă - fruct uscat dehiscent, provenit dintr-o carpelă, care se deschide pe
linia de sutură a acesteia
Foliolă - frunzişoară; una din parţile componente ale unei frunze compuse
Fruct simplu - provine dintr-un singur ovar unicarpelar sau pluricarpelar, dar
cu carpele concrescute
Fruct multiplu - provine dintr-un ovar pluricarpelar, cu carpele libere, dezvoltate
separat
Fruct compus - provine din gruparea fructelor dezvoltate dintr-o inflorescenţă
Funicul - cordonul cu care se prinde ovulul de placentă
Fusiform - în formă de fus
Gală - excrescenţă pe organe produsă de înţepătura unor insecte
Gamopetal - cu petale mai mult sau mai puţin unite între ele
Gamosepal - cu sepalele mai mult sau mai puţin unite între ele
Geniculat - îngenunchiat; brusc îndoit
Ghebos - cu ridicături pe suprafaţa organelor, umflătură convexă
Glabru - lipsit complet de peri
Glandulos - acoperit cu glande sau cu peri glanduloşi
Glauc - alb albăstrui sau cenuşiu-albăstrui
Glaucescent - cu aspect albăstrui
Glutinos - vâscos, cleios
Glomerură - mănunchi des
Gineceu - totalitatea carpelelor
Habitus - portul ; înfaţisarea plantei
Hastat - retezat sau cordat, cu doi lobi îndreptaţi lateral
Heterofilie - cu frunze de forme şi dimensiuni diferite
Hil - locul de inserare a funicului la seminţe
Hipocrateriform - în formă de tub care la partea superioară se lăţeste brusc într-un limb plan
Hirsut - cu peri lungi, patenţi, relativ rigizi dar nu pungenţi
Hispid - cu peri lungi, deşi, rigizi, ţepoşi
Imbricat - (organe aşezate imbricat) ; acoperindu-se cu marginile unul pe altul ca sindrilele
de pe acoperiş
Imparipenat - cu un număr impar (fără soţ) de foliole
Incis - cu o taietură adâncă şi îngustă
Indehiscent - care nu se deschide
Inflorescenţă - grupare de flori
Infundibuliform - în formă de pâlnie
Internod - segment de lujer dintre două noduri (între două frunze)
Involucru - ansamblu bracteilor aşezate în verticel (la acelaşi nivel) dedesubtul
unei inflorescenţe
Involut - răsucit într-o parte
Labiu - sutură a două sau mai multe petale, sub formă de buză
(conformaţia corolei)
Lacinie - diviziune îngustă de frunză sau petală
Laciniat - spintecat în diviziuni înguste, ascuţite
Lamelat - împărţit în lamele
Lamină - parte a frunzei, limb
Lânat -cu peri lungi, moi, creţi, deşi,încâlciţi
Lanceolat - în formă de vârf de lance ( ex. la frunză)
Lax - dispers, răsfrânt
Lenticele - mici deschideri în scoarţa lujerilor sau ramurilor, rotunde, punctiforme eliptice sau
lineare, de culoare diferită de a restului suprafeţei lujerului
Limb - partea lăţită a frunzei
Liniar -lung şi îngust, cu margini paralele sau aproape paralele (forma frunzei)
Lirată - frunză penat-fidată, cu lobul terminal mult mai mare decat cei laterali
Lob - diviziune a marginii unui organ (ex. frunza)
Lobat - prevăzut cu lobi
Lobulat -cu lobi scurţi
Loculi - ( sau lojii); încăperile din interiorul unui ovar
Lujer - rămurică, ramură tânără, creşterea în lungime din ultimul an
Macroblast - lujer lung; lujer cu internoduri lungi
Marcescent - care se usucă pe ramuri fără să cadă la pământ
Maturaţie - stare de completă dezvoltare a organelor unei plante; vârstă la care plantele înfloresc
şi fructifică
Mălăiet - moale, răscopt
Mărginat -tivit
Membranos - subţire, moale şi străveziu ca o pieliţă
