Sunteți pe pagina 1din 2

1. Date generale ....................................................................................................................

2
1.1. descrierea lucrarilor ce fac obiectul autorizarii ............................................................................ 2
a. amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor; ............................................................ 2
b. clima si fenomenele naturale specifice;........................................................................................ 2
c. geologia si seismicitatea; .............................................................................................................. 2
d. categoria de importanta a obiectivului ......................................................................................... 2
2. Descrierea lucrarilor ......................................................................................................... 2
2.1. arhitectura; ........................................................................................................................... 2
2.2. structura;............................................................................................................................... 2
2.3. instalatii;................................................................................................................................ 2
2.4. dotari si instalatii tehnologice, dupa caz; ............................................................................. 2
2.5. amenajari exterioare si sistematizare verticala. ................................................................... 2
3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizare: .................................................................................................................... 2
a. suprafetele –contruita desfasurata, construita la sol si utila; ...................................................... 2
b. inaltimile cladirilor si numarul de niveluri; ................................................................................... 2
c. volumul constructiilor; .................................................................................................................. 2
d. procentul de ocupare a terenului – P.O.T. .................................................................................... 2
e. coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T. ................................................................................. 2
4. Standarde, normative, legislatie ...................................................................................... 2
5. Indelinirea cerintelor de calitate (stabilite prin legea 10/1995) ...................................... 2
1. Date generale
1.1. descrierea lucrarilor ce fac obiectul autorizarii
a. amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
b. clima si fenomenele naturale specifice;
c. geologia si seismicitatea;
d. categoria de importanta a obiectivului
2. Descrierea lucrarilor
2.1. arhitectura;
2.2. structura;
2.3. instalatii;
2.4. dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
2.5. amenajari exterioare si sistematizare verticala.
3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la
cererea pentru autorizare:
a. suprafetele –contruita desfasurata, construita la sol si utila;
b. inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
c. volumul constructiilor;
d. procentul de ocupare a terenului – P.O.T.
e. coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
4. Standarde, normative, legislatie
5. Indelinirea cerintelor de calitate (stabilite prin legea 10/1995)