Sunteți pe pagina 1din 13

Anul V semestrul IX

Structura lecției practice (6 ore)


1.Apelul studenților – 5 min
2.Discuția temei – 45 min
3.Demonstrarea pacientului la temă – 45 min
4.Lucrul de sinestătător al studenților – 145 min
5.Încheiere (controlul agendelor, al fișelor de observație, al lucrului pe acasă) – 30 min

Total ore practice – 53 ore


Total ore seminarii – 22 ore
Planul tematic al lecțiilor practice.
1. Ocluzia traumatică. Efectele nocive asupra dinților parodontopați. Ocluzograma, tehnici de realizare.
Șlefuirea selectivă, procedee și tehnici de șlefiure selectivă.
2. Tehnici și procedee de șinare a dinților parodontopați (provizorie). Sisteme și materiale utilizate.
Indicații și contraindicații. Avantaje și dezavantaje.
3. Tehnici și procedee de debridare și decontaminare a pungilor parodontale. Indicații și contraindicații.
Instrumente, aparate și remedii medicamentoase, inclusive anestezice.
4. Terapia de biostimulare în tratamentul bolii parodontale. Principii, indicații și contraindicații,
procedee și tehnici de itulizare. Utilaj, instrumente și remedii medicamentoase.
5. Noțiune de etapa corectivă de tratament (chirurgie parodontală/implantologie, ortodontic/ortopedic
definitiv) în contextul complexității tratamentului parodontal.
6. Chiuretaj pe câmp închis. Indicații și contraindicații. Metode și tehnici de efectuare. Instrumente și
remedii medicamentoase utilizate.
7. Gingivectomia/gingivoplastia. Noțiune. Indicații și contraindicații. Metode și tehnici de efectuare.
Instrumente și remedii medicamentoase utilizate
8. Chiuretaj pe câmp deschis. Indicații și contraindicații. Tehnici și remedii de anestezie a zonei de
intervenție. Metode și tehnici de efectuare. Instrumente și remedii medicamentoase utilizate.
9. Operațiile cu lambou mucozal și mucoperiostal Acrodarea ajutorului medical de urgență la realizarea
tratamentelor parodontale.
10. Regenarraea tisulară ghidată.Îngrijirea plăgii postoperatorie în chirurgia parodontală (remedii
medicamentoase de uz local și pe cale generală, recomandări pacientului);
11. Tratamentul de menținere (local și general – vizite periodice profilactice). Rolul și importanța lui în
tratamentul complex al bolii parodontale.
12. Reevaluarea clinică a pacientului parodontopat. Periodicitatea. Aprecierea statusului parodontal.
Elemente de dispensarizare.
Lecția practică nr.1
Tema: Trauma ocluzală. Efectele nocive asupra dinților parodontopați. Ocluzograma, tehnici de realizare.
Șlefuirea selectivă, procedee și tehnici de șlefiure selectivă.
Întrebări de verificare:
1.Tipurile de ocluzie:
a.fiziologice (ocluzia ortognată, dreaptă (cap la cap), prognație fiziologică, ocluzia opistognată (retruzie
fiziologică))
b.patologice (prognație (ocluzia distală), progenie (ocluzie mezială), ocluzia adîncă, ocluzie deschisă, ocluzie
încrucișată)
2.Ocluzia traumatică
3.Ocluzograma. Tehnici de realizare.
4.Șlefuirea selectivă. Tehnici după Burlui, Jonnkelson și Schuyler.Scopul.
Lucrul pentru acasă
1. Desenați tipurile de ocluzie
- Fiziologică
- Patologică
2. Scrieți în caiete tehnicile de șlefuire selectivă.
Bibliografie

1. Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ;
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina,
2003.
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale
cronice”. Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. I.Postolachi, Protetică dentară – Chișinău, Științe, 1993
Lecția practică nr.2
Tema: Tehnici și procedee de șinare a dinților parodontopați (provizorie). Sisteme și materiale utilizate.
Indicații și contraindicații. Avantaje și dezavantaje.
Întrebări de verificare
1.Clasificare sistemelor de imobilizare.
2. Principii de bază în imobilizarea dintților.
3. Imobilizarea temporară (tehnici, materiale).
4. Imobilizarea definitivă (de durată).
5. Imobilizări permanente, realizate în cabinet fără ajutorul laboratorului de tehnică dentară.
6. Imobilizări permanente, realizate cu ajutorul laboratorului de tehnică dentară.
7. Aprecierea critică a sistemelor de imobilizare.
8. Indicații și contraindicații în aplicarea sistemelor de imobilizare.
9.Avanteje și dezavantaje în aplicarea sistemelor de imobilizare.
Lucrul pe acasă
1.Desenați în caiete sisteme de șinare provizorie și de durată.
2.Scrieți în caiete clasificarea sistemelor de șinare.
Bibliografie

1. Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
Lecția practică nr.3
Tema: Tehnici și procedee de debridare și decontaminare a pungilor parodontale. Indicații și
contraindicații. Instrumente, aparate și remedii medicamentoase, inclusive anestezice.
Întrebări de verificare
1.Numiți tehnicile și procedeele de debridare și decontaminare a pungilor parodontale.
2.Indicații și contraindicații a :
a.detartrajului manual
b.detartrajului cu ultrasunet
c.surfasajului radicular
3. Numiți instrumentarul și aparatele folosite în tehnicile de debridare a pungilor parodontale.
4. Numiți preparatele medicamentoase și mecanismul lor de acțiune folosite în urma debridării și
decontaminării pungilor parodontale.
5. Noțiune de instilație, aplicație și pansament parodontal.
6.Numiți metodele de anestezie și substanțele anestezice folosite în tratamentul pungilor parodontale.
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți în caietele de lucru tehnicile și procedeele de debridare și decontaminare a pungilor
parodontale.
2. Scrieți rețete cu preparatele medicamentoase folosite în decontaminarea pungilor parodontale.
3. Scrieți substanțele anestezice folosite în anesteziere sectoarelor supuse decontaminării pungilor
parodontale.
Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
Lecția practică nr.4
Tema: Terapia de biostimulare în tratamentul bolii parodontale. Principii, indicații și contraindicații,
procedee și tehnici de itulizare. Utilaj, instrumente și remedii medicamentoase.
Întrebări de verificare
1. Numiți preparatele biostimulante obținute din extracte de plante. Acțiunea. Indicații, contraindicații
(Ginsec, Aloe Vera, Eleuterococul, ș.a).
2. Autohemoterapia – mod de stimulare nespecifică a organismului. Tehnica și numărul de transfuzii
indicate în biostimularea organismului în tratamentul bolii parodontale.
3. Stimulatori biogeni de natură animală (Solcoseril, Extract placentar, plasmol, corp vitros, splenin),
gramaj, număr de inecții și administrare.
4. Anabolicii proteici – metilurocil, pentoxil. Modul lor de acțiune. Modul lor de administrare. Numărul
de inecții pentru un curs de tratament.
5. Anabolicii streroizi - metandrostenolon (nerobol), silabolin,fenobolin. Modul lor de acțiune. Modul
lor de administrare.
6. Preparate cu acțiune asupra metabolismului mineral și asupra homeostaziei organismului
a. Gluconatul de calciu
b. Glicerofosfatul
c. Preparate pe bază de fluor (natriu fluor 1 %, vitafluor. ș.a)
7. Preparate pentru îmbunătățirea microcirculației și a metobolismului țesuturilor parodontale
- Heparina. Modul de acțiune și de administrare
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți modul de acțiune și de administrare a preparatelor biostimulante.
2. Scrieți rețete cu preparate biostimulante.