Mezocarp - partea mijlocie a pericarpului unui fruct
Monoic - flori mascule şi femele stând pe acelaşi exemplar
Monopodial - cu o singură axă principală
Mucilaginos - vâscos, cu mult mucilagiu
Mucron - vârf scurt şi subţire
Mucronat - terminat într-un vârf lung şi subţire
Nervură - vână ( ex. nervurile frunzei)
Nod - porţiune de lujer unde sunt fixate frunzele, şi mugurii
Nud - floare lipsită de înveliş floral; muguri lipsiţi de solzi
Nutant - cu vârful aplecat
Obcordat - (sau invers cordat); în formă de inimă cu vârful îndreptat în jos
Oblong - lunguieţ, alungit eliptic, de 3-4 ori mai lung decât lat şi cu laţimea cea mai mare la
mijloc (de ex.forma frunzei)
Obovat - în formă de ou cu vârful în jos; cu laţimea cea mai mare deasupra mijlocului
Obtuz - teşit, bont, neascuţit
Oligosperm - cu număr mic de seminţe
Orbicular - rotund, circular în plan
Ortotrop - vertical, orientat în linie dreaptă (ex.ovul cu vârful în sus)
Ovar - partea bazală a gineceului formată din una sau mai multe carpele care conţine
ovule
Ovat - cu laţimea cea mai mare în treimea inferioară
Ovoid - în formă de ou
Ovul - corpuscul ce se găseste în ovar şi care, după fecundaţie, dă naştere la sămânţă
Palmat-lobat - cu lobii orientaţi în mai multe direcţii în mod radiar şi cu trei sau mai multe
nervuri care pornesc din acelaşi punct
Panicul - tip de inflorescenţă largă, conică sau piramidală
Paripenat - cu un număr par de foliole, dispuse ca firele unei pene
Partit - spintecat, divizat, cu adâncituri ce pătrund mai adânc de jumatatea suprafeţei
Patent - aşezat în unghi mai mare de 450 faţa de un ax sau de o suprafaţă
Pectinat - aşezat ca dinţii unui pieptăne
Pedicel - picioruşul, codiţa unei flori sau a fructului dintr-o inflorescenţă
Pedicelat - flori cu codiţă sau muguri prevăzuţi cu picioruş
Peduncul - codiţa unei flori, a unei inflorescenţe sau a unui fruct
Penat-compus - referitor la frunzele compuse din mai multe foliole dispuse în perechi de o parte şi
de altă a unui ax
Penat-lobat - referitor la frunzele compuse prevăzute cu lobi, dispuşi de o parte şi de alta a
nervurii mediene
Pendent - care atârnă
Periant - înveliş florar
Pericarp - pereţii fructului proveniţi din concreşterea carpelelor
Periderm -ţesut produs de felogen
Perigon - învelis floral simplu, format din piese asemănătoare, nediferenţiate
Petale - elementele corolei
Petaloid - asemănător petalelor
Peţiol - codiţa frunzei
Piriform - în formă de pară
Pistil -organul femel din floare
Pivotant - referitor la rădăcină: o rădăcină principală sub forma unui pivot
puternic
Plumos - cu peri dispuşi ca firele unei pene
Plută - ţesut cu membranele celulare impregnate cu suberină; ţesut din celule moarte care îşi
păstrează proprietatea de fi elastic
Pneumatofori - rădăcini cu funcţii respiratorii
Poligam - referitor la sexualizare: cu flori unisexuate şi hermafrodite pe acelaşi exemplar
Port - apectul exterior al coroanei
Procumbent - referitor la tulpina târâtoare din care se dezvoltă ramuri verticale
Puberul - acoperit cu peri moi si fini; slab păros
Pubescent - fin păros, cu peri scurţi, moi, drepţi, patenţi
Pulpă - partea cărnoasă a fructelor
Racem - tip de inflorescenţă la care pe axul principal se dispun flori cu pediceli cam de
aceeaşi lungime