Bibliografie

1. Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
Lecția practică nr.5
Tema: Noțiune de etapa corectivă de tratament (chirurgie parodontală/implantologie,
ortodontic/ortopedic definitiv) în contextul complexității tratamentului parodontal.
Întrebări de verificare
1. Noțiune de etapă corectivă de tratement.
2. Numiți metode și tehnici de tratament chirurgical indicate în chirurgia parodontală. Clasificarea după
В. С.Иванов 1989.
3. Scopul implantologiei. Indicații și contraindicații a implanturilor dentare la bolnavii cu afecțiuni
parodontale.
4. Tratamentul ortodontic. Scopul, indicații și contraindicații la bonavii cu afecțiuni parodontale.
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți în caiete clasificarea metodelor de tratament chirurgical după В. С.Иванов 1989.
2. Scrieți în caiete scopul tratamentului chirurgical ortopedic, ortodontic și scopul implantologiei.
Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.6
Tema: Chiuretaj pe câmp închis. Indicații și contraindicații. Metode și tehnici de efectuare.
Instrumente și remedii medicamentoase utilizate.

Întrebări de verificare
1. Noțiuni de chiuretaj închis.
2. Indicații și contraindicații ale chiuretajului închis.
3. Metode și tehnici de efectuare.
4. Instrumente folosite la efectuarea chiretajului închis.
5. Remedii medicamentoase utilizate în tratamentul plăgii după un chiuretaj închis. Substanțe
anestezice.
6. Substantețe anestezice și tehnici de anesteziere utilizate în anestezia sectorului supus intervenției
chirurgicale.
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți în caietele de lucru noțiunea de chiuretaj închis, indicații și contraindicații.
2. Scrieți rețete cu remedii medicamentoase utilizate în îngrijirea plăgii postoperatorii.
Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.7
Tema: Gingivectomia/gingivoplastia. Noțiune. Indicații și contraindicații. Metode și tehnici de
efectuare. Instrumente și remedii medicamentoase utilizate

Întrebări de verificare
1. Noțiunea de gingivectomie. Indicații și contraindicații.
2. Metode și tehnici chirurgicale a gingivectomiei.
3. Instrumente folosite la efectuarea gingivectomiei. Metode și substanțe anestezice. Medicamente
utilizate în tratamentul plăgii postoperatorii.
4. Noțiune de gingivoplastie. Indicații și contraindicații.
5. Metode și tehnici chirurgicale a gingivoplastiei.
Lucrul pentru acasă
1. Decsrieți tehnica gingivectomiei.
2. Descrieți tehnica gingivoplastiei.
3. Scrieți rețete cu medicamte utilizate în tratamentul gingivectomiei și gingivoplastiei.

Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.8
Tema: Chiuretaj pe câmp deschis. Indicații și contraindicații. Tehnici și remedii de anestezie a
zonei de intervenție. Metode și tehnici de efectuare. Instrumente și remedii medicamentoase
utilizate.

Întrebări de verificare
1. Noțiune de chiuretaj pe cîmp deschis. Indicații și contraindicații.
2. Tehnica de efectuare a chiuretajului deschis.
3. Instrumentarul necesar și modul de utilizare a instrumentarului.
4. Metode de ascuțire a instrumentarului.
5. Remedii medicamentoase utilizate.
6. Metode de anestezie și substanțe anetezice utilizate.
Lucrul pentru acasă
1.Descrieți tehnica chiuretajului în cîmp decshis.
2.Desenați instrumentele folosite în chiuretaj deschis.
3.Scrieți rețete cu medicamnetele utilizate în îngrijirea plăgii postoperatorii.

Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.9
Tema:Operațiile cu lambou mucozal și mucoperiostal. Acrodarea ajutorului medical de urgență la
realizarea tratamentelor parodontale.
Întrebări de verificare
1. Descrieți tehnica operației cu lambou repoziționat coronar.Indicațiile, contraindicații.
Instrumentar.Materiale de adiție folosite. Noțiune de lambou mucozal și mucoperiostal.
2. Decrieți tehnica operației cu lambou repozionat apical. Indicații, contraindicații.
Avantaje.Dezavantaje. Instrumentar.
3. Descrieți tehnica opearției cu lambou lateral. Indicații, contraindicații. Avantaje.Instrumentar.
4. Descrieți tehnixca operației cu lambou mucoperiostal parțial reflectat. Indicații.
Avantaje.Dezavantaje
5. Acordarea ajutorului medical de urgență la realizarea tratanmentelor parodontale.
Lucrul pentru acasă
1. Descrieți tehnicile operațiilor cu lambou deplasat coronar și apical.
2. Desenați instrumentarul folosit îm operațiile cu lambou.
Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.10

Tema: Regenararea tisulară ghidată. Îngrijirea plăgii postoperatorie în chirurgia parodontală


(remedii medicamentoase de uz local și pe cale generală, recomandări pacientului)

Întrebări de verificare
1. Regenerarea tisulară ghidată (tehnica). Indicații, contraindicații. Avantaje.Dezavantaje.
2. Membrane rezorbabile. Denumiri. Indicații. Avantaje.Dezavantaje.
3. Membrane nerezorbabile. Denumiri.Indicații. Avantaje.Dezavantaje.
4. Membrane biodegradabile.
5. Îngrijirea plăgii postoperatorii în chirurgia parodontală (remedii medicamentoase de uz local și pe
cale generală).
6. Recomandări pacientului în îngrijirea plăgii și în alimentare.
Lucrul pentru acasă
1.Descrieți tehnica regenerării tisulare ghidate.
2.Descrieți tipurile de membrane folosite în regenerarea tisulară ghidată.

Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.11

Tema: Tratamentul de menținere (local și general – vizite periodice profilactice). Rolul și


importanța lui în tratamentul complex al bolii parodontale.

Întrebări de verificare
1. Igiena cavității bucale. Ce tipuri de perii dentare și paste sunt indicate pentru menținerrea rezultatului
obținut.
2. Prezența pacientului de două ori pe an la medicul parodontolog pentru a efectua controlul plăcii
microbiene.
3. Ținerea la evidență profunzimea pungii patologice înainte și după tratamentul chirurgical.
4. Determinarea ocluziei și mobilității dentare.
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți și desenați tipurile de perii folosite folosite la pacienții cu afecțiuni parodontale.
2. Tipuri de pastă.

Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010
Lecția practică nr.12

Tema: Reevaluarea clinică a pacientului parodontopat. Periodicitatea. Aprecierea statusului


parodontal. Elemente de dispensarizare.

Întrebări de verificare
1. Reevaluarea clinică a pacientului parodontopat prin tehnicile de determinare a plăcii bacteriene și a
tartrului.
2. Periodicitatea prezenței pacientului la medicul parodontolog.
3. Aprecierea statusului parodontal prin determinarea profunzimii pungilor patologice și compararea cu
cele anterioare.
4. Dispensarizarea pacienților cu afecțiuni.
Lucrul pentru acasă
1. Scrieți metodele de determinare a plăcii microbiene și a tartrului dentar.
2. Scrieți metodele de determinare a sîngerării parodontale și a mobilității dentare.

Bibliografie

1.Stomatologie terapeutica : manual pentru studentii facultatilor de stomatologie ale


institutelor de medicina / sub red. E. Borovski. - Chisinau : Lumina, 1990
2. H.T.Dumitriu ”Parodontologie”. Ed. Viața medicală românească, 1997
3. V. Chetruș ” Aspecte de etiologie, diagnostic și tratament ale parodontitelor marginale cronice”.
Ed. Epigraf, Chișinău, 2007
4. S.Ciobanu ”Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontită marginală cronică”.
Ed. Almor-Plus, Chișinău, 2012
5. Eni, Ana. Parodontologie : (prezentare schematică, ghid didactico-metodic) / A. Eni ; Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2003.
6. V.Ghicavîi, M.Nechifor, S.Sârbu, D.Șcerbatiuc, N.Bacinschi, L.Țurcan,
L. Podgurschi ”Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice (Ghid), ed. a III-a, Chișinău, 2014
7.N.F. Danilevschii – заболевания пародонта, Киев,Здоровия, 2000.
8.А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе,Г. Ю. Николау “ Основы практической пародонтологии”
Vector, 2010

S-ar putea să vă placă și