Rahis - axă în lungul căreia sunt aşezate foliolele unei frunze compuse
Radiar - dispunerea diverselor organe după mai multe axe de simetrie
Radiante - referitor la flori situate la periferia unei umbele, care au petalele
dispuse spre exterior mai mari decât cele dinspre interior
Receptacul - porţiune terminală a florii, umflată, îngroşată, lăţită sau adâncită, care susţine
elementele florare
Regulată - cu toate părţile asemenea, la fel conformate
Reniform - în formă de rinichi
Repent - târîtor
Reticulat - formând o reţea (de exemplu în cazul nervaţiunii)
Revolut - răsfrânt către partea exterioară
Ritidom -ansamblu de periderme succesive, împreună cu ţesuturile din scoarţa primară,
Rugos - zbârcit, zgrăbunţos, aspru
Samară - fruct uscat indehiscent, aripat
Scabru - aspru, cu peri foarte scurţi şi rigizi
Scandent - căţărâtor cu ajutorul unor cârcei sau ventuze
Scvamă - solz
Sectat -adânc spintecat, până la bază
Sempervirescent - tot timpul verde (cu frunze persistente)
Sepale - elementele caliciului
Sepaloid - asemănător sepalelor
Serat - fierăstruit, dinţat, cu dinţii îndreptaţi înainte; cu vârful dintelui şi
baza inciziei ascuţite
Sericeu - cu peri mătăsoşi, scurţi, lucitori, alipiţi
Sesil - fără codiţă
Setos - cu peri lungi, groşi, rigizi, tari, slab înţepători
Silicvă - fruct uscat dehiscent, cu două încăperi
Sin - adâncitură, tăietură
Sincarp - mai multe carpele concrescute
Sinuat - cu marginea sinuoasă, ondulată
Spatulat - în formă de lopăţică
Spic - tip de inflorescenţă alungită
Stamină - element al androceului, organ al florii care produce polenul
Stelat - în formă de stea
Stigmat - partea terminală a pistilului
Stil - prelungirea îngustă a ovarului
Stipele - excrescenţe foliare, mai adesea caduce
Striat - cu dinţi subţiri
Subarbust - plantă de mici dimensiuni, cu baza tulpinii parţial lignificată
Subulat - ascuţit treptat, în formă de sulă de cismărie
Sulcat - brăzdat
Tomentos - pâslos; cu peri scurţi, moi, foarte deşi şi încâlciţi ca o pâslă
Trahee - vase deschise formate din celule puse cap la cap, fără pereţi
despărţitori între ele
Traheide - vase conducătoare unicelulare
Trasant - referitor la înrădăcinare: pivotul principal slab dezvoltat, iar
rădăcinile laterale se ramifică radial aproape de suprafaţa solului
Trunchiat - retezat
Umbelă - tip de inflorescenţă; un fel de racem condensat astfel că aparent
pedicelii pleacă de la acelaşi nivel
Umbelic - proeminenţă ce se găseşte în mijlocul sau în vârful apofizei solzilor conurilor la
unele specii de gimnosperme
Urceolat -în formă de urcior
Urme fasciculare - urme fasciculare libero-lemnoase ce se observă pe cicatricea frunzei
Vagină - teacă
Valvat - referitor la organe aşezate unul lângă altul, cu marginile strâns unite
Valve - capace; pereţii fructelor dehiscente, care la maturitatese desfac
Verticil - grup de organe aşezate la acelaşi nivel, de jur înprejurul unui ax
Verticilat -cu aşezare în verticil
Verucozităţi -glande sau secreţii care apar sub forma unor mici proeminenţe
Veziculos - în formă de băşică
Vilos - cu peri lungi, moi, drepţi, deşi, patenţi
Virgat - lung, subţire şi şerpuitor
Volubil - răsucit în jurul unui suport, încolăcit
Zigomorf - aşezare simetrică a învelişurilor florale faţă de un singur plan, faţă
de o singură axă de simetrie